Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Доходи страховика від страхової діяльності, їх склад згідно з Законом України “Про страхування”.Доходи страховика можна поділити на три великі групи:
• доходи від страхової діяльності, тобто всі надходження на користь страховика, пов'язані з проведенням страхування і перестрахування;
• доходи від інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів (як власних, так І коштів страхових резервів);
• інші доходи, тобто ті, які не належать ні до страхових, ні до інве¬стиційних доходів, але часом з'являються у страховика у процесі його звичайної господарської діяльності.
Страхова компанія від проведення страхових операцій отримує такі доходи:
• зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії) за договорами страхування і перестраховування;
• комісійні винагороди за перестрахування;
• част¬ки від страхових сум та страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками;
• повернуті суми із централізованих страхових резервних фон¬дів;
• повернуті суми технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій.
Саме на залучення цих доходів розрахо¬вує страховик, з'являючись на страховому ринку і пропонуючи стра¬хові послуги за певну плату.
Зароблені страхові платежі визначаються шляхом збільшення суми надходжень страхових платежів протягом звітного періоду на суму незароблених страхових на початок звітного періоду і зменшення отриманого результату на суму незароблених страхових платежів на кінець звітного періоду. До суми надходжень страхових платежів не включаються частки страхових платежів, які були сплачені перестраховикам у звітному періоді за договорами перестраховування.
Якщо страхова компанія має договори перестрахування і виступає як прямий страховик (цедент), вона може одержувати від перестраховика доходи у вигляді комісійних винагород за передачу ризиків на пе¬рестрахування. Це плата за те, що цедент веде справи з клієнтом, укладає зі страхувальником страховий договір.
При настанні страхової події з об'єктом, що був перестрахований, прямий страховик у повному обсязі сплачує відшкодування, а перестраховик компенсує йому свою частину у відшкодуванні збитків у сумі згідно з перестраховою угодою. Це ще один вид доходів від страхової діяльності.
Іноді системи проведення деяких видів страхування потребує ство¬рення централізованих страхових резервних фондів , наприклад, МТСБУ. Якщо внески до зазначених фондів були зроблені, а потім страхова компанія вийшла зі складу МТСБУ, частина внесків має бути поверне¬на.
Під «технічними резервами, іншими, ніж резерв позароблених премій», розуміється резерв збитків. Про повернуті з цього резерву суми може йтися в разі, коли на під¬ставі заяви страхувальника про страхову подію до резерву збитків бу¬ла спрямована певна сума грошей з метою подальшого їх використан¬ня для компенсації збитків страхувальникові. А потім, у процесі з'ясування причин і обчислення точнішого розміру збитків, сума фак¬тичної виплати виявилася дещо меншою, ніж та, що була попередньо зарезервована. Різниця між зарезервованою сумою і сумою, фактично сплаченою страхувальникові, і являтиме собою повернуті суми з резер¬ву збитків та розглядатиметься як іще один вид доходів від страхової діяльності.

Повна інформація про роботу

конспект "Доходи страховика від страхової діяльності, їх склад згідно з Законом України “Про страхування”." з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 16:27. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1111 та скачано 60 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали