Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Фінанси підприємства

Фінансовий аналіз і контроль в системі управління запасами на підприємствіРозвиток ринкових процесів в Україні, впровадження світового досвіду господарювання, а також залучення іноземного капіталу в економіку України збагачують фінансово-господарську діяльність підприємств новими методами, опанування якими потребує від економістів та бізнесменів сучасних знань, переосмислення основного економічного закону розвитку нашого суспільства, мети господарсь-кої діяльності, а також й мети фінансового аналізу і контролю.
В процесі господарської діяльності підприємства велике значен-ня має формування та використання запасів. Управління запасами є досить непростим процесом, під час якого часто відбувається нераці-ональне використання матеріальних активів, здійснюються як ненав-мисні помилки, так і зловживання та навмисні порушення. Тому важливим та необхідним я вважаю вивчення проблем фінансового аналізу та контролю в системі управління запасами на сучасному підприємстві.
Ефективність механізму управління запасами переважно залежить від якісного рівня аналітичної роботи, глибини економічного аналізу, обгрунтованості його висновків.
Основними напрямами контролю управління запасами є:
- аналіз якості розрахунків, які здійснюють відповідні функціональні підрозділи підприємства для визначення потреби у матеріальних ресурсах, включаючи аналіз якості норм витрат сировини, матеріалів, енергоносіїв на виробництво продукції;
- оцінка діяльності служб матеріально-технічного забезпечення з точки зору забезпечення безперебійності постачання виробництва усіма необхідними матеріальними ресурсами та економії фінансових ресурсів на створення складських запасів;
- факторний аналіз матеріаломісткості продукції;
- виявлення резервів зниження матеріальних витрат за рахунок запровадження прогресивних норм, ресурсозберігаючих технологій, зменшення непродуктивних витрат, відходів тощо;
- підрахунок впливу запровадження режиму економії матеріальних ресурсів на кількісні та якісні показники роботи підприємства.
Тема контролю запасів є також дуже актуальною. Контрольні перевірки забезпечують блокування відхилень у надходженні, зберіганні та використанні запасів, які завжди мають бути в межах норм, передбачених потребою підприємства, від заданої управлін-ської програми, а в разі виявлення аномалій – приведення керованої системи в стійке положення за допомогою всіх соціальних регуляторів. Зазначені перевірки сприяють:
- раціональному використанню матеріальних ресурсів під час господарської діяльності підприємства;
- всебічній оцінці діяльності підприємства щодо виконання виробничих і фінансових планів, витрачання запасів за період, що перевіряється, удосконалення якості продукції, її конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках.
- виявленню та профілактиці порушень у технологічних процесах, які мають причинні зв’язки з випуском недоброякісної продукції, перевитратами запасів; невиконання договірних зобов’язань щодо поставок; неконкурентоспроможністю продукції, що є основними завданнями контролю запасів на підприємстві.

Повна інформація про роботу

доповідь "Фінансовий аналіз і контроль в системі управління запасами на підприємстві" з предмету "Фінанси підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.10.2010 в 11:54. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1073 та скачано 73 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали