Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Страховий ринокЗміст

Вступ..3
1. Поняття страхового ринку, його значення 4-6
2. Суб'єкти страхового ринку і взаємодії між ними 7-13
3. Проблеми перспективи розвитку страхового рину в Україні 14-17
Висновки . . 18
Список використаної літератури .19

Вступ

Ринок страхових послуг є одним з необхідних елементів ринкової інфраструктури, тісно пов'язаним з ринком засобів виробництва, споживчих товарів, ринком капіталу і цінних паперів, праці і робочої сили. У країнах розвиненої економіки страхову справу має щонайширший розмах, забезпечуючи підприємцям надійну охорону їх інтересів від несприятливих наслідків різного роду техногенних аварій, фінансових рисок, криміногенних чинників, стихійних і інших лих. В умовах панування державної форми власності і адміністративно-командної системи управління в наший країні потенціал інституту страхування не міг бути розкритий повною мірою, сфера його застосування була вельми обмежена. Страхової справи в його справжньому значенні не було і не могло бути, оскільки не було основи - приватного підприємництва і самостійності господарюючих суб'єктів.
Існуючі умови господарської діяльності не сприяли використанню страхового методу охорони майна підприємств і організацій, збиток відшкодовувався в основному за допомогою використання дотацій із загальнодержавних бюджетних резервів. Перехід до ринкових відносин, формування багатоукладної системи господарювання, заснованій на різноманітних формах власності, створюють об'єктивні передумови для активного впровадження в сферу економіки страхування як одного з гарантів забезпечення фінансовій стійкості господарюючих суб'єктів. Тепер вони самі повинні піклуватися про власне економічно стійке положення, збереження матеріальних об'єктів і засобів, кредіто- і платоспроможності. Збитки від стихійних лих, техногенних аварій і інших мінливостей ринку повинні мати надійне і гарантоване фінансове джерело покриття.
Головним завданням та мета даної контрольної роботи - дати визначення поняття та значення страхового ринку, суб'єктів страхового ринку і взаємодії між ними, виокремити основні проблеми перспективи розвитку страхового рину в Україні. Ці всі питання необхідно розкрити в повному обсязі.

Висновки

Державна політика має також удосконалюватись через регулювання оптимального співвідношення між обов'язковим і добровільним страхуванням. Закон України «Про страхування» передбачає запровадження обов'язкового страхування тільки внесенням змін до цього Закону, тобто можливості запровадження такого страхування дуже обмежені і процедура досить складна.
Таке положення цілком виправдане, оскільки введення того чи іншого виду обов'язкового страхування підвищує ступінь відповідальності держави за ситуацію на страховому ринку.
Успішний розвиток інтеграційних процесів на національному страховому ринку, на наш погляд, буде залежати від: сталості фінансового середовища господарюючих суб'єктів та населення — потенційних страхувальників; формування фінансово стійких страхових організацій; активізації ролі держави і її органів у зміцненні та розвитку страхового ринку; формування державних пріоритетів у розвитку національного страхового ринку; розвитку законодавчої бази страхування; використання сучасних методів в управлінні страховими організаціями.
Щоб усунути протиріччя у законодавчому регулюванні системи страхування в Україні, необхідно:
1) прискорити розробку та прийняття нового цивільного кодексу України, в якому передбачити правові основи регулювання страхової діяльності в Україні;
2) внести зміни та доповнення до Закону України «Про страхування», в якому: уточнити головні страхові поняття і терміни; уточнити порядок припинення договорів страхування; уточнити процедуру санації та порядок ліквідації страховика; провести комплексний аналіз законодавчих актів з питань обов'язкового державного страхування з метою його впорядкування.
Подальший розвиток законодавчої та нормативної баз передбачає розробку і прийняття низки законодавчих актів, які розвивають страхове законодавство країни, зокрема Закони України «Про перестрахування», «Про медичне страхування», «Про товариства взаємного страхування», «Про діяльність страхових посередників», «Про страхування фінансово-кредитних ризиків».

Список використаної літератури

1. Заруба О. Д. Страхова справа: Підручник. — К.: Т-во «Знання»,2003.
2. Страхування : Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред.. С.С. Осадець - К.: КНЕУ, 1998. – 528 с.
3. Словарь страховых терминов/ Под ред. Е. В. Коломилп,В. В. Шахова. — М.; Финансы и статистика, 1991.
4. Страхування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. О.О. Гаманкової. – К.: КНЕУ, 2000. - 120 с.
5. Шахов В.В. Введение в страхование: Учеб. пособие. - 2-е изд., перер. И доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. - 288 с.
Повна інформація про роботу

реферат "Страховий ринок" з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.07.2011 в 16:13. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1116 та скачано 89 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...