Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Безкоштовні реферати

Контрольна робота з макроекономікиЗміст

Визначення категорій
Теоретичне питання
Тестові завдання
Задачі
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Визначення категорій.

А) Індексація доходів — механізм підвищення грошових доходів громадян, який дає змогу частково або повністю компенсувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.

Б) Для забезпечення достатнього рівня ліквідності комерційних банків, уніфікації контролю за їхньою діяльністю держава вводить нормування обов'язкових банковських резервів. Обов’язкові банківськи резерви – це запас банківського капіталу, який передбачено для компенсації кредитів, рекуперація (погашення) яких ставиться під сумнів на випадок необхідності; частина матеріальних, фінансових ресурсів, тимчасово виключених з обороту; джерело, з якого використовують ресурси, що зберігаються на випадок крайньої необхідності.
Обов'язкові резерви є умовою нормального функціонування платіжно-розрахункового механізму банківської системи, виконують функцію страхування ненадійних позик, знижують ризикованість банківських вкладень, мінімізують втрати від банкрутств банків і тому є гарантією стабільності банківської системи в цілому.
Змінюючи норму обов'язкового резерву, центральний банк безпосередньо впливає на пропозицію грошей та банківського кредиту. Якщо зменшується норма обов'язкових резервів, то комерційні банки мають змогу збільшити ліквідність своїх активів і розширити кредитування. Коли ж норма резерву підвищується, ці можливості звужуються. Враховуючи, що лише незначна частина всіх активів комерційних банків є у вигляді готівки, зміна норми резервування на певну величину може призвести до багаторазового збільшення чи зменшення банківських депозитних грошей.
Найпоширенішою формою запровадження резервних вимог є визначення норми як відсотка від депозитів.

В) Суть теорії порівняльних переваг: якщо країни спеціалізуються на виробництві тих товарів, які вони можуть виробляти з відносно нижчими витратами порівняно з іншими країнами (або, інакше кажучи, з меншими альтернативними витратами), то торгівля буде взаємовигідною для обох країн, незалежно від того, чи є виробництво в одній з них абсолютно ефективнішим, ніж в іншій.

4. Задачі

1. У базовому році реальний ВВП країни становив 270 млрд. євро. В аналізованому році реальний ВВП збільшився на 5%, а ціни – на 20%.
Розрахувати номінальний ВВП в аналізованому році.

Отже, за умовами задачі реальний ВВП у базовому році складає 270 млрд. євро. Якщо в аналізованому році реальний ВВП збільшився на 5%, то його величина складатиме:
ВВП р.ан. = ВВП р.баз * Т росту.
ВВП р.ан. = 270 млрд. грн. * 1,05 = 283,5 млрд. євро.

ВВП номінальний періоду, що аналізується.– це величина валового внутрішнього продукту в аналізованому році в цінах цього періоду. Тобто, щоб знайти номінальний ВВП в аналізованому році, необхідно скоригувати реальний ВВП в аналізованому році на індекс цін.
Таким чином,
ВВП ном.ан. = ВВП р.ан. * Ір
ВВП ном.ан. = 283.5 млрд. євро. * 1,2 = 340,2 млрд. євро.

Отже, номінальний ВВП в аналізованому році дорівнює 340,2 млрд. євро.

2. В умовах економічної рівноваги фактичний реальний ВВП становить 650 млрд. грн., потенційний ВВП – 700 млрд. грн., гранична схильність до заощадження – 0.25.
Розрахуйте величину рецесійного розриву, якщо в період його усунення ціни зростуть на 6%.

Рецесійний розрив - це величина, на яку сукупні витрати менші за потенційні витрати, тобто це величина на яку повинен збільшитися сукупний попит (сукупні витрати) для того, щоб рівноважний рівень ВВП збільшився до не інфляційного рівня. зайнятості.
Розрив називають рецесійним, оскільки він здійснює в економіці рецесію, скорочення виробництва відносно потенційного рівня. У графічному зображенні рецесійний розрив - це відстань по вертикалі між прямими сукупних планових витрат Е* і потенційно необхідних витрат Еp.

Рецесійний розрив - це величина, на яку графік сукупних планових витрат повинен був би зміститися вгору, щоб збігтися з потенційними витратами.
За умовами задачі гранична схильність до заощадження (с) дорівнює 0.25. Ми можемо розрахувати величину мультиплікатора видатків, який показує на скільки одиниць збільшиться випуск, якщо витрати збільшаться на одиницю.
Мультиплікатор розраховується за формулою:

Приріст рівноважного обсягу національного виробництва ΔY* дорівнює різниці між потенційним та фактичним ВВП та знаходиться як добуток мультиплікатора та прецесійного розриву.
Для обчислення фактичного ВВП нам необхідно скоригувати фактичний реальний ВВП на індекс цін.
Таким чином,
ВВП факт = ВВП р * Ір
ВВП факт = 650 млрд. грн. * 1.06 = 689 млрд. грн.
Отже.
ΔY* = ВВП пот. – ВВП факт.
ΔY* = 700 млрд. грн. – 689 млрд. грн. = 11 млрд. грн.
Якщо ΔY* = *величину рецесійного розриву, то рецесійний розрив можна обчислити:
Рецесійний розрив = ΔY*/
Рецесійний розрив = 11 млрд. грн. /1.33 = 8.27 млрд. грн.
Таким чином. Величина прецесійного розриву буде дорівнювати 8.27 млрд. грн.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред. А. В. Сидоровича. - М.: Дело и сервис, 2000.
2. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Макроэкономика. - СПб.: Литера-плюс, 1994.
3. Манків Н. Грегорі. Макроекономіка: Підруч. для України. - К.: Основи, 2000. .
4. Мікроекономіка та макроекономіка: Підруч. / За ред. С. Буда-говської. - К.: Основи, 1998.
5. Семюельсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. - К: Основи, 1997
Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з макроекономіки" з предмету "Макроекономіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.07.2012 в 06:42. Автором даного матеріалу є Антон. З моменту опублікування роботи її переглянуто 575 та скачано 41 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Антон...

класна конрольна