Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Страховий ринокЗміст

РОЗДІЛ І ЕКОНОМІЧНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА СУТНІСТЬ СТРАХОВОГО РИНКУ 3
1.1 Необхідність, економічний зміст та розвиток страхування 3
1.2 Організаційна структура страхового ринку 5
1.3 Державне регулювання страхової діяльності 10
РОЗДІЛ ІІ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ СТРАХОВОГО РИНКУ 17
2.1 Характеристика продавців страхових послуг 17
2.2 Характеристика покупців страхових послуг 25
2.3 Аналіз страхових послуг і ефективності діяльності страхових компаній на ринку 31
РОЗДІЛ ІІІ УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ 46
3.1 Досвід функціонування страхових ринків зарубіжних країн 46
3.2 Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України 50
3.3 Напрями підвищення ефективності страхової діяльності в ринковому середовищі 57
ВИСНОВКИ 69
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 73

Список літератури
1. Закон України "Про страхування" // Голос України. - 1996. - № 68 (1318).
2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" )із змінами, внесеними законами України № 607/97-ВР від 04.11.97 р. та № 639/97-ВР від 18.11.97 р.) // Галицькі контракти. - 1998. - " 1-2.
3. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" від 21 жовтня 1997 р. // Урядовий кур’єр. - 1997. - 15 листопада. - С. 12.
4. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" від 18 лютого 1991 р. // Підприємництво і ринок України. - 1992. - № 7. - С.22-23.
5. Закон України "Про підприємницьку діяльність від 27 березня 1991 р. // Відомості Верховної ради України. - 1991. - № 14. - Ст. 168.
6. Конституція України. - К.: Право, 1994, 1996. - 64 с.
7. Акименко А. Развитие отечественного страхового рынка — шаг к укреплению национальной безопасности Украины // Финансовые услуги. - 1998. - № 5-6. - С. 58-60.
8. Архипов А.П. Управление страховой компанией в условиях кризиса платежеспособности // Финансы. - 1996. - № 11. - С. 40-43.
9. Архипов А.П. Структура региональных страховых рынков // Финансы. - 1997. - № 3. - С. 44-48.
10. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика. - 1996. - 192 с.
11. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. - К.: Товариство "Знання", КОО. - 1998. - 374 с.
12. Барановський О.І. Розвиток страхового бізнесу в Україні // Фінанси України. - 1996. - № 8. - С. 85-93.
13. Белоусов С. Страховой рынок нуждается в поддержке // Финансы. - 1997. - № 3. - С. 54.
14. Воблый К.Г. Основы экономики страхования. - М.: Изд. центр "АНКИЛ", 1993. - 226 с.
15. Грушко В.І., Пилипченко О.І. Фінансові ризики. Навч. посіб. - К.: Знання, 1998. - 188 с.
16. Жиденко К. Правління Ліги обговорило зміни і доповнення до Закону. Україна-Business, №35 від 6.10.99 р., 5 с.
17. Журавлев Ю.М., Секерт И.Г. Страхование и перестрахование: теория и практика. - М.: Изд. центр "АНКИЛ", 1993. - 192 с.
18. Зальотов О. Проблеми інтеграції на страховому ринку України. // Финансовые услуги №1-2, 1999, 10-13 с.
19. Заруба О.Д. Страхова справа. - К.: Знання, 1998. - 321 с.
20. Клапків М.С. Загальні умови страхування як необхідний елемент правового регулювання страхових відносин // Право України. - 1995. - № 12. - С. 40-45.
21. Клапкив М.С. Формы и сферы сочетания рынков //Финансовые услуги. - 1997. - № 1. - С. 12-15.
22. Клапків М.С., Ткаченко І.С. Зарубіжна практика застосування теорії ризику в страховому підприємництві // Фінанси України. - 1997. - № 11. - С. 103-111.
23. Криворучко А.В. Розвиток страхового ринку в сільському господарстві // Економіка АПК. — 1997. - № 6. - С. 66-70.
24. Кривошпик Т.Д. Страхування майна громадян. Розділ в книзі “Страхування”: К., КНЕУ, 1998. – С. 303-326.
25. Коноплицкий В.А., Филина А.И. Маркетинг, рынок, финансы (терминологический словарь-справочник). - К.: Импекс. - 1992. - 184 с.
26. Ларіонова Л. Страховий ринок в Україні. Яким йому бути? // Фінанси України. - 1996. - № 8. - С. 89-94.
27. Лутак Н.Д. Пути интегрирования украинского страхового рынка в мировой // Финансовые услуги. - 1997. - № 1. - С. 20-24.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Страховий ринок" з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 29.10.2010 в 23:58. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1034 та скачано 39 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...