Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Підвищення продуктивності праці на підприємстві як засіб ефективного використання трудового потенціалу підприємстваЗміст

Вступ 3
1. Сутність продуктивності праці 4
1.1 Конкретна та абстрактні праці 5
1.2 Значчення продуктивності праці 8
2. Вимірювання продуктивності праці 10
2.1 Натуральний метод 13
2.2 Трудовий метод 14
2.3 Вартісний метод 15
3. Фактори та резерви росту продуктивності праці 19
3.1 Роль, форми і джерела стимулювання 27
3.2 Система стимулюючого винагородження 31
3.3 Стимулююча функція оплати праці 34
4. Підвищення продуктивності праці на заводі ДВП-ТОВ „Уніплит” 37
Висновоки 45
Список використаної літератури 47

Вступ

Важливою проблемою економічної теорії і господарської практики є аналіз співвідношення результатів і витрат що в загальному розумінні називаємо ефективністю.
Витрати визначаються обсягом (вартістю) використаних економічних ресурсів заведено поділятина три великі групи: це робоча сила (труовий потенціал, людський капітал), компоненти природніх ресурсів (земля і сировина), та компоненти засобів виробництва (фізичний капітал). Відповідно окремо визначається ефективність використання робочої сили, природних ресурсів та капіталу.
Отже продуктивність праці показує співвідношення обсягу вироблених матеріальних або нематеріальних благ та кількості затраченої на це праці. Тобто зростання продуктивності праці означає збільшення обсягу вироблених благ без збільшення трудозатрат.
У широкому розумінні зростання прудоктивності праці означає постійне вдосконалення людьми економічної діяльності, постійне знаходження можливості працювати краще, виробляти більше якісних благ при тих самих або й менших затрат праці. Зростання продуктивностіпраці забезпечує збільшення реального продукту й доходу, а тому воно є важливим показнико економічного зростання країни. Оскільки збільшення суспільного продукту в розрахунку на душу населення означає підвищення рівня споживання, а також і рівня життя. То економічне зростання стає однією з головних цілей держав з ринковою системою господарювання.

Використана література

1. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
2. Воєводін С.А Економічний механізм керування промисловим виробництвом. - Київ: Вища школа, 1991.-159с.
3. Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства: Навч. посібник – к.: КНЕУ, 2001. – 228с.
4. Гуменюк Н.Д. і ін. Економічні методи керування і прискорення розвитку виробництва.-Київ Техніка, 1999. -192с.
5. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф.Покропивного – Вид 2-ге. – К.: КНЕУ, 2000.
6. Економіка підприємства. Збірник практичних задачі і конкретних ситуацій: Навч. Посібник. / За ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999.-420
7. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші – К.: КНЕУ, 2000.-387
8. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457
9. Економіка виробничого підприємства:Навчальний посібник/ За ред.Й.М.Петровича – К.,2001 – 406с.
10. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ За ред.С.Ф.Покропивного – К.,2000 - 528с.
11. Економіка підприємства: Структурно логічний навч.посібник/За ред. С.Ф.Покропивного -К., 2001 - 76с.
12. Фінанси підприємств. Підручник / за ред. А.М.Подерьогіна. – К.: КНЕУ, 2001.-310
13. Макаровський Т.П.,Бондар Н.М.Економіка підприємства:Навчальний посібник – К.,2003 - 304с.

Рік захисту: 2010  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Підвищення продуктивності праці на підприємстві як засіб ефективного використання трудового потенціалу підприємства" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 18.11.2010 в 17:23. Автором даного матеріалу є Victoria017. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1459 та скачано 99 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Victoria017...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали