Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Безкоштовні реферати

Методичка з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсуУривки

Вступ

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників співпадають з вимогами до обсягу знань для студентів денної форми навчання.
Специфіка викладання дисципліни для студентів-заочників полягає в більш методичній спрямованості аудиторних занять. Викладач знайомить студентів з загальними вимогами до вивчення дисципліни, написання контрольних робіт та підготовці до складання екзамену. Викладач пояснює студентам-заочникам, як користуватися методичними вказівками з написання контрольних робіт, робочою програмою курсу та рекомендованою літературою.
На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання дисципліни й визначає термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем дисципліни.
Семінарські (практичні) заняття використовуються для визначення конкретних напрямків, їх поглиблення з наданням відповідних методичних рекомендацій.
Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців вищої кваліфікації. Її написання має велике значення:
- По-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з економічною літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що відносяться до обраної проблематики, підбирати, обнародувати й аналізувати конкретний матеріал, складати таблиці і діаграми і на їхній основі робити правильні висновки;
- По-друге, студент звикає чітко, послідовно й економічно грамотно викладати свої думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо застосовувати політичну економію, зв'язувати її з практикою;
- По-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з політичної економії.

3. Вимоги до оформлення контрольної роботи

Хотите сделать приятное своему домашнему питомцу? Побалуйте его кормом ориджен - специальным продуктом для питания кошек и собак известного канадского производителя. Высокое содержание протеина, низкое содержание углеводов, отсутствие зерна делает Orijen Puppy незаменимым для здорового роста Ваших домашних щенков и кошек.
Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення пред'являються наступні вимоги:
1. Наявність титульного листа (додаток 1).
2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок (додаток 2).
3. Наявність у роботі таблиць, схем, графіків (якщо тема припускає наявність статистичного матеріалу), виносок.
4. Список літератури, складений за алфавітом.
5. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до обсягу контрольної роботи.
Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів формату А-4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, нумерація починається з другого листа, на якому знаходиться зміст роботи.
Приблизний обсяг контрольної роботи – 15-20 стандартних сторінок.
Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на друкарській машинці (через 2 інтервали) чи комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – полуторний) без перекреслень, уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і стилістичні помилки виключаються.
Контрольна робота може бути виконана й в зошиті об’ємом 18 аркушів.

4. Порядок зарахування контрольної роботи

Контрольна робота зараховується в результаті співбесіди і є допуском до складання екзамену

5. Форма закріплення варіанту

Тема контрольної роботи студентом вибирається самостійно з числа тих, що рекомендуються кафедрою. При виборі варто враховувати, що в одній навчальній групі теми не повинні повторюватися. Студент-заочник вибирає тему за останніми двома цифрами номера залікової книжки. Наприклад, номер залікової книжки 985523 - це означає, що студент може взяти тему під номером 23.
Повна інформація про роботу

методичка "Методичка з дисципліни «Історія економіки та економічної думки» для студентів 2 курсу" з предмету "Історія економіки та економічної думки". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 31.07.2012 в 17:23. Автором даного матеріалу є Марина. З моменту опублікування роботи її переглянуто 407 та скачано 28 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Марина...

Методичні рекомендації та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання


Подібні матеріали