Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Гроші та кредит

Комерційні банки: значення,функції, операціїЗміст

Вступ …1
1. Класифікаційні ознаки. 2
1.1. Сутність банківської системи комерційних бінків. 2
1.2. Операції комерційних банків. 5
1.3. Функції комерційних банків. 9
2. Аналіз формування і використання прибутку комерційного банку. 14
2.1. Аніліз дохідності комерцйного банку. 14
2.2. Аналіз використання прибутку комерційного банку. 16
2.3.Показнаки, що використовуються в практиці оцінки фінансового стану комерційних банків. 21
3. Ліквідність комерційного банку. 24
Практична частина 31
Розділ І. Комерційний банк „Мрія”. 31
Розділ ІІ. Структурний аналіз діяльсті комерційного банку „Мрія”. 45
Висновки та пропозиції 46
Список використованих джерел 49

Вступ

Тема цієї курсової роботи. Вона займає значне місце в курсі політичної економії, адже за своїм місцем в економічній системі банки найближче стоять до бізнесу, його потреб, його кон’юнктури, що постійно змінюється. Саме тому ринок висуває банк у число основних, ключових сегментів економічного регулювання.
Актуальність даної теми полягає в тому, що вона дозволяє розібратися з проблемою розвитку комерційних банків як складової фінансової банківської системи України та її економічного зростання взагалі. Адже саме через фінансову систему здійснюється процес акумуляції фінансових ресурсів суспільства і забезпечується їх найефективніше і раціональне використання. Звідси походить провідна роль таких фінансових інститутів у суспільстві як комерційні банки.
Сьогодні вони здатні запропонувати клієнту до 500 видів різноманітних банківських продуктів та послуг. Однією з найважливіших функцій системи комерцiйних банкiв є управлiння грошовим обiгом у країні, а також здатність “робити гроші” — розширювати кредитні ресурси народного господарства, через що їх часто називають “фабриками кредиту”, а також рiзноманiтнi послуги у виглядi надання гарантiй, доручень, консультацій, управлiння майном тощо.
Мета цієї ряботи — дослідити діяльність комерційних банків в ринковій економіці, дати визначення банку як унікального явища економічного життя, проаналізувати структуру банківської системи, яка виконує функції "кровоносної системи" економіки, дати оцінку їх впливу на формування ринкової соціально-орієнтованої економіки в Україні і показати перспективи розвитку.
Об’єктом дослідження є саме комерційні банки, а предметом – операції, які вони виконують, їх функції, значення в економіці країни, а також проблеми їх розвитку і удосконалення.

Висновки та пропозициї

Підводячи підсумок сказаному, можна безумовно зробити висновок про те, що комерційні банки сьогодні - основна складова частина кредитно-фінансової системи будь-якої країни. Вони займають пануюче положення на ринку позикових капіталів. Масштаби їх діяльності в економіці розвиненої країни справді величезні. Уявлення про це дає статистика грошових потоків, що проходять через комерційні банки.
Сьогодні комерційний банк здатний запропонувати клієнтові до 200 виді різноманітних банківських продуктів і послуг. Слід враховувати, що далеко не всі банківські операції повсякденно присутні і використовуються в практиці конкретної банківської установи (наприклад, виконання міжнародних розрахунків або трастові операції). Але є визначений базовий набір, без якого банк не може існувати і нормально функціонувати (прийом депозитів, здійснення грошових платежів і розрахунків, видача кредитів). Спостерігається загальна тенденція до спеціалізації на більш прибуткових операціях.
Систематичне виконання банком своїх функцій і створює той
фундамент, на якому зіждется стабільність економіки країни в цілому. І
хоча виконання кожного виду операцій зосереджене в спеціальних відділах банка і здійснюється особливою командою співробітників, вони переплітаються між собою. Так, банки володіють унікальною здатністю створювати засоби платежу, які використовуються в господарстві для організації товарного звернення і розрахунків. Йдеться про відкриття і ведення чекових і інших рахунків, службовців основою безготівкового обороту. Господарство не може існувати і розвиватися без добре відладженої системи грошових розрахунків. Звідси велике значення банків, як організаторів цих розрахунків.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Комерційні банки: значення,функції, операції" з предмету "Гроші та кредит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.02.2011 в 14:40. Автором даного матеріалу є Думбрава Юлія Володимірівна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1832 та скачано 90 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Думбрава Юлія Володимірівна...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали