Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Доходи страховика від інвестиційної та іншої діяльності, їх характеристика”.Доходи страховика можна поділити на три великі групи:
• доходи від страхової діяльності, тобто всі надходження на користь страховика, пов'язані з проведенням страхування і перестрахування;
• доходи від інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів (як власних, так І коштів страхових резервів);
• інші доходи, тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до інве¬стиційних доходів, але часом з'являються у страховика у процесі його звичайної господарської діяльності.
Доходи від інвестиційної діяльності: збираючи страхові премії, нагромаджуючи доходи від страхової ді¬яльності, страховик має змогу протягом певного періоду розпоряджа¬тися коштами, отриманими від страхувальників, інвестувати їх у різ¬номанітні сфери, а також отримувати доходи у вигляді відсотків, що їх нараховує банк не суми залишку коштів на р/рах; відсотки за облігаціями, дивіденди за акціями.
Страховик має в розпорядженні дві групи коштів:
- власні кошти у вигляді статутного фонду (капіталу), спеціальних і резервних (за винятком страхових) фондів, вільних резер¬вів, нерозподіленого прибутку;
- залучені кошти у вигляді страхових резервів.
Інвестування власних коштів страховик здійснює на власний розсуд, крім статутного фонду (не менше 60% у ви¬гляді грошових коштів; 25% вкладати у цінні папери; внески до статутних фондів інших страхови¬ків не більше 20%, в т.ч. внесок до статутного фонду окремого страховика – не більш як 50/о).
Інвестування залучених коштів жорстко регламентується.
Іншими доходами страховика є: доходи від здавання майна в оренду; доходи у вигляді без¬поворотної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів; доходи від індексації та передачі основних, фондів і нематеріальних активів; доходи від врегулювання безнадійної заборгованості.

Повна інформація про роботу

конспект "Доходи страховика від інвестиційної та іншої діяльності, їх характеристика”." з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 16:28. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 899 та скачано 51 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали