Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Страхування

Сутність і значення платоспроможності страхової компанії. Запас платоспроможності та його визначення згідно з ЗУ “Про страхування”При настанні страхового випадку, страховик зобовязаний здійснити виплату страхового відшкодування за договорами зі страхування майна та страхування відповідальності або виплату страхової суми за договорами особистого страхування. Тому страховики відповідно до обсягів страхової діяльності зобов'язані підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів).
Запас платоспроможності страховика визначається вирахуванням із вартості майна страховика (загальної суми активів) суми нематеріальних активів і загальної суми зобов'язань, у тому числі страхових.
На будь-яку дату фактичний запас платоспроможності страховика повинен перевищувати розрахунковий нормативний запас платоспроможності.
Нормативний запас платоспроможності страховика на звітну дату (без врахування договорів страхування життя) дорівнює більшій з визначених величин, а саме:
- перша - шляхом множення суми надходжень страхових премій протягом звітного періоду на 0,25. При цьому сума надходжень страхових премій зменшується на 90 відсотків страхових премій, сплачених перестраховикам;
- друга - шляхом множення суми здійснених виплат протягом звітного періоду за договорами страхування на 0,30. При цьому сума здійснених виплат зменшується на 90 відсотків виплат, компенсованих перестраховиками згідно з укладеними договорами перестраховування.
Якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10% суми сплаченого статутного фонду і сформованих страхових резервів, страховик зобов'язаний укласти договір перестрахування.
Для забезпечення страхових зобов'язань із страхування життя і медичного страхування страховики формують окремі резерви за рахунок надходження страхових платежів і доходів від інвестування коштів сформованих резервів по цих видах страхування.
Повна інформація про роботу

конспект "Сутність і значення платоспроможності страхової компанії. Запас платоспроможності та його визначення згідно з ЗУ “Про страхування”" з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.09.2010 в 16:34. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1078 та скачано 36 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали