Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Організація планування і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва фруктів (агрономія)Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….. 3
1. Природно-економічна характеристика господарства……………………… 6
2. Фактичний стан виробництва і економічної ефективності продукції фруктів 12
3. Організація виробництва продукції………………………………………… 13
3.1. Організація основних виробничих процесів……………………………... 13
3.2. Організація зберігання продукції…………………………………………. 16
3.3. Планування виробництва фруктів……..………………………………….. 18
3.4. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва фруктів 19
Висновки і пропозиції…………………………………………………………... 27
Список використаних джерел………………………………………………….. 30
Додатки…………………………………………………………………………… 31

Вступ

Актуальність теми. Підвищення ефективності виробництва фруктів є одним із важливих завдань розвитку аграрного сектору економіки України. У період ринкової трансформації економічних відносин у сільському господарстві розв’язанню цієї проблеми не приділялося належної уваги. Незважаючи на найбільш сприятливі грунтово-кліматичні умови Закарпаття, урожайність плодово-ягідних культур і прибутковість виробництва залишаються низькими. Скоротились обсяги закладання молодих насаджень, внесення добрив, захисту плодово-ягідних насаджень від шкідників і хвороб, уповільнився процес сортооновлення, що зумовило істотне зменшення обсягів виробництва фруктів. Зростання цін на ресурси, що споживаються у виробництві, не супроводжувалося відповідною зміною цін на плоди та ягоди, що зумовило зниження прибутковості їх виробництва. Тому подальший розвиток виробництва фруктів потребує здійснення комплексу заходів щодо підвищення його ефективності.
У процесі аграрної реформи держава і товаровиробники здійснили ряд заходів щодо стабілізації виробництва фруктів та підвищення його ефективності. Однак ряд питань, пов’язаних з розв’язанням цієї проблеми, нині не вирішено, зокрема не повністю врегульовані відносини власності на землю та майно, відсутнє ефективне управління виробництвом, недостатньо використовуються зональні переваги розміщення виробництва, не впроваджуються прогресивні технології виробництва і системи ефективного збуту фруктів, а її якість не завжди відповідає вимогам ринку.
Питання теорії, методології і практики ефективності садівництва досліджували вітчизняні економісти О.Ю Єрмаков, О.В. Кравець, В.В Лазня, Т.А. Маркіна, О.А. Полюхович, І.Н. Прімишев, В.А. Рульєв, О.М.Шестопаль, А.І. Шумейко та інші. Проблеми, пов’язані з адаптацією сільськогосподарських підприємств до умов ринку, досліджували В.І. Бойко, Ю.С. Коваленко, В.І. Криворучко, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин. Проте значна частина питань, пов’язаних з розвитком та підвищенням рівня ефективності виробництва фруктів з урахуванням особливостей Закарпаття України, обґрунтуванням раціональних параметрів розвитку, технологічних рішень, за ринкових умов потребують подальших досліджень. Актуальність проблеми, недостатній ступінь її дослідження стосовно засад ринкової економіки, наявність невирішених дискусійних питань зумовили вибір теми, завдання і мету дисертаційної роботи.
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва фруктів в умовах Закарпаття.
Відповідно до мети у дисертаційній роботі передбачено вирішення наступних завдань:
• розкрити теоретичні та методичні засади формування ефективності виробництва фруктів та його особливості в ринкових умовах;
• здійснити оцінку сучасних умов виробництва фруктів, розміщення і породно-сортового складу насаджень;
• проаналізувати ефективність виробництва і реалізації фруктів та визначити напрями її зростання в умовах Закарпаття;
• визначити ефективність застосування інтенсивних технологій виробництва фруктів та розробити пропозиції щодо їх впровадження в умовах Закарпаття;
• обґрунтувати пропозиції щодо побудови системи ефективного збуту фруктів та формування відповідної ринкової інфраструктури;
• розробити пропозиції щодо підвищення якості фруктів;
• обґрунтувати основні напрями розвитку та прогнозні показники виробництва і збуту фруктів.
Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань забезпечення ефективного виробництва фруктів з урахуванням зональних особливостей.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є процес ефективного поділу праці на основі природноекономічних умов регіонів, підтвердженого вітчизняним і зарубіжним досвідом з питань розвитку садівництва, розміщення, концентрації і спеціалізації виробництва фруктів, що є основою підвищення його ефективності. В основу дослідження покладено діалектичний метод пізнання та системний підхід, що дозволило комплексно дослідити ефективність виробництва фруктів й обґрунтувати напрями її підвищення в ринкових умовах, наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених, нормативні та законодавчі акти державних органів з досліджуваних питань.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Організація планування і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва фруктів (агрономія)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.12.2010 в 15:53. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1330 та скачано 82 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали