Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Основи обліку в бюджетних організаціях, П. Й. АтамасЗміст

Передмова З
Розділ 1. Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних
установах 5
1.1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації 5
1.2. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету 10
1.3. історія розвитку бюджетного обліку 15
1.4. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків 18
1.5. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ 22
1.6. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ 25
1.7. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах 36
1.8. Бухгалтерський баланс бюджетної установи 46
Питання для самоперевірки 50
Розділ 2. Облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків
загального фонду 52
2.1. Основні принципи і методи фінансування бюджетних установ 52
2.2. Облік фінансування за відомчою структурою 58
2.3. Обпік фінансування через органи Державного казначейства. 63
2.4. Облік операцій на поточних (бюджетних) рахунках у банках та реєстраційних рахунках в органах Державного казначейства 69
2.5. Облік касових і фактичних видатків 73
2.6. Облік касових операцій 82
2.7. Облік операцій з іноземною валютою 89
2.8.Облік інших грошових коштів 93
Питання для самоперевірки 97
Розділ 3. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування
і стипендій.. 98
3.1. Організація і завдання обліку1 праці та заробітної плати в бюджетних у станових 98
3.2. Облік чисельності та складу працівників і використання робочого часу 103
3.3. Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати, різних доплат і надбавок та виплат з розрахунку середньої зарплати !06
3.4. Відрахування із зарплати. Порядок оформлення та аналітичного обліку розрахунків з працівниками з оплати праці 111
3.5. Синтетичний облік зарплати і пов'язаних з нею розрахунків 114
3.6. Облік розрахунків за стипендіями 117
Питання для самоперевірки 119
Розділ 4. Облік розрахунків з бюджетом та різними дебіторами і кредиторами 121
4.1. Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет 121
4.2. Облік розрахунків з підзвітними особами 126
4.3. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків 131
4.4. Облік розрахунків у порядку планових платежів 134
4.5. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами 136
4.6. Облік зобов'язань розпорядників бюджетних коштів 538
4.7. Інвентаризація розрахунків та порядок списання простроченої заборгованості 139
Питання для самоперевірки 142
Розділ 5. Облік необоротних активів 143
5.1. Поняття, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ 143
5.2. Документальне оформлення руху основних засобів та інших необоротних активів 146
5.3. Синтетичний облік надходження та оприбуткування основних засобів 151
5.4. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів 159
5.5. Облік зносу основних засобів 163
5.6. Облік ремонту і модернізації основних засобів 166
5.7. Облік вибуття і списання основних засобів 168
5.5. Облік нематеріальних активів 173
5.9. Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 178
Питання для самоперевірки 187
Розділ 6. Облік матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та
малоцінних і швидкозношуваних предметів ...188
6.1. Поняття, класифікація та оцінка матеріальних цінностей бюджетних установ : ..188
6.2. Завдання та організація обліку матеріальних цінностей 190
6.3. Документальне оформлення надходження та вибуття матеріалів 192
6.4. Облік матеріалів за місцем їх надходження та зберігання (складський облік) 198
6.5. Аналітичний облік матеріалів у бухгалтерії 202
6.6. Синтетичний облік виробничих запасів і господарських матеріалів
205
б. 7. Особливості обліку медикаментів і перев'язувальних засобів 210
6.8. Облік продуктів харчування у медичних закладах 214
6.9. Облік тварин на вирощу ванні і відгодівлі 218
6.10. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 223
6.11. Інвентаризація матеріальних запасів та відображення в обліку її результатів 227
Питання для самоперевірки 231
Розділ 7. Облік доходів і видатків спеціального фонду 233
7.1. Склад, класифікація і завдання обліку коштів спеціального фонду.. 233
7.2. Облік спеціальних коштів, 235
7.3. Облік сум за дорученнями 240
7.4. Облік інших власних надходжень та інших доходів бюджетних установ 244
7.5. Облік депозитних сум 247
7.6. Облік витрат і доходів виробничих (навчальних) майстерень. 248
7.7. Облік підсобних (навчальних) сільських господарств 251
7.8. Облік науково-дослідних робіт за господарськими договорами та розрахунків із замовниками 253
Питання для самоперевірки 257
Розділ 8. Звітність бюджетних установ 258
8.1. Склад бухгалтерської звітності бюджетних установ та її регламентація ...258
8.2. Податкова і соціальна звітність бюджетних установ 263
8.3. Статистична звітність 263
8.4. Закриття рахунків, порядок складання і подання річної бухгалтерської звітності 267
Питання для самоперевірки 271
Література 272
Додаток 275

Повна інформація про роботу

електронна книга "Основи обліку в бюджетних організаціях, П. Й. Атамас" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 23.03.2011 в 20:24. Автором даного матеріалу є Алла (kuschenko_alla@i.ua). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1913 та скачано 68 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Алла...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...