Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Міжнародні договори України з Росією у ХVІІ ст. (порівняльний аналіз Березневих статей 1654 р. та Глухівських 1669 р.)Зміст

ВСТУП 3
Глава І. Зародження української державності 5
Глава ІІ. Березневі статті 1654 року 7
ІІ.1. Правове оформлення переходу України
під протекторат московського царя 7
ІІ.2. Правовий статус України і українського народу
за Березневими статтями 10
ІІ.3. Форма державно-правових зв’язків України з Росією
за договором 1654 р. 12
Глава ІІІ. Міждержавні відносини між Україною і Росією
в 50—60 рр. ХVІІ ст. 16
ІІІ.1. Гетьманські статті 16
ІІІ.2. Глухівські статті 1669 р. 19
ІІІ.3. Правове та історичне значення Глухівських статей 21
Загальні висновки 23
Література 25

Вступ

В “Акті проголошення незалежності України”, прийнятому її Верховною Радою 24 серпня 1991 р., зазначається, що, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні та виходячи з права на самовизначення Українського народу, верховна Рада “проголошує незалежність України та створення самостійної української держави — України”. 1 грудня на всенародному референдумі народ України підтвердив цей Акт і висловив своє бажання жити в самостійній українській державі.
Ці вікопомні події надзвичайно збудили національну свідомість, інтерес до рідної історії і національної державності. Тому сьогодні історія нашої державності стає першорядною, актуальною і значимою.
Утворення козацької держави — Гетьманщини — стало новим етапом розвитку нашої тисячолітньої державної історії. Гетьманська козацька держава, яка з’явилася на території Наддніпрянщини — в центрі нашої етнічної території, де ще в ІХ — ХІІ ст. відбувалося творення східнослов'янської держави (Київської Русі) — була прямим продовженням Київської державної традиції.
Визволення від панування Речі Посполитої стало для українського народу на початку ХVІІ ст. історичною необхідністю, визначальною умовою його національного існування. Боротьба за визволення набула в 20—30-х рр. ХVІІ ст. характеру всенародного руху. Ці повстання, пройняти прагненням українського народу до самовизначення, досягли своєї кульмінації в ході Великого повстання 1648 — 1657 рр. під проводом гетьмана Богдана Хмельницького, яке вилилось у справді всенародну боротьбу проти іноземного панування.
У результаті Великого козацького повстання український народ створив свою державність у формі козацько-старшинської Гетьманщини, яка відповідно до рішень Переяславської Ради та Статей Богдана Хмельницького увійшла на основі широкої автономії до складу Російської держави. Проте царизм, починаючи з 1659 р., послідовно обмежував автономію Гетьманщини: за Андрусівським перемир’ям 1667 р. та “Вічним миром” 1686 р. він вдався до розчленування України — поділ її на Лівобережну (в складі російської держави) та Правобережну (в складі Польщі). Розкол України, агресія Османської імперії у 70-х рр. ХVІІ ст., боротьба старшинських угруповань, часи “Руїни” негативно позначилися на дальшій долі українського народу.
Таким чином, для відродження історичної істини потрібно відтворити правдиву картину історії договору 1654 р. та подальших договорів України з Росією, передумов і процедури його укладання, розкрити їх державно-політичний характер і юридичну природу, а також показати наслідки цього в історії України.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Міжнародні договори України з Росією у ХVІІ ст. (порівняльний аналіз Березневих статей 1654 р. та Глухівських 1669 р.)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 22.10.2010 в 19:54. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 920 та скачано 29 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали