Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Маркетинг

Упаковка як елемент маркетингових комунікаційЗміст

Вступ…...…..3
Розділ I. Теоретичний аналіз упаковки товару...…..4
1.1. Поняття, види та функції упаковки..…..4
1.2. Процес розробки упаковки товару…....12
Розділ II. Сучасний стан та перспективи розвитку пакувальної галузі України .....30
Розділ III. Дослідження комунікаційних функції упаковки на прикладах...33
Висновки…35
Список літератури.37

Вступ

Людину зустрічають по одягу, а продукт, який просувають на ринок - по обкладинці, пакету, коробочці, фользі, тобто, по його упаковці.
Більшість товарів, що пропонуються на ринку, повинні бути обов'язково упаковані. Упаковка може відігравати несуттєву роль (наприклад, для недорогих залізних виробів), а може набувати й дуже великого значення (наприклад, для косметики). Багато діячів ринку називають упаковку п'ятою основною змінною маркетингу на додаток до товару, ціни, методам поширення й стимулювання. Однак більшість продавців все-таки розглядають упакування як один з елементів маркетингових комунікацій. Добре спроектована упаковка може виявитися для споживачів додатковою зручністю, а для виробників - додатковими коштами стимулювання збуту товару. Упаковка - безсумнівний символ сьогоднішнього ринку. З точки зору сили впливу на покупця вона поза конкуренцією серед інших засобів просування товару. Вона дозволяє продавати товар значно дорожче, нічого в ньому не змінюючи. На сьогоднішній день ситуація на ринку така, що основним фактором успіху компанії стає не стільки нарощування обсягів виробництва, скільки ефективність технологій просування товару. Коли ринок перенасичений, однією зі складових успіху стає грамотний вибір упаковки. Красива яскрава упаковка підсвідомо пов'язується з отриманням позитивних емоцій, очікуванням кращої якості продукту. Тут спрацьовує проста психологія, висновок, що якщо виробник витратився на упаковку, то у нього є кошти і можливості випуску більш якісної продукції.
Упаковка - це "німий" діалог між покупцем і виробником, що запам'ятовується бренд, стиль життя. Упаковка - це деталь, яка перш за все кидається в очі і наочно показує специфіку продукту.
Упаковка - оболонка будь-якого виробу для збереження кількості, якості продукції, інформованості споживача, зручності транспортування, завантаження і відвантаження.
Упаковка стала невід'ємною частиною нашого життя. Упаковок так багато, що людина вже не зосереджує на них спеціальної уваги, але вони діють через підсвідомість. Люди постійно перебувають у контакті з різними упаковками: яскравими, які привертають увагу, оригінальними, які полегшують користування товарами. Інформативними, які допомагають зрозуміти, що люди матимуть, коли придбають той чи той товар. Упаковка входить у будинки, квартири як рівноправна складова інтер'єру, заповнюючи кухні, ванні кімнати та спальні. Вона відгукується на сучасні смаки та нові уявлення про комфорт, як наприклад, Дизайн интерьера Минск.

Щоб досягти максимального ефекту, потрібно пам'ятати одне правило: упаковка повинна повною мірою відповідати характеристикам продукції, яка позиціонується.
Отже, сучасна роль упаковки виходить далеко за рамки її колишніх суто захисних функцій, охоплює сферу стимулювання продажу, поширюючись на сферу комунікацій споживача з виробником або продавцем.
Теорія сучасної упаковки стверджує, що упаковка стала небхідним атрибутом життя суспільства споживання.

Висновки

Узагальнення сучасних поглядів учених і ділових кіл багатьох країн на питання функціональних завдань упаковки (у тому числі й у роботах по логістиці), дає підставу виділити наступні характерні риси трактування цих завдань:
По-перше, одним з найважливіших призначень упаковки вважається тепер збереження кількості і якості виробленої продукції; забезпечення зручності її відвантаження, вивантаження, перевезення на всіх видах транспорту, підвищення ефективності й полегшення робіт, пов'язаних із зберіганням продукції на складах; полегшення умов праці й підвищення продуктивності торговельних операцій. Прямою функцією упаковки залишається, зрозуміло, і захист продукції від механічних впливів, псування й забруднення.
По-друге, зростаюче значення упаковки обумовлюється тим, що все більша кількість продукції ряду галузей просто не може нині випускатися без відповідного впакування. При цьому в міру розвитку харчової й фармацевтичної галузей промисловості роль цієї функції упаковки швидко зростає. Зустрічається вже чимало технологічних процесів, де поняття упаковки взагалі невіддільно від самого виробництва й випуску, а також споживання кінцевого продукту.
По-третє, визначення функції упаковки стає в нинішніх умовах невід'ємним елементом розвитку сучасних форм самообслуговування, організації громадського харчування, продажу готових виробів по каталогах. Така підготовка продукту також перетворюється в елемент процесу його виробництва, стає продовженням і завершенням його в сфері обігу. Іншими словами, всі витрати по упаковці й фасовці продукту, а також його перевезенню й проміжному, зберіганню стають у цьому випадку виробничими витратами, що збільшують вартість продукту.
По-четверте, висування на передній план завдання максимального задоволення запитів споживача призводить до того, що саме призначення упаковки і її роль на сучасному ринку виходять за межі колишніх понять. Нині вже загальновизнано, що упаковка надійна й ефективна лише в тому випадку, якщо відображає образ продукту (з погляду споживача), якщо її кольори, матеріал, графіка й форма виражають суть і призначення продукту. Таке подання особливо важливо тому, що знайомство покупця з товаром відбувається саме на основі символів і тексту на його упаковці, причому особливу роль грають її кольори і форма.
По-п’яте, усе більш активно висуваються на передній план нові функції й додаткові вимоги до упаковки: упакований товар не повинен забруднювати навколишнє середовище, а пакувальні матеріали повинні бути придатні для переробки й повторного використання. Не буде перебільшенням сказати, що вже в найближчому майбутньому ця вимога може вийти на перше місце й стать абсолютно обов'язковою.
Такі головні функції сучасної упаковки, сформульовані на базі узагальнення наукових доповідей і практичних дій розвинених країн. Вже просте їхнє перерахування дає підставу затверджувати, що пакувальне господарство вторгнулось нині практично в усі галузі економіки від виробництва до споживання, впливає на соціальну сферу, функціонування ринку, структуру збуту й т.д.
Добре розроблена упаковка має певну цінність із погляду зручності - в очах споживачів і з погляду просування товару - в очах виробника. Таким чином, можна відзначити, що упаковка стало діючим інструментом маркетингу.
Гарна упаковка може виявитися для споживача додатковою зручністю, а для виробника - додатковими коштами стимулювання збуту товару.
З упаковкою пов’язано безліч проблем, головними з яких є:
1) відбиття щирої інформації про товар на упаковці й у маркуванні;
2) надмірна вартість упакування деяких товарів;
3) використання дефіцитних ресурсів;
4) забруднення навколишнього середовища.
Таким чином, фірма повинна прийняти оптимальне рішення про упаковку свого товару, що повинна забезпечити захист товару, економію коштів, зручність користування товаром і його пропагандою.
Підбиваючи підсумок всьому вищесказаному, необхідно відзначити, що маркетингова стратегія підприємства визначає, які саме інструменти будуть обрані для будівництва й захисту приналежного йому бренда, а також те, як будуть розставлені пріоритети серед цих інструментів. Сьогодні покупець навчився вибирати товари, і навіть при невисокій купівельній спроможності він не купує сліпо, а порівнює товари між собою. Саме тому упаковка товару отримала одну провідних ролей у комункаційній політиці підприємства.

Список літератури

1. Альманах "Лаборатория рекламы"
2. Армстронг Гари, Котлер Филип. Ведение в маркетинг, 5-е издание.: Пер. с англ.: Уч.пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 640с.: ил.-Парал.тит.англ.
3. Кривошей В.М. Упаковка в нашому житті. - Киів, ІАЦ "Упаковка", 2001. - 160 с.
4. Леви М., Бейтс Б. Основы розничной торговли. - Спб.: Питер, 2000.
5. Мокшанцев Р.И. Психология рекламы. - М.: Инфра-М, 2001.
6. Райс Э., Траут Дж. Маркетинговые войны. - Спб.: Питер, 2000.
7. Хайн Т. Всё про упаковку. - М.: Арт-Родник, 1997
8. Шершнев Е.С. и др. Тара и упаковка в современной экономике. - М., 1996.
9. Журнал «Новый маркетинг».
10. Журнал «Упаковка».
11. http://www.marketing.spb.ru/Повна інформація про роботу

індивідуальна робота "Упаковка як елемент маркетингових комунікацій" з предмету "Маркетинг". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 26.04.2011 в 18:49. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1987 та скачано 91 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали