Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Розміщення та інвестування коштів страхових резервів згідно з Законом України “Про страхування”Страховики є важливим джерелом ін¬вестиційного капіталу, оскільки:
отримання страхової премії передує наданню страхової по¬слуги
розподіл ризику в часі.
Тому страховик протя¬гом часу дії договору страхування тимчасово розпоряджається кошта¬ми страхувальника, які акумульовані у страхові резерви.
Крім коштів страхових резервів, страховик має у своєму розпоряд¬женні власні кошти у вигляді вкладів засновників, а також спеціаль¬них фондів, які сформовані за рахунок прибутку та суми нерозподіле¬ного прибутку.
При інвестуванні потрібно вихо¬дити з того, що резерви є коштами страхувальників і в разі настання страхового випадку мають своєчасно повертатися їм у вигляді страхово¬го відшкодування, яке може бути й більшим порівняно з внесками за на¬дання страхової послуги. Активи страхової компанії мають бути розміще¬ні з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, дивсрсифікованості.
Безпечність - мінімальний інвестиційний ризик;
Прибутковості - іноді в кінці звітного періоду страховик компенсує збитки, пов'язані зі страховою діяльністю, за рахунок прибутку від інвестиційної діяльності.
Ліквідність - можливість оперативної конвертації активів у готівкові платіжні
Диверсифікованість - це розосередження активів, наприклад, розміщення коштів на депозитних рахунках в банках, у цінних паперах.
Згідно із Законом України «Про страхування» страхові резерви мають бути представлені активами таких категорій:
• грошові кошти на розрахунковому рахунку;
• банківські вклади (депозити);
• нерухоме майно;
• цінні папери, що передбачають одержання доходу;
• цінні папери, що емітуються державою;
• права вимог до перестраховиків;
• довгострокові Інвестиційні кредити (для резервів зі страхування життя).
З метою захисту страхувальників від невиконання страховиком своїх зобов'язань установлюється державний контроль над інвести¬ційною діяльністю. Встановлені розміри обсягів інве¬стицій страхових резервів, а саме:
• вкладення в нерухомість – не більше 10 % загального обсягу резервів за кожним об'єктом;
• вкла¬дення в акції, які котируються, та гарантовані кредити – не більше 10 % розміру резервів за кожним із видів зазначених вкладів;
• інвести¬ції в незабезпечені кредити – не більше 5 % за кожним їх видом;
• в акції, що не котируються – не більше 10 % у сукупності вкладень;
• у готівку – н е більше 3 % загальної суми резервів.
У разі, коли обсяги страхових резервів, сформованих в іноземних валютах, перевищують 10 % від загальної суми активів страховика для забезпечення ліквідності та безпечності розміщення резервів, не менш як 60 % їх мають бути представлені у цих самих валютах активами та¬ких категорій: грошові кошти на розрахунковому рахунку в іноземній валюті; банківські вклади (депозити) в іноземній валюті.

Повна інформація про роботу

конспект "Розміщення та інвестування коштів страхових резервів згідно з Законом України “Про страхування”" з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 16:38. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1184 та скачано 68 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали