Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Гроші та кредит

Кредитна система, її складові. Взаємозв’язок окремих ланок кредитної системиЗміст

Вступ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3
Розділ 1
Кредитна система як елемент ринкової інфраструктури
1.1. Економічна суть і структура кредитної системи-----------------------------------------------5
1.2 Центральний банк-------------------------------------------------------------------------------------8
1.3. Банківські установи як елементи кредитної системи----------------------------------------12
1.4. Небанківські фінансові посередники------------------------------------------------------------19
Розділ 2
Сучасний стан та перспективи розвитку кредитної системи України
2.1 Роль Національного Банку України в кредитній системі України------------------------24
2.2 Комерційні банки України, їх сучасний стан та перспективи діяльності.----------------28
2.3. Проблеми і перспективи діяльності небанківських фінансових посередників---------29
Висновки----------------------------------------------------------------------------------------------------35
Література---------------------------------------------------------------------------------------------------36
Додатки------------------------------------------------------------------------------------------------------37

Висновки

В даній курсовій роботі мною було висвітлено структуру кредитної системи,а також взаємозв’язок її ланок.Було визначено сучасний стан банківської системи,місце і роль Національного Банку України в кредитній системі та в банківській системі зокрема.
В даній роботі було також розглянуто діяльність Національного банку України, його структуру, функції та завдання, які зараз постають перед ним. НБУ змушений вирішувати багато проблем, бо деякі процеси, які в багатьох країнах відбувались роками, десятиріччями, в Україні відбуваються одночасно, і це є ускладнюючою обставиною.
Проведене в курсовій роботі комплексне дослідження шляхів кредитного забезпечення населення та шляхів вдосконалення його правової бази дає підстави зробити висновки та внести пропозиції щодо подальшого реформування кредитної системи.
Проблеми у фінансовому забезпеченні малого та великого бізнесу, а також розвиток товарного виробництва та ряд інших причин спонукають до підвищення ролі кредитної системи у національній економіці.
Проголошення незалежності України та становлення ринкових відносин зумовило перехід до дворівневої банківської системи України. Тому не менш важливим є питання про правове забезпечення банківської діяльності та діяльності інших фінансово-кредитних установ. Для цього в Україні вже було переглянуто і складено по новому Закон України “Про банки і банківську діяльність”,а також внесено велику кількість поправок до нього.Все це свідчить про дуже велику роль закону в регулюванні біяльності банківської системи України. Ще розглядаються багато законопроектів, що, на мою думку, мають перспективи у майбутньому.
Останнім часом набуло актуальності питання про прийняття Закону “Про банківську таємницю”, що зумовлено такою причиною, як зловживання доступністю до конфіденційної інформації банків та рядом інших важливих причин.
В Україні для вдосконалення кредитної системи потрібно перш за все розширити ринок цінних паперів та позичкового капіталу.Також слід розвивати діяльність небанківських пенсійних фондів.В даній роботі було проаналізовано сучасний стан страхування в Україні та визначено основні пріорітети для цієї галузі в найближчий час.
Отже, удосконалення кредитної системи та її правового регулювання на сьогоднішній день є важливою проблемою, яка має в перспективі своє вирішення. Поряд з розвитком ринкових реформ у національній економіці має відбутися й осмислення проблем однієї з найскладніших галузей – кредитної системи та банківської системи зокрема, їх становища на сьогодні та песпектив на майбутнє.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Кредитна система, її складові. Взаємозв’язок окремих ланок кредитної системи" з предмету "Гроші та кредит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.12.2010 в 21:14. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1716 та скачано 96 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали