Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Управлінський облік та види витрат в бухгалтерському фінансовому, управлінському та податковому облікуЗміст

Вступ 3
1. Поняття та види обліку 5
2. Управлінський облік 7
2.1 Сутність управлінського обліку 7
2.2 Завдання управлінського обліку 9
2.3 Принципи управлінського обліку 10
2.4 Функції управлінського обліку 13
3. Класифікація витрат в бухгалтерському фінансовому, управлінському та податковому обліку 14
3.1 Класифікація витрат в бухгалтерському фінансовому обліку 14
3.2 Класифікація витрат в управлінському облік 23
3.3. Класифікація витрат в податковому обліку 35
Висновки 40
Список використаних джерел та літератури 42

Вступ

У широкому сенсі поняття "облік" означає спостереження, вимірювання та реєстрацію певних природних або суспільних явищ.
Для людства важливим є облік усіх явищ, що впливають на членів суспільства, але об'єктом особливої уваги є господарська діяльність, основу якої становить виробництво матеріальних благ.
Господарська діяльність (Business Actvities) – це будь-яка діяльність, пов'язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних і нематеріальних благ.
Інформація про господарську діяльність підприємства цікавить не лише його власників і керівників, а й широке коло інших користувачів, які приймають рішення щодо стосунків з цим підприємством, дотримання укладених ним угод, встановлених норм і правил. До таких користувачів належать потенційні інвестори, працівники, кредитори, покупці, податкові органи тощо.
Для забезпечення користувачів інформацією про господарську діяльність потрібно безперервно вести бухгалтерський облік з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.
Бухгалтерський облік (Accounting) – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про господарську діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
У бухгалтерському обліку відображають окремі господарські операції, з яких складається господарська діяльність.
Господарська операція (Business Transaction) – це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів, зобов'язань і власному капіталі підприємства. Більшість господарських операцій є наслідком вольових дій юридичних або фізичних осіб, які укладають угоди, здійснюють технологічні операції тощо. Господарські операції можуть існувати в результаті певних подій тобто явищ реальної дійсності, що трапляються незалежно від волі людини (стихійне лихо, моральний знос тощо).
Активи, зобов'язання і власний капітал підприємства характеризують його фінансове становище. Отже, господарська операція становить дію або подію, яка веде до змін у фінансовому становищі підприємства.
Для отримання інформації про господарські операції необхідно здійснювати їх суцільне та безперервне спостереження.
Зважаючи на те, що інформація потрібна для різних цілей, тобто керівникам різних рівнів потрібна не однакова інформація, а дані, які б містили інформацію, необхідну тільки для їхнього використання, тому існують різні види обліку. Ще однією причиною появи різноманітності обліків було те, що кожен з них висвітлює окремий аспект діяльності підприємства, або є ефективної його роботи.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Управлінський облік та види витрат в бухгалтерському фінансовому, управлінському та податковому обліку" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 29.10.2010 в 22:50. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1285 та скачано 67 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали