Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Міжнародна економіка

Чому НІК орієнтувались на виробництві наукоємної продукції і збільшили асигмування на науково-дослідні і конструкторські роботиТехнічний прогрес є важливим двигуном економічного зростання. Наприклад приріст реального національного доходу в 1929-1982 рр. в США завдяки НТР складав 28 %.
Коли кількісне збільшення випуску продукту не супроводжується економічно-технічним процесом, то це можна розглядати як застій.
Технічний процес включає в себе не тільки цілком нові методи виробництва, але також нові форми управління і організації виробництва.
Загалом під технічним прогресом розуміють відкриття нових знань, які дозволяють по новому комбінувати дані ресурси з ціллю збільшення кінцевого випуску продукції. На практиці технічний прогрес і капіталовкладення тісно пов’язані.
Технічний прогрес часто веде за собою інвестиції в нові машини і обладнання. При екстенсивному економічному зрості випуск продукту підвищується за рахунок збільшення матеріальних ресурсів і численності робітників і відповідно загальна ефективність виробництва залишається в кращому випадку незмінною.
Інший тип економічного зростання інтенсивний, на відміну від екстенсивного, який використовує нарощування засобів виробничої і робочої сили. Забезпечує економічний розвиток завдяки впровадженню новітніх технологій. Відповідно впроваджуються новітні науково-технічні розробки.
Зараз ми живемо в постіндустріальному суспільстві, для якого характерне використання високих технологій.
Щоб досягти успіху і витримати конкуренцію, потрібно володіти науковими досягненнями. Все це можливе тільки при великих капіталовкладеннях в наукові дослідження.
Післявоєнна Японія вложила приблизно 90 % в освіту і науку. Зараз вона є одним з найбільших світових лідерів у сфері новітніх технологій. Такі капіталовкладення є одні з найперспективніших і такими, що приносять найбільші прибутки. Країни середньої Азії такі як: Індія, Бруней, Сінгапур і Тайвань вибрали шлях економічного розвитку через капіталовкладення в сферу науки та новітніх технологій.
Це можна побачити на прикладі Китаю. Дореволюційний Китай (до 1949р.) був напівфеодальною країною з нерозвиненою економікою і виробництвом. В індустріальному розвитку Китай мінімум на 100-150 років відставав від індустріально розвинутих країн. За останні 50 років в Китаї виробництво зросло в 39 разів. В 70-х роках розгорілась науково-технічна революція, яка співпадає з другою світовою НТР. Розвиваються такі науки та технології в таких областях як: біотехнологія, інформатика, автоматизація, енергетика, космічна і лазерна техніка.
В області інформаційної технології робиться акцент на створення технологій, що забезпечують удосконалення і широке використання інтелектуальних систем ЕОМ.
Введена в реалізацію система „Факел”, яка передбачає створення по всій країні районів і центрів по розвитку нових технічних і наукових технологій.

  

Повна інформація про роботу

аудиторна робота "Чому НІК орієнтувались на виробництві наукоємної продукції і збільшили асигмування на науково-дослідні і конструкторські роботи" з предмету "Міжнародна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.11.2010 в 21:56. Автором даного матеріалу є Сосяк Мар’ян. З моменту опублікування роботи її переглянуто 516 та скачано 63 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сосяк Мар’ян...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали