Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Організація транспортного обслуговування туристів (організація туризму)Зміст

Вступ 3
Розділ 1.Теоретична характеристика системи транспортного обслуговування 4
1.1.Особливості транспортної діяльності….………….4
1.2. Класифікація мандрівок і транспортних засобів в туризмі..11
Розділ 2. Аналіз транспортної системи України…….…………...16
2.1. Транспортна система Європи. ……..16
2.2. Транспортна система України……...21
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України в умовах її інтеграції у транспортні структури Європи………….27
Висновки…...….31
Список використаних джерел……….….32
Додатки…..…..33

Вступ

Транспорт – найважливіша ланка у сфері економічних відносин, одна із провідних галузей матеріального виробництва. Він бере участь у створенні продукції та доставці її споживачам, здійснює зв’язок між виробництвом та споживанням, між різними галузями господарства, між країнами та регіонами.

Занимаетесь активным отдыхом? Будьте внимательны, т.к. летние распродажи интернет-магазина capricorn.com.ua просто ошеломляющие. На Capricorn Вы найдете туристическое снаряжение, оборудование и снаряжение для туризма, горные лыжи, а также массу других товаров с доставкой по всей Украине.
Транспорт – це комплекс, що складається з окремих видів: залізничного, морського, річкового, автомобільного, трубопровідного та повітряного. Вони взаємодіють між собою і становлять транспортну систему.
Рівень розвитку транспортної системи держави — один із найважливіших ознак її технологічного прогресу й цивілізованості. Потреба у високорозвиненій транспортній системі ще більш підсилюється при інтеграції в європейську і світову економіку, транспортна система стає базисом для ефективного входження України у світове співтовариство й заняття в ньому місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави.
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що підвищення туристичного потоку в країну, розвиток туристичної галузі є одним із пріоритетних завдань розвитку економіки України.
Об'єкт: Транспортна система в галузы туризму.
Предмет: транспортна система України як фактор розвитку міжнародного туризму в регіоні.
Мета та завдання: розглянути теоретичну характеристику організації транспортної діяльності та класифікацію мандрівок і транспорту;проаналізувати транспортку систему Європи та України окремо;розглянути напрямки підвищення ефективності туристичних послуг.
Методи дослідження: якісний аналіз взаємозв'язків всередині комплексу транспорт-туризм та економіки в цілому;статистичний метод.

Висновки

Зміни, що відбулися у розвитку туризму відбиваються як на організації подорожей, так і на системі транспортного обслуговування. Масовий характер туристських потоків зумовлює появу нових потреб, нового ставлення туристів до мотивів, цілям і перевагам в організації туристських подорожей. На сучасному міжнародному ринку туристських послуг існує велика кількість турів і туристських маршрутів. Існує кілька видів класифікації турів і Транстур, кожен з яких спирається на якусь одну певну класифікаційну ознаку (кількість днів, вид транспорту, зміст і т. д.).
Серед нормативно-правових актів, що є джерелами транспортного права, виділяються закони і підзаконні акти.
Головним джерелом транспортного права є основний закон — Конституція України від 28 червня 1996 року, яка закріплює основи державного і суспільного ладу, визначає права усіх суб’єктів права власності і господарювання.
Джерелом транспортного права є низка Законів України, які регулюють відносини, що виникають у транспортній діяльності.

Список використаних джерел

1. Александрова А. Международный туризм. М.: Аспект-Пресс, 2002. – 470 с.
2. Биржаков М. Введение в туризм. – СПб.: Герда, 2001. – 400 с.
3. Внутрішній туризм в Україні: окремі аспекти. Збірка статей. – К.: Інституту туризму ФПУ, - 2002р. – 161 с.
4. Закон ВРУ «Про туризм»
5. Закон України «Про Державну спеціальну службу транспорту» від 05.02.2004, № 1449-ІV
6. Закон України «Про транспортноекспедиторську діяльність» від 01.07.2004 р. № 1955-ІV.
7. Конституція України від 28 червня 1996 року
8. Максименко С.В. Туристская деятельность: международно-правовые аспекты Одесса: Латстар, 2001. – 168 с
9. М.Б.Биржаков, В.И.Никифоров. Индустрия туризма: перевозки. СПб.: Герда, 2001.
10. Черных Н. Технология путешествий и организация обслуживания клиентов. – М.: Сов.спорт, 2002. – 320с.
11. Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 244 с.
12. Энциклопедия туризма: Справочник / АВТ-сост. И.В.Зорин, В.А.Квартальнов. М.: Финансы и статистика, 2001.
13. http://www.ukrstat.gov.ua/
14. http://studentam.net.ua/content/view/5888/132/

Повна інформація про роботу

курсова робота "Організація транспортного обслуговування туристів (організація туризму)" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 19.05.2011 в 16:13. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1989 та скачано 92 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали