Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Облік грошових коштів на дочірньому підприємстві ВАТ «Поділля-Плюс»



Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………………………………………5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ…7
1.1. Бухгалтерський облік грошових коштів у касі підприємства………………7
1.2. Бухгалтерський облік грошових коштів на рахунку в банку.......................26
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ І ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «ПОДІЛЛЯ – ПЛЮС»28
2.1. Загальна характеристика ДП ВАТ „Поділля-плюс”……………………….28
2.2. Фінансовий аналіз господарської діяльності дочірнього підприємства ВАТ «Поділля–Плюс».32
2.3. Формування облікової політики дочірнього підприємства ВАТ «Поділля–Плюс».……………….38
РОЗДІЛ 3. СИНТЕТИЧНИЙ І АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ВАТ “ПОДІЛЛЯ-ПЛЮС”…44
3.1. Документування готівкових коштів та їх облік…………………………….44
3.2. Облік безготівкових операцій……………………………………………….50
ВИСНОВОК………...……………………………………………………………………60
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….……………..62
ДОДАТКИ……………………………………..…………………………………………64
Додаток А Прибутковий касовий ордер………………………………………………..64
Додаток Б Видатковий касовий ордер …………………………………………………65
Додаток В Платіжна відомість……………………………………………………...…..66
Додаток Д Аркуш касової книги………………………………………....……………..67
Додаток Е Заявка-розрахунок на ліміт..…...…………………………………………...68
Додаток Ж Заява на переказ готівки……………………………………………………69
Додаток З Авансовий звіт……..………………………………………………………...70
Додаток И Платіжна вимога…………………………………………………………….71
Додаток К Грошовий чек……………….……………………………………………….72
Додаток Л Фінансова звітність ДП ВАТ «Поділля-Плюс» за 2003 рік………..……..73
Додаток М Фінансова звітність ДП ВАТ «Поділля-Плюс» за 2004 рік….…………..75
Додаток Н Фінансова звітність ДП ВАТ «Поділля-Плюс» за 2005 рік….…………...77
Додаток П Квитково-касовий лист……………..………………………………….…...79
Додаток Р Реєстр по корінцях водіїв………………………..……………………...…..80
Додаток С Журнал-ордер № 1..………………………………………………….……...81
Додаток Т Відомість № 1………………...……………………………………………...83
Додаток У Виписка з банку……………………………………………………………..84
ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ……………………………………………………….85

Вступ

Гроші – це сукупність активів, які використовуються для здійснення ділових операцій. Різні ділові операції обслуговують не один, а різні види грошей. Тому існують різні показники загальної кількості грошей у національній економіці, які називають грошовими агрегатами.
Вивчення сутті й особливості руху грошових коштів в умовах ринкової економіки, у свою чергу, стане базою з’ясування взаємодії сфери грошового обігу з іншими сферами суспільного вироби. Вивчення теми бакалаврської роботи. Бух облік грошових коштів дає можливість з’ясувати основні закономірності розвитку грошових відносин, як важливою складовою частини функціонування товарного виробництва.
Стрімкий розвиток нових технологій та техніки сприяв тому, що безготівкові гроші стають невід'ємною частиною життя кожної людини, швидко витісняючи готівкові. Однак готівкові грошові кошти гідно витримують конкуренцію з безготівковими, коли йдеться про виплату підприємством заробітної виплати працівникам, компенсацію витрат на відрядження, а також при здійснені господарських витрат, що як правило, проводяться через касу підприємства.
Метою бакалаврської роботи є виклад і аналіз вимог, які необхідно виконувати при здійсненні касових і банківських операцій, приймання коштів до каси підприємства, використання готівкової виручки дочірнього підприємства. Враховуючи той факт, що використання готівки підприємством викликає спокусу витрати їх не за цільовим призначенням, держава контролює цей процес шляхом впровадження нормативних актів.
В першому розділі бакалаврської роботи містяться дослідження теоретичних основ обліку грошових коштів підприємства. Розглянуто економічну сутність, класифікаційні ознаки і узагальнююче визначення грошових коштів. Проаналізовано нормативну базу - чинні закони указки Президента України, Положення, накази Міністерства фінансів, Національного Банку України та інших органів державного управління.
В другому розділі роботи наведена організаційно-виробнича та фінансово-економічна характеристика Дочірнього підприємства ВАТ «Поділля-Плюс», розкрито облікову політику підприємства.
У третьому розділі бакалаврської роботи розглянуто методику первинного, аналітичного та синтетичного обліку грошових коштів на Дочірньому підприємстві ВАТ «Поділля-Плюс». Робота виконана на основі аналізу облікових та звітних даних, а також вивчені практичні аспекти діяльності підприємства.





Повна інформація про роботу

дипломна робота "Облік грошових коштів на дочірньому підприємстві ВАТ «Поділля-Плюс»" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.10.2010 в 23:14. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 492 та скачано 45 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...