Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Безкоштовні реферати

Статистика рослинництваЗміст

Уривки

Непараметрична кореляція

Під непараметричними критеріями кореляційних зв’язків розуміють наближені оцінки тісноти зв’язку між досліджуваними ознаками. Потреба в них виникає тоді, коли традиційні схеми кореляційних обчислень не прийняті в зв’язку з відсутністю певних умов або вимогами відбору факторів для кореляційної моделі на перших етапах економічного аналізу, коли потрібно швидко одержати інформацію щодо оцінки зв’язків. До непараметричних критеріїв належать.
1) Коефіцієнт кореляції рангів
Де - коефіцієнт рангів, - різниця між рангами досліджуваних ознак n – кількість одиниць сукупності. Величина коефіцієнта коливається від -1 до 1.
2) Критерій знаків (коефіцієнт Фехнера)
Він використовується при перевірці статистичних гіпотез про вплив досліджуваних ознак. Суть її полягає у підрахунках числа додатних і від’ємних знаків у попарних різницях двох рядів чисел, одержаних у результаті статистичного спостереження. Цей показник знаходиться за формулою

Множинна кореляція

При теоретичному обґрунтуванні моделі і виборі факторних ознак слід враховувати тісноту кореляційного зв'язку між ознаками. При наявності зв'язку, який близький до функціонального (мультиколінеарності), оцінки параметрів багатофакторного рівняння регресії будуть ненадійними. Для оцінки мультиколінеарності між озна-ками достатньо обчислити відповідні коефіцієнти кореляції. Якщо коефіцієнт кореляції двох факторних ознак близький до одиниці, то одну з них треба виключити. На цьому етапі важливо не тільки вибрати фактори, але й розкрити структуру взаємозв'язку між ними.
Складною є проблема обґрунтування функціонального виду багатофакторного рівняння регресії. Аналіз парних зв'язків непридатний, тому що фактори взаємозв'язані, а визначити зв'язок між і при фіксованих значеннях інших факторних ознак дуже складно. Тому на практиці найчастіше використовують багатофакторні лінійні рівняння і рівняння, що приводяться до лінійного виду відповідними перетвореннями.
Параметр рівняння a1 називають частинним коефіцієнтом регресії. Він показує, як у середньому змінюється результативна ознака у зі зміною факторної ознаки xi на одиницю за умови, що інші факторні ознаки залишаються незмінними.
Для визначення параметрів треба скласти і розв'язати систему нормальних рівнянь...

Висновки

Ищешь места для своих объявлений на интернет сайтах Симферополя? Правильно, именно на них будет находиться твоя целевая аудитория, которая сможет его увидеть. Симферополь.in.ua предоставляет возможность разместить бесплатные объявления Симферополь на длительный период. Для добавления объявления требуется лишь минутная регистрация.
У курсовій роботі було розглянуто основні теоретичні аспекти статистики рослинництва, а також здійснено практичні розрахунки з метою дослідження таких показників, як урожайність пшениці, питома вага площі з підкормкою та енергетична потужність на 1 працівника.
Рослинництво – це одне з основних галузей сільського господарства, що пов’язане з обробітком землі і вирощуванням культур. Частка продукції рослинництва в останні роки коливається від 45 до 50%. Статистика відіграє важливу роль в успішному розвитку рослинництва.
Для характеристики варіації було використано ряд показників, таких як розмах варіації, середнє лінійне та квадратичне відхилення, дисперсію та коефіцієнт варіації.
Розраховано величини середніх та показників варіації. Середня врожайність встановлена-24,4 ц/га. І середня питома вага площі – 64,22 % та середня енергетичної потужності на 1 працівника – 7,97 кс. У результаті проведення кореляційно-регресійного аналізу у кількісному вигляді встановлено зв’язки між досліджуваними ознаками.
Лінійна кореляція показала, що з підвищенням питомої ваги площі з підкормкою на 1 %, врожайність пшениці в середньому зросте на 0,06 ц/га, а із зростанням енергетичної потужності на 1 кс – відбудеться зростання врожайності на 0,94 ц/га.
За результатами розрахунків множинної кореляції встановлено, що урожайність пшениці залежить від обох досліджуваних факторних показників на 54,83%.
Як підсумок курсової роботи хочу зазначити, що державна статистика – це централізована система збирання, опрацювання, аналізу, поширення та збереження, захисту та використання статистичної інформації. Правильне ведення статистичного обліку та обробка інформації є запорукою ефективного розвитку як рослинництва так і всього сільського господарства.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Статистика рослинництва" з предмету "Статистика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.07.2012 в 06:52. Автором даного матеріалу є Діма. З моменту опублікування роботи її переглянуто 279 та скачано 32 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Діма...

дуже точні розрахунки, обожнюю статистику