Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дипломні роботи

Конституційні обов'язки в УкраїніЗміст

Завдання на дипломну роботу 2
Вступ 6
1 Поняття та сутність обов’язків людини і громадянина 8
1.1 Правовий статус особи 8
1.2 Загальні поняття прав, свобод і обов’язків людини і громадянина 10
2 Конституційні обов’язки громадян в Україні 19
2.1 Обов’язок захищати вітчизну 20
2.2 Обов’язок не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки 25
2.3 Обов’язок сплачувати податки і збори в порядку й розмірах, встановлених законом 31
2.4 Обов’язок неухильно додержуватися конституції України та законів України, не посягати на права й свободи, честь і гідність інших людей 37
Загальні висновки 39
Перелік посилань 44
Додаток А Конституція України про обов’язки людини і громадянина 47

Вступ

В сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на зміцненні гарантії прав людини і громадянина, важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості і правової культури населення України. велике значення в реалізації цього процесу належить правовому вихованню і правовій освіті. Без глибоких знань прав, свобод і обов’язків людини і громадянина, чинного законодавства стає неможливим входження України в світову спільноту.
Конституція України становить значну соціальну цінність для людини, держави, суспільства. Вона в посттоталітарній Україні легалізувала приватну власність, проголосила юридичні гарантії прав та свобод людини і громадянина, конституційно встановила поділ влади. Основний Закон України 1996 р. виходить з пріоритету прав людини, закріплює верховенство Конституції і пряму дію її норм, верховенство права, принцип народовладдя, ідеологічну, економічну і політичну різноманітність. Аналіз Конституції з позиції ”людського виміру” дає підстави вважати, що вона повною мірою відповідає сучасним високим стандартам демократичної конституції.
Важливе місце в Конституції України займає визначення прав, свобод і обов’язків людини і громадянина.
Питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є важливою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової співдружності. Саме стан у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.
Однак одним із провідних принципів будь-якого правового статусу в його сьогоднішньому розумінні є єдність прав та обов’язків. Це повністю стосується й конституційного статусу людини і громадянина. Конституція України поряд з низкою найважливіших прав і свобод людини і громадянина встановлює й конституційні обов’язки як громадян України, так і кожного, хто постійно проживає або перебуває на території України. ці обов’язки закріплені у статтях 65—68 Конституції.
У даній роботі була поставлена мета дати визначення конституційних обов’язків в Україні та провести дослідження їхнього змісту і значення для створення і дії демократичної правової держави.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Конституційні обов'язки в Україні" з предмету "Дипломні роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 22.10.2010 в 20:24. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 664 та скачано 58 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали