Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Фінанси підприємства

Управління інвестиціями в основні фондиЗміст

Вступ 4
1. Основні фонди та виробнича потужність підприємства:
загальні поняття 6
2. Економічна сутність інвестицій 12
3. Поняття виробничих інвестиций підприємства та їх склад 15
3.1 Особливості стану основних фондів і реструктурізації
в промисловості України 17
3.2 Державне регулювання процесу відтворення
основних фондів 18
3.3 Економічні методи інвестування основних фондів 19
3.4 Розрахунок ефективності інвестування основних
фондів підприємства 27
3.5 Склад і структура джерел інвестування
основних фондів підприємства 33
3.6 Стан сучасних виробничіх інвестицій в України 37
Загальні висновки 40
Література 42

Вступ

Результати фундаментальних досліджень українських і зарубіжних вчених однозначно свідчать про те, що процеси економічного оновлення визначаються розмірами і структурою інвестицій, якістю і швидкістю їх здійснення. Темпи приросту ВВП досить тісно корелюють з приростом обсягу, структурними і якісними змінами капіталовкладень. Більше того — дослідники фіксують, що без інвестиційних нагромаджень і відповідних матеріальних ресурсів у інвестування взагалі ніяких позитивних зрушень не відбувається. “Поглиблюються лише кризові явища.
Очікувати “економічного дива” тільки від проголошення переходу до “ринкової економіки”, яка нібито сама собою все відрегулює і забезпечить необхідне економічне зростання, марно. Це не більше, ніж прояв поверхового “романтизму”, який нічого спільного з реальною дійсністю не має. “Економічне диво”, про яке мріють економічно відсталі країни світу, — це не фантазія, а бурхливий створювальний процес, що відбувається завдяки наполегливій праці в системі чіткої організації, стимулювання і управління, активній інвестиційній та інноваційній діяльності, під державним і ринковим регулюванням і контролем. Без цього неможливі сучасне капіталотворення, забезпечення конкурентоспроможності власних товаровиробників на внутрішніх і зовнішніх ринках.
Таким чином, процеси структурного і якісного оновлення товаровиробництва і ринкової інфраструктури відбуваються виключно шляхом інвестування. Чим інтенсивніше воно здійснюється, тим швидше проходить відтворювальний процес, тим активніше відбуваються ефективні ринкові перетворення. І, навпаки, чим менші обсяги і гірша інвестиційна структура, тим більше знижується результативність економічних реформ.
Нині, як ніколи, Україна поставлена перед об’єктивною необхідністю активізації інвестиційної діяльності на створення конкурентоспроможних господарських систем, модернізацію і реконструкцію діючих структур, забезпечення диверсифікації капіталу в напрямі соціально орієнтованих структурних перетворень. До того ж, фізична і моральна застарілість виробничих фондів — до 60-70 % у промисловості, сільському господарстві, транспорті і навіть у торгівлі та інших сферах — загрожує подальшим погіршенням ситуації, включаючи виникнення аварій і катастроф з людськими жертвами і продовженням зупинок господарської діяльності внаслідок виведення з ладу діючого обладнання.
Інвестиційна та інноваційна діяльність стала тепер вирішальною ланкою всієї економічної політики держави. Без неї не вдається швидко подолати загальноекономічну кризу і вийти на рубежі економічного зростання, забезпечити приріст соціального ефекту, збалансованість макроструктури, підвищення оплати праці до рівня стимулювання її високої продуктивності та ринкової платоспроможності, що є могутнім каталізатором загальноекономічного піднесення і прогресивних зрушень.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Управління інвестиціями в основні фонди" з предмету "Фінанси підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.10.2010 в 21:42. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 562 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали