Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Форми правління в Україні (теорія деражави та права)Зміст

Вступ.. 3
1. Поняття та класифікація форм держави…. 4
1.1. Поняття форми держави... 4
1.2. Форми правління…... 6
1.3. Форми державного устрою…... 7
1.4. Форми державного режиму….. 10
2. Форми державного правління…. 14
3. Особливості форми правління України …. 19
3.1. Форма правління та державний устрій України…. 19
3.2. Принципи розподілу державної влади в Україні.... 20
3.3. Система стримувань і противаг, встановлена Конституцією України…... 23
Висновки… 31
Список використаної літератури…. 32

Вступ

У теорії держави і права так само, як і в деяких інших суспільних науках розглядається проблема форми держави, тобто проблема формування і функціонування особливої форми громадського життя людини – держави. Підхід до цієї проблеми був неоднаковим на різних етапах розвитку суспільства, на будь яких етапах розвитку теорії держави і права, як юридичної науки. Було б недоречно заперечувати всі ті наукові гіпотези, концепції, знання створені раніше і визнані нині, які повністю відображають суспільні відносини і їх суб’єктів вивченням яких і займається юридична наука; однак, представляється більш справедливим в рамках контрольної роботи спиратися на сучасні знання і теорії, а іншим лише приділяти частину часу і місця, згадуючи їх як гіпотези чи додаткові аспекти даної проблеми.
Важливість чіткого визначення форми держави стає зрозумілої після того, коли висвітлене питання про сутність держави. Після визначення того, чим же є держава, необхідно мати чітке, ясне уявлення про її різновиди, класифікацію; про форму держави.
Традиційно вітчизняна теорія держави і права завжди виділяла у формі держави три основних, взаємозалежних блоки: форму правління, форму національно-державного й адміністративно-територіального устрою, політичний режим.
Метою курсової роботи є визначення форми правління в Україні.
Для досягнення поставленої мети треба виконати такі завдання:
- вивчити та проаналізувати форми держави згідно з існуючими класифікаціями;
- розглянути різні форми державного правління;
- визначити форму правління України та її особливості;
- зробити висновки.

Висновки

Форма правління — це організація верховної влади в державі, характер і принципи її взаємодії з іншими органами держави, з політичними партіями, класами і соціальними групами. Форми правління залежать від форм демократії, від наявності певної виборчої системи або її відсутності, від наявності виборних органів тощо. За формами правління всі держави поділяються на монархії і республіки, які мають різні види.
Українська форма правління характеризується як мішано президентсько-парламентська республіка.
Єдиним законодавчим органом в Україні визначається її парламент – Верховна Рада України. Конституційний склад Верховної Ради України – 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
При формуванні уряду компетенція Верховної Ради і президента України поділяються і мають характер противаг, що утруднює узурпацію влади в одних руках.
Сформований Конституцією механізм стримувань і противаг містить характерні ознаки президентсько-парламентської (змішаної) республіки, що передбачає переважання жорсткої моделі розподілу влади. На практиці така модель розподілу влади, по суті, спричиняє конкуренцію вищих органів держави, насамперед органів законодавчої та виконавчої влади. Особливістю практичної реалізації ідеї жорсткого розподілу влади з чіткою системою стримувань і противаг е доповнення у вигляді структури взаємодії та взаємообмежень вищих органів держави, а звідси - трьох розподілених влад – законодавчої, виконавчої та судової. Тобто, розподіл влади - це не застиглий стан відокремлених структур, а працюючий, дійовий механізм, який досягає певного рівня єдності у складному процесі погодження і спеціальних правових процедур (передбачених, зокрема, і на випадок конфлікту та екстремального стану в суспільстві).

Список використаної літератури

1. Конституція України (офіційне видання), К., 1996
2. Веніславський Ф. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ Конституційного ладу України/ Право України. – 1998. –- №1
3. Верховенство права, Сб: Пер. с англ. – М., 1992.
4. Государственное право зарубежных стран: Курс лекций в 2-х томах / Под ред. Профессора М.Н. Марченко – М. Юридический колледж МГУ, 1995
5. Загальна теорія держави і права. / За ред. В.В.Копейчинкова, К: Юрінком Інтер –1999.
6. Коментар до Конституції України. / За ред. В.Ф. Опришка. – К. – 1996.
7. Конституційне право України // Під. заг. ред. Погорілка В.Ф., Київ, Наукова думка, 1999.
8. Кутафіє О.Е. Основи держави і права: Навчальний посібник для поступаючих у вузи. – М.: Юрист, 1996.
9. Лемак В.В. Нова конституційна модель розподілу влади в Україні// Матеріали конференції. – Ужгород, 1998.
10. Мала Енциклопедія Етнодержавознавства, Національна Академія Наук України, Iнститут держави і права ім. В.М.Корецького, Видавництво "Генеза" та "Довіра", – Київ – 2003.
11. Малиновський В. Актуальні проблеми розподілу державної влади в України // Вісник Української Академії державного управління. – 1999. – № 1
12. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В.Лазарева – М. Юрист, 2000.
13. Петров B.C. Сущность, содержание и формы государства. – Л., 1999.
14. Політична система сучасної України: Особливості становлення, тенденції розвитку, Парламентське видавництво, Київ 2003.
15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Підручник / – Харків: Консул, 2001.
16. Тацій В. Й., Грошевий Ю. М. Правові заходи охорони Конституції // Вісн. Академії правових наук України. – 2005. – № 3. – С. 41–42.
17. Шаповал В.М., Борденюк В.І., Журавльова Г.С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні. – Київ, 2000.
18. Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України // Право України. – 1999. – №1.
19. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. – К., 2004.
20. Шаповал В.М. Президент у механізмі здійснення державної влади // Національний інститут стратегічних досліджень. Наукові доповіді. – Вип. 36. – 2004.
21. Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми формування правової держави // Право України. – 1995. – № 5-6.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Форми правління в Україні (теорія деражави та права)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 21:54. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 22294 та скачано 282 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали