Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Контракт як особлива форма трудового договоруЗміст

Вступ
І. Поняття трудового договору.
1.1. Загальна характеристика трудового договору.
1.2. Нові тенденції у трудовому договорі.
1.3. Зміст і укладення трудового договору.
ІІ. Поняття трудового контракту.
2.1. Укладення контракту.
2.2. Зміст трудового контракту.
2.3. Розірвання трудового контракту.
2.4. Сфера застосування трудового контракту.
2.5. Порівняльний аналіз трудового контракту і трудового договору.
Висновки.
Нормативні акти й література.

Вступ

Трудовий договір займає особливе місце в трудовому праві. На основі трудового договору виникають трудові відно¬сини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє включення цих суб’єктів у цілу систему відносин, які регу¬люються трудовим правом. Інакше кажучи, немає трудового договору — не буде і трудового права.
Цей акт волевиявлення людини здати іншій людині свою здатність трудитися, який може здатися незначним на фоні інших соціальних явищ, насправді є тим непорушним почат¬ком цілої сфери суспільного життя. Значення його визна¬чається загальним характером праці.
Праця є основою ство¬рення всіх соціальних благ, економічних і політичних про¬цесів. Людина не може жити без праці. Саме в трудовій діяль¬ності людина знаходить не тільки матеріальні блага, але і знаходить почуття самовираження, причетності, соціальної реалізації себе як особистості й морального задоволення.
Побудова в Україні громадянського суспільства безпосередньо пов’язана з повною реалізацією прав громадян на працю. Застосування при цьому різних правових форм у яких виникають, розвиваються й припиняються трудові правовідносин викликає великий інтерес як у спеціалістів трудового права так і у пересічних громадян.
Багатоукладність української економіки, наближення правової системи нашої держави, загального законодавства до європейських форм, в тому числі й у сфері праці – об’єктивно викликає потребу дослідження відомих європейському праву форм реалізації трудових правовідносин, зокрема, трудового контракту.
Спробу дослідити проблеми реалізації такої форми як трудовий договір і його особливої форми – трудового контракту зроблено в даній курсовій роботі.
В роботі розкриваються питання форми, змісту трудового договору і трудового контракту, особливостям регулювання трудових відносин зазначеними правовими формами.
Окрему увагу приділено аналізу нормативної бази України, що регулює зазначені суспільні відносини, полеміці щодо окремих питань застосування трудового контракту, зокрема, у сфері регулювання матеріальної відповідальності працівника.
Визначено також особливості трудового контракту, як особливої форми трудового договору.
При підготовці даної курсової роботи використовувалась література з трудового права, а також Конституція України, Кодекс законів про працю України, інші нормативні акти, в тому числі акти судової влади.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Контракт як особлива форма трудового договору" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.10.2010 в 15:46. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1614 та скачано 55 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...