Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Бухгалтерський облік

Загальні засади експортно-імпортної діяльностіЗміст

Вступ. 3
1. Митні процедури та порядок формування митної вартості. 5
2. Документальне забезпечення експортно-імпортних операцій 15
3. Порядок складання митної декларації 17
Висновки 20
Додатки 21
Література 27

Вступ

Побудова ринкової системи господарювання неможлива без здійснення в підприємництві зовнішньоекономічних операцій, тобто практично кожне підприємство рано чи пізно здійснює розрахунки та інші операції з підприємствами іноземних держав. Тепер, як ніколи раніше, економіка України пронизана зовнішньою торгівлею.
В умовах встановлення ринкових відносин в Україні значно розширилося коло суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності – фізичних і юридичних осіб усіх форм власності, - що здійснюють експортно-імпортні операції з купівлі-продажу товарів.
Українське законодавство досить докладно регламентує порядок діяльності суб’єктів господарсько-правових відносин у галузі експорту та імпорту з урахуванням норм міжнародно-правових документів та положень міжнародних угод. У числі законодавчих актів, що визначають загальні засади здійснення експортно-імпортних операцій, перш за все слід назвати Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 1991 року. № 959-ХІІ (з наступними змінами).
Важливою умовою здійснення експорту та імпорту товарів як виду зовнішньоекономічної діяльності є обов’язковість укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів). Обов’язковим для будь-якого зовнішньоекономічного договору (контракту), що укладається суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності України, є і передбачений цією ж нормою порядок підписання такого договору , за яким від імені суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності такий договір підписують дві особи, крім випадків, коли таким суб’єктом є фізична особа. Від імені суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, що є юридичними особами, зовнішньоекономічний договір підписує одна особа, яка має таке право згідно з посадою відповідно до установчих документів даного суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності, та особа, яку уповноважено на це довіреністю , видано за підписом керівника суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності одноособово чи в іншому порядку, передбаченому установчими документами, або особа, яку уповноважено на це установчими документами безпосередньо.
Найвищим органом, що здійснює державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності, є Верховна Рада України.
У цьому Законі вживаються такі терміни:
Господарська діяльність – будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов’язана з виробництвом і обміном матеріальних та нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Зовнішньоекономічна діяльність – діяльність суб’єкта господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
Зовнішньоекономічний договір (контракт) – матеріально оформлена угода двох або більше суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спрямована на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та обов’язків у зовнішньоекономічній діяльності.
Імпорт (імпорт товарів) – купівля (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в іноземних суб’єктів господарської діяльності товарів з ввезенням або без ввезення цих товарів на територію України, включаючи купівлю товарів, призначених для власного споживання установами та організаціями України, розташованими за її межами.
Експорт (експорт товарів) – продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів. При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземними суб’єктами господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на території України.

Література

1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 № 959.
2. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації (у редакції наказу Держмитслужби України від 7.11.2007 р. N 933)
3. Ф.Ф.Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Житомир. ПП «РУТА». 2002.
4. Дудчак В. І., Мартинюк О. В. Митна справа: Навч. Посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 310 с.
Повна інформація про роботу

контрольна робота "Загальні засади експортно-імпортної діяльності" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.06.2011 в 15:07. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 521 та скачано 42 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали