Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Страхові резерви: їх призначення та склад згідно з Законом України “Про страхування”Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування).
Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із страхування життя.
Формування резервів із страхування життя, медичного страхування і обов'язкових видів страхування здійснюється окремо від інших видів страхування.
Страховики зобов'язані формувати і вести облік таких технічних резервів за видами страхування (крім страхування життя):
▪ незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;
▪ збитків, що включають зарезервовані несплачені суми страхового відшкодування за відомими вимогами страхувальників.
Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) по відповідних видах страхування в кожному з трьох кварталів періоду, який передує цій звітній даті, і обчислюється у такому порядку:
- сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у першому кварталі цього періоду множиться на 1/4;
- сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у другому кварталі множиться на 1/2;
- сума надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в останньому кварталі множиться на 3/4;
- одержані добутки додаються.
Страховики зобов'язані створювати і вести облік таких резервів із страхування життя:
– довгострокових зобов'язань (математичні резерви);
– належних виплат страхових сум.
Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості та мають бути представлені активами таких категорій:
▪ грошові кошти на розрахунковому рахунку;
▪ банківські вклади (депозити);
▪ нерухоме майно;
▪ цінні папери, що передбачають одержання доходів;
▪ цінні папери, що емітуються державою;
▪ права вимоги до перестраховиків;
▪ довгострокові інвестиційні кредити (для резервів із страхування життя);
▪ готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, встановлених Національним банком України.
Резерви із страхування життя можуть використовуватися для довгострокового кредитування житлового будівництва.

Повна інформація про роботу

конспект "Страхові резерви: їх призначення та склад згідно з Законом України “Про страхування”" з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 16:36. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1222 та скачано 58 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали