Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Менеджмент

Проблеми створення та управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинностіЗміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПІДПРИЄМСТВА МАЛОГО БІЗНЕСУ В ІНДУСТІЇ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ
1.1. Сучасний стан розвитку підприємств малого бізнесу в індустрії гостинності
1.2. Особливості управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинності
1.3. Характеристика факторів, що впливають на розвиток малого бізнесу в індустрії гостинності в Україні.
РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЮ «ГЛІБОВКА»
2.1. Загальна характеристика готелю «Глібовка» та основних напрямків його діяльностіс.
2.2. Дослідження особливостей управління та розвитку готелю «Глібовка»
2.3. Характеристика внутрішнього потенціалу готелю «Глібовка»
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ІНДУСТВІЇ ГОСТИННОСТІ
3.1. Основні напрямки удосконалення та оцінка їх ефективності
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Індустрія гостинності - це індустрія, що працює на благо людей. Це – потужний механізм, що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому максимальної підтримки з боку держави та більших інвестицій.
Індустрія гостинності є найважливішим елементом соціальної сфери.Вона відіграє важливу роль у підвищенні ефективності громадського виробництва, та відповідно, росту життєвого рівня населення.
Дана тема є досить актуальною, оскіотки готельне господарство є однією з складових туристської індустрії. Матеріальна база, що призначена для розміщення туристів, посідає одне з перших місць при формуванні туристичної інфраструктури, бо якість проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень туристичного сервісу. А отже, готельна індустрія стає швидко зростаючим бізнесом, що приносить значні грошові надходження, в тому числі валютні. Вітчизняна готельна галузь стає невід’ємною складовою світового готельного господарства.
За даними аналізу структури готельного господарства України, такі форми готельного господарства, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази, надзвичайно поширені в інших країнах, в Україні практично не розвинуті.
Перші міні-готелі з'явилися десь в середині 90-х років минулого сторіччя в Криму, Карпатах, в Одеській області, на побережжі Азовського моря. Категорія міні-готелів включає в себе всі готелі, кількість номерів в яких не переви-щує 15-30. Проте строгого розділення між поняттями міні-готель і готель не існує.
На фоні підвищеного попиту на готелі середньої цінової категорії в Україні призвело до зростання сегменту міні-готелів. Основними клієнтами таких готелів є бізнесмени та індивідуальні туристи, кількість яких в Україні щорічно збільшується на 10-15%.
Складність завдвань, що постали сьогодні перед галуззю, обумовлена тим, що розвиток міні-готелів гальмує ряд чинників, як недосконала законодавча база, недостатня кількість кваліфікованих фахівців, нестабільність політичного та економічного становіща держави, що напряму має вплив на розвиток міні-готелів, та багато інших.
Ринок малих готелів в даний час – це сфера готельної справи, що розвивається. На жаль більшість людей тих, що створюють малі готелі, не мають знань і практичного досвіду управління таким об'єктом, що несе за собою ряд негативних чинників.
Проте, у даний час у вітчизняному готельному ринку в цілому та у міні-готелів зокрема є й цілий ряд чинників для активного розвитку. Враховуючи це, що темп розвитку даного сектора тільки підвищується, можна з упевненістю заявити, що до 2010 року в Україні налічуватиметься близько 1 000 міні-готелів.
Такий швидкий темп інтеграції до європейського суспільства пояснюється зручним географічним положенням України (розташована в центрі Європи на перехресті транзитних шляхів) та не менш швидким зростанням українського бізнесу, що також активізує приїзд до нашої країни бізнесменів та людей у справах з різних куточків світу. Тому саме зараз стає актуальним питання відновлення та приведення готельного господарства країни до європейських стандартів. З підвищенням ділової активності країни зростає потреба й у більшій кількості готелів.
Метою курсової роботи є дослідження проблеми створення та управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинності. Предметом дослідження данної роботи є сектор підприємств малого бізнесу в індустрії гостинності. А об’єктом дослідження роботи стало підприємство готельного господарства «Глібовка». В роботі представлено ознайомлення з роботою підприємства, основними напрямами діяльності, визначення рівня та якості надання послуг. Незважаючи на досить гарну організацію міні-готелю та надання послуг споживачам, переважну частку яких становлять саме туристи, виникли й певні зауваження та пропозиції, які й викладені у другому та третьому розділі роботи.
Методи дослідження – описовий, порівняльний, структурний.
Структура роботи – робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури та додатку.

ВИСНОВОК

Отже, однією з найбільш привабливих в інвестиційному плані галузей в Україні по праву можна назвати готельну галузь. Переживши гостру кризу в 90-х роках, викликану структурними, політичними і економічними змінами в економіці країни, ця сфера сьогодні характеризується високим ступенем інвестиційної привабливості. І це не дивно - ситуація, що склалася на ринку готельного бізнесу радує око потенційних інвесторів: при невгасаючому збільшенні попиту спостерігається явний дефіцит пропозиції. Дійсно, щорічно кількість туристів збільшується на 15-20%, це було пов'язано з більш відкритою позицією України на світовій арені і акцентуванні уваги до європейської приналежності. Ступінь необхідності готелів – небачений.
Готельне господарство є однією з основних складових туристської індустрії України. Хоча розвиток даного сектора знаходиться все ще на досить низькому рівні.
До тенденції розвитку підприємств індустрії гостинності, що набули розвитку за останні десятиліття. Готельне господарство, а в тому числі і сектор міні-готелів є однією з основних складових туристської індустрії України. За формами власності їх кількість розподіляється так: 40 % перебу¬вають у загальнодержавній та комунальній, 57 - у колективній і 3 % - у приватній власності. Середньорічний коефіцієнт завантаження готелів в середньому по Україні становив 0,24.
Кількість готелів в Україні порівняно з туристськими країнами світу незначна. За даними аналізу структури готельного господарства України, такі форми готельного господарства, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази, надзвичайно поширені в інших країнах, в Україні практично не розвинуті.
Категорія міні-готелів включає в себе всі готелі, кількість номерів у яких не переви-щує 15-30. Проте строгого розділення між поняттями міні-готель і готель не існує.
В даний час у вітчизняному готельному ринку в цілому та у міні-готелів зокрема є цілий ряд чинників для активного розвитку. Проведення в 2005 році в Києві конкурсу «Євробачення» зіграло велику роль в розширенні ринку готельних послуг. А також проведення фінальної частина чемпіонату Європи по футболу в 2012 році.
Проте розвиток міні-готелів гальмує ряд чинників, як недосконала законодавча база, недостатня кількість кваліфікованих фахівців, нестабільність політичного та економічного становіща держави, що напряму має вплив на розвиток міні-готелів, та багато інших.
Щодо управління, то воно покликане створювати умови для успішного функціонування підприємством малого бізнесу в індустрії гостинності.
Перелічуючи фактори, що здійснюють безпосередній вплив на розвиток готельної галузі, необхідно, перш за все, розмежувати фактори, обумовлені місцем готельного сектора в системі економічних зв’язків і специфічні умови функціонування галузі в конкретній країні. Серед них треба виділити основні: економічні фактори (загальний стан економіки, фінансова стабільність, інвестиційна привабливість, рівень безробіття, рівень оподаткування, наявність сильної конкуренції зі сторони стихійного ринку апартаментів і квартир і т.д.), соціальні і соціально-економічні фактори (розподіл населення по рівню доходів, рівень освіти, культури, естетичні потреби населення, вікова структура, і т.д), демографічні фактори (змінення чисельності населення, коефіцієнт народжуваності і смертності, природній приріст, міграційні явища), правова сфера, політична обстановка в країні, а також ряд специфічних факторів.
Об’єкт дослідження - Готель "Глібовка" (м. Глібовка, Київська обл., проспект Чорновола 26) - розташований в самому центрі міста Глібовка. В готелі «Глібовка» організаційна структура відображає взаємозв’язок ланок управління підприємством. В готелі «Глібовка» функціонує відділи: адміністративний, операційний, відділ маркетингу та еккаутинг.
Матеріально-технічна база підприємства: адміністративні приміщення приміщення вестибульної групи, приміщення житлової групи та приміщення масового обслуговування. Матеріально-технічне оснащення номерного фонду складає: ліжко, TV, DVD, туалетна кімната з душовою зоною, холодильник, система освітлення, трюмо, стіл, шафа, диван, стільці, крісла, система кондиціонування. Фітодизайн представлений як композиціями зі штучних квітів, так і живими, окремими квітами та рослинами. Також наявні: картини, телефон, іnternet, системи пожарогасіння, попарної сигналізації та оповіщення про пожежу.
Управління готелем здійснюється за допомогою використання інформаційних технологій. Комп'ютеризація готеля «Глібовка» включає три етапи: автоматизація бізнес – процесів усередині готелю, створення зовнішньої інформаційної системи, об'єднання Інтернет - і екстранет – систем в одне бізнес середовище. Дана система управління готелем здійснюється за допомогою програми «Мій готель» (стара назва R-Hotel).
Якість процеса надання готельних послуг - це функціональна якість. Це процес безпосередньої взаємодії споживача з персоналом. Якість процеса цих складових безпосередньо залежить від грамотного управління внутрішнім середовищем підприємства.
Отже, внутрішній потенціал готеля, перш за все, складається з системи управління якості.
Складові внутрішньої середовища класифікується таким чином:
1. матеріали - складова технічних умов обслуговування;
2. технологія - складова процесу обслуговування;
3. персонал - будучи таким, що визначає, найбільш важливим чинником внутрішнього середовища готельного підприємства, відповідає як за прцесс обслуговування, так і за гуманітарні умови обслуговування (соціальна якість);
4. інформація - також найбільш важливий чинник внутрішнього середовища, що дозволяє регулювати якість процесу і умов обслуговування;
5. фінанси - чинник, що впливає як на прцесс обслуговування, так і на створення умов для якісного обслуговування.
Система управління якістю в готелі «Глібовка» реальна і ефективна, оскільки вона побудована з урахуванням механізму дії вищенаведеної моделі і класифікації важливості елементів обслуговування.
Підприємство знайшло підхід до розуміння якості результату, в першу чергу, у задоволеності споживача - гостя або корпоративного клієнта готеля «Глібовка». Готель «Глібовка» застосовує поняття комфорту для гостя, як ключового інструменту задоволення його потреб та виділяє такі основні їх види: інформаційний комфорт, економічний комфорт, естетичний комфорт, побутовий комфорт, комфорт безпеки та психологічний комфорт.
Перш за все, слід позначити специфічні сторони і особливості готельного сектора малого бізнесу як такого. Даний сектор - це в першу чергу сектор, цілком і повністю орієнтований на споживача і напряму залежний від стану туристичної галузі і ділової активності в країні. Підприємства малого господарства індустрії гостинності знаходяться в химерній взаємодії, яка виявляється в тому, що розвиток одного приводить до розвитку іншого і від нього ж і залежить. Кількість проживаючих в готелі безпосередньо визначається об'ємами внутрішнього і зовнішнього туризму, в той же час туристичні компанії, розвиваючи свою діяльність в якій-небудь країні, орієнтуються, перш за все, на стан готельного сектора. Враховуючи зростаючу інвестиційну привабливість економіки України, з кожним роком збільшується кількість представників бізнес структур.
Отже, якщо розгдядати в цілому ситуацію на ринку готельної індустрії серед малих підприєсмтв, то слід зазначити, що спостерігається позитивна тенденція розвитку міні-готелів в Україні, недивлячисть, що є ряд досить серьйозних чинників, які значно гальмують галузь. Якщо після розпаду Радянського Союзу в 1991 році міні-готелів не було взагалі, як втім, і на протязі подальшого десятиріччя, то вже починаючи з 2000 року цей сегмент готельного ринку почав поступово розвиватися, і тим самим кількість міні-готелів в Україні стала зростати.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про внесення змін до Правил в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію - № 910 від 03.07.2006.
2. Про затвердження Порядку надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) - № 297 від 15.03.2006-08-02.
3. Про затвердження заходів щодо розвитку іноземного та внутрішнього туризму - № 390-р від 27.06.03.
4. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002- 2010 роки - № 583 від 29.04.02.
5. Про забезпечення дотримання законодавства під час надання послуг іноземцям та особам без громадянства - № 1136 від 17.08.02.
6. Про стандартизацію - №2408-ІІІ від 17.05. 2001.
7. Про внесення змін до Закону України “Про туризм” - №1282-ІУ від 18.11.2003.
8. Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг (Наказ Держтурадміністрації України № 19 від 16.03.04).
9. Правила обов’язкової сертифікації готельних послуг (Наказ Держстандарту №37 від 27.01.1999, зареєстровано у Мін”юсті 15.04.1999 за №236/3529).
10. Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обв”язковій сертифікації в Україні (Наказ Дежспоживстандарту №28 від 01.02.05., зареєстровано у Мін”юсті 04.05.05. за № 466/10746).
11. Укази Президента України про застосування безвізового в"їзду в Україну громадян США, Канади, ЄС, Канади, Японії, Швейцарської конфедерації, Ліхтенштейну, Монако, Андорри.
12. ДСТУ 4268:2003 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Загальні вимоги” (чинний від 01.07.2004).
13. ДСТУ 4269:2003 “Послуги туристичні. Класифікація готелів” (чинний від 01.07.2004).
14. ДСТУ 4527:2006 “Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення” (чинний від 01.10.2006).
15. ISO/TC № 606 Системи менеджменту якості – Вимоги.
16. ISO/TC № 605 Системи менеджменту якості – Основоположні принципи і словник.
17. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових умовах (збірник наукових праць), 2007, 2006, 2005.
18. Актуальні проблеми економіки, к. 2008 №1 с. 103 – 118.
19. Готелі та інші місця для тимчасового проживання. Статистичний бюлетень: - К. Держ. Комітет статистики Укр., 2007. – 170с.
20. Маркетинг в Україні, 2007. № 3 ст. 45 – 48.
21. Гостиничный и ресторанный бизнес, 2007, №4, ст. 46 – 47.
22. Економіка, фінанси, право, 2006 №12, ст. 204 – 27.
23. Маркетинг в России и зп рубежом. М. – 2006 – 5 ст. 37 – 45.
24. Вісник Тернопільської академії народного господарства, 2005, Випуск 5 – 2, ст. 257 – 265.
25. Гостиничный и ресторанный бизнес, 2004 №4, №3, ст. 40 – 41., 70 – 72.
26. Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах. – к., 2004. с. 232 – 241.
27. Отель, 2003 №3 (61), с. 8 -18.
28. Отель, 2003 № 10 (58), с. 8 – 21.
29. Ресторанне господарство і туристична індустрія у ринкових умовах. – к., 2003. с. 141 – 148, 268 - 269.
30. Економіка України, 2003 «6 ст. 31 – 35.
31. Економіст, 2001 - №2, ст. 30 – 31.
32. Статистичний щорічник 2006. Державний комітет статистики України 2007./ За редакцією О.Г. Осауленко. К. - : «ИНФОДИСК», 2007
33. http://www.hihostels.com.ua/]
34. www.hostelpower.com

Повна інформація про роботу

курсова робота "Проблеми створення та управління підприємствами малого бізнесу в індустрії гостинності" з предмету "Менеджмент". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.03.2011 в 20:53. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2106 та скачано 80 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали