Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Облік кількості і якості земель у складі державного земельного кадастру (земельний кадастр)Зміст

Вступ...3
1. Державний акт на право власності на землю..............5
1.1. Порядок складання державного акта на право власності......8
1.2. Порядок видачі та реєстрації державного акту на право власності................11
1.3. Порядок зберігання державних актів.................11
1.4. Порядок видачі дубліката державного акта при втраті або псуванні оригіналу................12
2. Облік земель......16
2.1. Облік кількості земель.19
2.1.1. Векторизація карти. Вирахування площ....20
2.2. Облік якості земель......23
3. Застосування даних обліку земель..........31
Висновок................33
Список використаної літератури.................34

Додатки

1. Державний акт на право влавсності на земельну ділянку.
2. План меж земельної ділянки.
3. Форма №6-зем.
4. Форма №2-зем.
5. План землекористування.
6. Картограма стрімкості схилів.
7. Карта ґрунтів.

Вступ

У період реформування однією з найважливіших проблем є проблема економічного використання і відтворення природних ресурсів . Зміни економічного механізму господарювання, перехід до економіки ринкового типу і докорінна перебудова соціально – економічної структури суспільства торкаються земельних відносин, управління земельними ресурсами й організації раціонального їх використання, землевпорядкування і земельного кадастру.
Сьогодні значно зростає роль державного земельного кадастру, оскільки він є інформаційною базою для ефективного управління земельними ресурсами, ведення земельної статистики, землеустрою, регулювання земельних відносин, підтримки податкової та інвестиційної політики держави, розвитку ринку землі і обґрунтування розмірів плати за землю.
Виконання ролі державного земельного кадастру у суспільстві залежить від достовірності і повноти його даних, оперативності їх одержання і надання споживачу, а відповідно, й від рівня підготовки фахівців.
Серед природних багатств особливе значення має земля.З часу прийняття Постанови Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року « Про земельну реформу» в Україні створено умови рівності і розвитку всіх форм власності на землю. Понад 50% земель державної власності передано у приватну, 71 % сільськогосподарських угідь є у приватній власності. Розпайоване 27 млн. га сільськогосподарських угідь .Майже 6.9 млн. громадян набули права на земельний пай, 98% із них це право реалізували.
Згідно із Земельним кодексом України , прийнятим у 2001 році , для забезпечення раціонального використання земельних ресурсів введено державний земельний кадастр. Отже, державний земельний кадастр необхідно розглядати як одну із функцій загальної системи управління земельними ресурсами. Державний земельний кадастр призначений для забезпечення необхідною інформацією органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зацікавлених підприємств, установ і організацій, а також громадян з метою регулювання земельних відносин, раціонального використання та охорони земель, визначення розміру плати за землю і цінності земель у складі природних ресурсів, контролю за їх використанням.
Основними завданнями ведення державного земельного кадастру є:
- забезпечення повноти відомостей про всі земельні ділянки,
- застосування єдиної системи просторових координат та системи ідентифікації земельних ділянок,
- запровадження єдиної системи земельно – кадастрової інформації та її достовірності.

Висновки

В даній курсовій роботі по створеному картографічному матеріалу були проведені розрахункові обстеження по землекористуванню Троїцької сільської ради Біляївського району Одеської областв, а саме:
- обчислена загальна площа землекористування аналітичним способом (складає 1262,61 га),
- обчислені площі контурів, складена поконтурна відомість і експлікація земель (найбільші площі займає рілля – 94,01 % від загальної площі сільради, ліси займають незначну площу, інші контури займають менше 6% території),
- вирахувані площі угідь за стрімкістю схилів і загальна площі за стрімкістю схилів для кожного виду (переважна більшість земель сільради розташована на рівнинних землях),
- вирахувано площі сільськогосподарських угідь по ґрунтовим різновидам і площі по кожному виду ґрунтів для кожного виду угідь (значна частина території розташована на чорноземах південних слабозмитих).
Основним завданням курсової роботи було проведення обліку земель. Облік кількості і якості земель ведеться з метою їх оцінки для відображення вартості земельних ділянок та прав користування, визначення розміру земельного податку, збитків власників або землекористувачів та інших цілей у випадках, встановлених законом.
Кількісний і якісний облік земель забезпечує державний земельний кадастр інформацією про площі земельних ділянок, склад ґрунтів та якісний стан земель, яка є найбільш вживаною споживачами, адже земля – це матеріальна основа для будь-якого виробництва.
Також був складений державний акт на право власності на земельну ділянку розміром 2,01 га, що знаходиться під чорноземами південними слабозмитими. Державний акт виданий Дяченку Сергію Олександровичу наземельну ділянку, цільове призначення якої – ведення особистого селянського госодарства.

Список літератури

1. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. Посібник / М.Г.Ступень, Р.Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. Ред. М.Г. Ступеня. – Львів: „Новий Світ - 2000”, 2003. – 336 с.
2. Конспект лекцій з дисципліни „Земельний кадастр” викладача кафедри земельного кадастру та ЗІД ОДАУ Смоленського Є.В.
3. Магазинщиков Т. П. Земельный кадастр// 2-е изд., перераб. и доп. - Львов: Вища шк., 1987. - 424 с.
4. Земельний кодекс України (за станом на 10 липня 2006 року). – Х.: ТОВ „Одіссей”, 2006. – 112 с.
5. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. – Київ, 1998.
6. Методичні вказівки з виконання курсової роботи на тему „Облік кількості та якості земель у складі державного земельного кадастру”.
7. Посібник з земельного кадастру : „Облік кількості і якості земель”, Одеса – 1999.
8. Інструкція про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право власності на земельну ділянку і право постійного користування земельною ділянкою та договорів оренди землі)
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 року №449 „Про затвердження форм державного акту на право власності на земельну ділянку та державного акту на право постійного користування земельною ділянкою”.
10. Постанова Кабінету Міністрів України „Про порядок ведення державного земельного кадастру” від 12 січня 1993 р. N 15.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Облік кількості і якості земель у складі державного земельного кадастру (земельний кадастр)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.05.2011 в 22:43. Автором даного матеріалу є Аріна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1446 та скачано 53 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аріна...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали