Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Дипломні роботи

Розміщення підприємств з виробництва нафтової продукціїЗміст

ВСТУП 5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА НАФТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 7
1.1. Характеристика нафтової продукції 7
1.2. Технології виробництва нафтової продукції 15
1.3. Чинники сприятливого розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції 23
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОПТИМАЛЬНОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ВИРОБНИЦТВА НАФТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 29
2.1. Історія розвитку виробництва нафтової продукції 29
2.2. Розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції в Україні 33
2.3. Розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції за рубежем 44
ВИСНОВКИ 49
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 51

Вступ

Сьогодні значення нафти для світової економіки визначається її провідною роллю у формуванні паливно-енергетичного комплексу. Посідаючи за обсягом споживання перше місце у світі серед енергоносіїв, нафта у своєму життєвому циклі перебуває в стадії насичення, а її конкурентоспроможність характеризується як дуже сильна. Тому, попри різке підвищення ціни на нафту в 2004—2005 роках, розвиток світової економіки супроводжувався зростанням споживання цієї вуглеводневої сировини. Для задоволення потреби в необхідній гамі нафтопродуктів країни Заходу йдуть шляхом модернізації своїх нафтопереробних заводів, орієнтації на використання якіснішої сировини, збільшення коефіцієнта використання виробничих потужностей, здійснення більш вивіреної політики в зовнішньоторговельній діяльності щодо нафти та нафтопродуктів. Крім того, більша їх частина досягла високої енергетичної ефективності, що за інших незмінних умов дає їм змогу при однаковому рівні споживання нафтопродуктів забезпечувати зростаючі потреби промисловості, транспорту та інших галузей економіки
В Україні нафтопереробна галузь формувалася в 50-х роках ХХ століття з урахуванням використання нафти за більш низькими порівняно зі світовими цінами та орієнтацією її НПЗ на виробництво мазуту для експорту в європейські країни.
В даний час нафтопереробна галузь України в значній мірі залежить від імпорту нафти. Одним з основних чинників, що найбільше вплинули на загострення проблеми задоволення потреби України в нафтопродуктах у 2005 році, було скорочення поставок і переробки нафти на НПЗ.
Ситуація ускладнюється ще й тим, що значна частка українських НПЗ є власністю російських компаній, які поставляють нафту та реалізують одержані нафтопродукти через власну систему автозаправних станцій (АЗС). Сьогодні в Україні 87% обсягів нафти, що переробляється, припадає на поставки з Росії, що ускладнює ситуацію на внутрішньому ринку пального України. Але безумовно, що в цій сфері існують взаємовигідні економічні інтереси як України, так і російських нафтових компаній (тобто і Росії), які потребують досягнення порозуміння.
Для забезпечення своїх інтересів Україні необхідно проводити зважену та погоджено взаємовигідну економічну політику з російськими компаніями щодо обсягів експорту нафтопродуктів, ціноутворення на ринках нафтопродуктів, встановлення акцизних і митних зборів та ін., але при цьому необхідно також всіляко зменшувати ризики з політичним підґрунтям. Важливим моментом у взаємостосунках з російськими компаніями є залучення інвестицій в модернізацію НПЗ і перехід на новітні технології (це дасть оновлення основних фондів, підвищення рівня переробки, підвищення якості продукції, поліпшення екології довкілля). Основним чинником зацікавленості російських компаній в інвестуванні українських НПЗ та присутності на українському ринку нафтопродуктів буде отримання стабільних доходів від продажу нафтопродуктів (бензинів) вищої якості, тобто економічна вигода порівняно з реалізованими альтернативними варіантами поставок нафти (до Європи, Китаю, Японії й ін.).
Метою даної роботи є глибоке вивчення й аналіз нафтового ринку України для знаходження виходу із кризової ситуації в, яку потрапила нафтова промисловість країни. Для того, щоб провести комплексний аналіз ситуації в роботі розглядається такі аспекти:
- характеристика нафти та нафтопродуктів;
- аналіз технологій виробництва нафтової продукції;
- вивчення чинників, які впливають на розміщення НПЗ;
- вивчення історії розвитку виробництва нафтової продукції;
- аналіз розміщення підприємств з нафтопереробки в Україні;
- аналіз розміщення підприємств з нафтопереробки за рубежем.
В теоретичну і практичну основу написання даної дипломної роботи було покладено сучасну економічну літературу, наукові дослідження та праці фахівців даної галузі промисловості, статистичні дані, періодичні економічні видання.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Розміщення підприємств з виробництва нафтової продукції" з предмету "Дипломні роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.10.2010 в 23:18. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 908 та скачано 65 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали