Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Статистика

Застосування статистичних методів в аналізі об’єму реалізації продукції на підприємствах будівельного комплексуЗміст

Вихідні дані
Розділ 1. Застосування статистичних методів в аналізі об’єму реалізації продукції на підприємствах будівельного комплексу
Розділ 2. Застосування статистичних методів у дослідженні діяльності підприємств
2.1 Метод групування
2.1.1. Розподіл на групи
2.1.2. Первинне групування
2.1.3. Ряд розподілу і побудова графіків
2.1.4. Вторинне групування
2.2 Метод середніх величин з показниками варіації
2.2.1. Розрахунок середніх величин
2.2.2. Розрахунок структурних середніх величин
2.2.3. Побудова кривої концентрації Лоренца
2.2.4. Дисперсійний аналіз між факторною та результативною ознаками
2.3. Метод статистичного вивчення зв’язку явищ
2.4. Аналіз динамічних рядів
2.4.1. Динамічний ряд – основні поняття
2.4.2. Вирівнювання рядів динаміки

Вступ

Статистика –(від латинського status – стан речей) означає кількісний облік масових, насамперед соціально-економічних явищ і процесів. Об’єктами статистичного аналізу можуть бути найрізноманітніші явища і процеси суспільного життя.
Предметом статистики є розміри і кількісні співвідношення масових суспільних явищ, закономірності їх формування та розвитку.
Даному означенню предмета статистики підкреслюється 2 відмінності:
• cтатистика вивчає кількісну сторону явищ;
• статистика вивчає масовість явища.
Основну частину статистики складає загальна теорія статистики, яка розглядає статистичні категорії, методологію, спільні для будь-яких масових явищ поняття та категорії.
Економічна статистика вивчає підприємства на основі загальної теорії та використовує такі поняття як продуктивність праці, заробітна плата, чисельність працівників, основні фонди, тощо.
Галузева статистика вивчає статистики окремих галузей: промисловості, будівництва, торгівлі, транспорту і зв’язку.
Соціальна статистика вивчає життєві умови суспільства, характер праці, рівень життя, коефіцієнти народжуваності, смертності, міграції, тощо.
Статистична методологія - це комплекс соціальних , властивих статистичних методів і засобів дослідження , вона ґрунтується на загально наукових і загально філософських принципах .
Статистична методологія пов’язана :
• з точним вимірюванням
• з кількісним описуванням масових суспільних явищ;
• з аналізом диференціації суспільних явищ.
• використанням узагальнюючих показників для характеристики об’єктивних статистичних закономірностей.
Метод статистики ґрунтується на поєднані аналізу і синтезу. З одного боку статистика виділяє і окремо вивчає деякі частини явища, які відрізняються умовами і стадіями розвитку, а з іншого, за допомогою притаманній їй способу, узагальнює дані по всій частині, дає відображення явища у цілому у всій сукупності його сторін, тенденцій і форм розвитку.
Будь - яка статистичне дослідження послідовно проходить 4 етапи:
I. Збір первинного статистичного матеріалу шляхом реєстрації фактів чи опитування;
II. На другому етапі зібрані дані підлягають систематизації і групуванню;
III. Від характеристики окремих елементів сукупності переходять до узагальнюючих показників у формі відносних чи середніх величин;
IV. Передбачається аналіз динаміки, варіацій, взаємозалежності.
Етапи поєднуються метою дослідження. За результатом аналізу дані можуть бути подані у тексті, в формі таблиць або графіків.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Застосування статистичних методів в аналізі об’єму реалізації продукції на підприємствах будівельного комплексу" з предмету "Статистика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.05.2011 в 19:15. Автором даного матеріалу є arrrt (art-424@inbox.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 739 та скачано 45 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

arrrt...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали