Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Облік тари

Зміст

Вступ 3
1. Поняття тари. Основні види тари та особливості їх обліку 3
2. Приклади обліку поворотної (заставної) та неповоротної тари 7
3. Синтетичний та аналітичний облік тари 12
4. Основні операції по обліку руху тари 14
Висновки 15
Список використаної літератури 16

Вступ

Зазвичай підприємства торгівлі одержують товари в тарі.
Бухгалтерський облік тари ведуть за її видами: тара картонна і паперова (кулі, мішки), дерев’яна, скляна (пляшки, банки), з пласт¬маси (діжки, гофровані ящики), металева (бідони, діжки), з тканини і нетканих матеріалів (мішки, кулі).
За характером використання тару поділяють на: інвентарну, багатооборотну й однооборотну.
До інвентарної належить тара, яку постійно використовують на підприємстві для зберігання товарів на складах (у коморах) або багаторазового використання. Інвентарну тару залежно від терміну її експлуатації та вартості обліковують у складі запасів, основних засобів або інших необоротних матеріальних активів.
Багатооборотну тару використовують для перевезення товарів від складу постачальника до місця зберігання й реалізації. Як правило, тара надходить від постачальників на підприємство разом із товаром, тому операції з її обігу відображають в обліку аналогічно до обліку товарів. Аналітичний облік її ведуть у натуральному й вартісному вираженні за матеріально відповідальними особами. Матеріально відповідальні особи ведуть оперативний натуральний облік тари в картках складського обліку або товарних книгах.
Звільнену від товарів тару торговельні підприємства мають повертати постачальникам, які сплачують її вартість за приймаль¬ними цінами.
Однооборотна тара (коробки, папір, інші пакувальні матеріали) використовується один раз, підлягає знищенню й у бухгалтерському обліку не відображається. Її вартість відносять до вартості затареного товару.
До тарних матеріалів належать деталі, матеріали, призначені для виготовлення або ремонту тари, що використовуються для пакування продукції (деталі для збирання ящиків, бочкова клепка, залізо обручне, пробка коркова і поліетиленова, ковпачки віскозні, фольга тощо).

Висновки

Тарою вважаються всі предмети, у які упаковують або укладають товар. Основне призначення тари полягає в наступному:
запобігання товару від псування і забруднення при збереженні, перевезенні та реалізації;
забезпечення раціонального транспортування, навантаження і відпустки товару;
зручності збереження товару на складах;
створення оптимальних одиниць товару для покупця.
Упаковка – це технічний засіб чи комплекс засобів, з розміщеним у ньому товаром, що забезпечує захист товару від пошкоджень і втрат у процесі його обороту, (транспортування, зберігання, продажу) і захист навколишнього природного середовища від забруднень. Тара, відповідно до Інструкції про порядок здійснення державного метрологічного нагляду за кількістю фасованого товару в упаковках, - це основний елемент упаковки, що є виробом для розміщення в ньому товару.
Облік має вестися бухгалтерією за кожною назвою та групою тари у вартісному вираженні по складах і коморах, матеріально-відповідальних особах і видах тари.
Організація аналітичного обліку тари здійснюється методом згідно з положеннями стандарту щодо обліку матеріалів на підприємствах.
Синтетичний облік тари здійснюється на активному рахунку «Виробничі запаси», субрахунок «Тара і тарні матеріали» (за фактичною собівартістю або заставною вартістю). На цьому субрахунку обліковують усі види тари, включаючи тару власного виробництва, а також матеріали і деталі, призначені для її виготовлення і ремонту (бочкова плівка, залізо обручне, деталі для збирання ящиків тощо).
Фактична собівартість тари складається з усіх затрат щодо заготівлі і доставляння її на склад підприємства.

Список використаної літератури

1. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник /2-ге видання. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 272с
2. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001.
3. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учебное пособие для студентов вузов. – К.:, 2002.
4. Модуль з курсу „ Особливості обліку в інших галузях народного господарства”. Розділ „Облік товарів у оптовій торгівлі” для студентів 4 курсу всіх форм навчання та спеціальностей. (Уклад. Т.Г.Степова. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2007 р. – 66 с.)
5. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит” вищих навчальних закладів. / За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир: 2002.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Облік тари" з предмету "Бухгалтерський облік" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати реферат безкоштовно. Робота опублікована 04.05.2011 в 14:10 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 967 та скачано 37 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 1 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?