Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Передумови капіталізації витрат в нематеріальні активи і відображення в системі бухгалтерського облікуПостановка проблеми. Вагомим економічним ресурсом сучасного підприємства виступає різнорідна складова потенціалу без матеріальної субстанції, який у системі бухгалтерського обліку і фінансовій звітності розглядають через нематеріальні активи. В міру розвитку економіки, впровадження нових технологій, оцінювання підприємств у глобальному економічному середовищі за рівнем капіталізації, нематеріальні активи стають вагомим ресурсом у конкурентній боротьбі. Це особливо важливо для організацій, що мають стійку ділову репутацію на ринку, володіють відомими товарними знаками чи працюють на ринку наукоємкої продукції.
Для управління цими нематеріальними ресурсами потрібна достовірна інформаційно-аналітична база, яку вартісно формує система бухгалтерського обліку і публічно інформує ринкове середовище показниками фінансової звітності. Проте, відповідно принципам консерватизму і об’єктивізації у більшості випадків капіталізація витрат в нематеріальні активи не дозволяється. Такий підхід вироблений з огляду на високий рівень невизначеності щодо майбутніх вигод від програм наукових досліджень і розробок та складностей продемонструвати пряму залежність між витратами і отриманим доходом. Виходячи із потреб інформаційного забезпечення управління сучасним підприємством, у багатьох країнах світу для вирішення цієї проблематики здійснюються фундаментальні дослідження щодо повнішого формування даних про нематеріальні активи у системі бухгалтерського обліку і фінансовій звітності.
Аналіз останніх досліджень і публікації засвідчує про високу актуальність тематики, що розглядається у цій статті, вагомість її результатів для цілей управління підприємством та розвитку системи бухгалтерського обліку. Для окреслення значимості введення в систему бухгалтерського обліку нематеріальних активів можна навести тезу, яка вказана у праці [3,с.84] де відзначається: «поділяючи розвиток бухгалтерської науки на три періоди, французький бухгалтер П. Лассек, зазначив, що третій етап пов'язаний з радикальними змінами в організації обліку, розширенням облікових об’єктів, широким включенням в них нематеріальних активів». На позиціях розширення нематеріальних об’єктів обліку перебуває переважна більшість як фахівців у сфері обліку [2,4,6,8,10], так і фінансових аналітиків і економістів. Проте деякі вчені з достатньою обґрунтованістю заперечують їх надмірну відособленість. Наприклад «австралійський професор Р. Чемберс доводить, що нематеріальні активи існують і оцінюються лише в комбінації з матеріальними, а тому їх слід розглядати як залишкову вигоду, що залишається після вирахування всіх матеріальних активів» [2,с.152].

Література

1. Бигдан И.А. Нематериальные активы : проблемы признания, учета и аудита /Х, -2005.-С. 287.
2. Дідур С. В. Аспекти обліку нематеріальних активів // Економіка і регіони.-2007.-№1(12).-С.150-153.
3. Жураковська І. В. Історичні аспекти розвитку поняття інтелектуальної власності як об’єкта бухгалтерського обліку // Економіка і регіони.-2006.-№1(8).-С.81-88.
4. Ковалев В. В. Гудвилл как бухгалтерская категория // Бухгалтерский учет.-2005.-№8.-С.50-60.
5. Легенчук С. Ф. Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал в бухгалтерському обліку підприємства: взаємозв’язок понять // Вісник ЖДТУ.-2005.- №1(3).-С.134-137.
6. Павлюк І. Організація та ведення раціонального бухгалтерського обліку нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит.-2003.-№10.-С.18-23.
7. Рудченко Ю. С. Торгові марки- на баланси підприємств(аргументація конкурентноздатності) // Облік і фінанси АПК.-2005.-№2.-С.9-15.
8. Сопко В.В. Економіко-правові аспекти обліку нематеріальних активів //Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики. Збірник наукових статей.-К., 2002.- С.389-426.
9. Удуш В. І. Сучасні аспекти обліку нематеріальних активів //Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «ХХІ століття: Наука, Технологія. Освіта», 2007.-С.213-216.
10. Шрайбер С. Бухгалтерський облік важливих нематеріальних активів у різних галузях економіки: порівняння комерційного кодексу Німеччини (German Cjmmercal Code) та загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США (US GAAP) // Журнал європейської економіки.-2007.-№3(т.6).- С.312-331.

Повна інформація про роботу

реферат "Передумови капіталізації витрат в нематеріальні активи і відображення в системі бухгалтерського обліку" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.10.2010 в 11:44. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 775 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали