Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Портово-промисловий комлекс Чорного та Азовського морівЗміст

Вступ...4
1. Теоретичні поняття ППК. Загальні відомості............ 6
2. Досліждення морського порту.....8
2.1. Загальна характеристика порту............8
2.2. Показники роботи порту.......10
2.3. Класифікація морських портів і суден12
3. Функціональна організація транспорту. ТВС............16
4. Природньо — географічні умови судноплавства. Морські шляхи Морські простори..............20
5. Морський транспорт України.......23
5.1. Склад морського порту..........26
5.2. Морський порт........30
5.2.1. Правовий статус морського порту.30
5.2.2. Управління морським портом........31
6. Порти України.............34
6.1. Порти Придунайського басейну....35
6.2. Порти Чорноморського басейну...39
6.3. Порти Азовського басейну............54
7. Загальна характеристика водного транспорту у забезпеченні торгівельно-економічних зв′язків України 59
7.1. ППК і морські торгові порти…………...64
Заключення…..76
Література……78

Вступ

Основна мета роботи: охарактеризувати ППК з географічних підходів дослідженяя.
Об'єктом дослідження з'являється ППК.
Предметом являється географічні особливості ППК.
Під час написаннябули використанні книги таких авторів: О.А.Амбарян, А.І. Брюм , Зеркалов Д.В., Топчієв О.Г.,В.А. Вельможин , В.А.Гудков.
В ході роботи були використані наступні методи суспільно-географічної науки:
абстрактно-логічний;порівняльно-географічний;статистичний;математичний ;картографічний [6]
Морський транспорт є важливою галуззю економіки України. Його ефективне функціонування є необхідним чинником становлення України, як морської держави, сталого розвитку її транспортно-дорожнього комплексу і економіки у цілому.
Географічне положення України стимулює розвиток її транспортного потенціалу, інтеграцію у світову транспортну систему, насамперед, як країни, що має можливість забезпечити транзитні перевезення вантажів, що проходять через центр Європи найкоротшим шляхом.
Морські порти України є найважливішою складовою частиною транспортної і виробничої інфраструктури країни. Особливе значення має їх розташування на напрямках міжнародних транспортних коридорів. Морські порти з’єднують транспортну систему і, відповідно, економіку України з світовою і європейською транспортною системою. Від ефективності їх функціонування, рівня їх технологічного та технічного оснащення, відповідності системи управління та розвитку інфраструктури сучасним міжнародним вимогам залежить конкурентоспроможність українського транспортного комплексу на світовому ринку.
Морські порти є ключовою складовою державної системи забезпечення безпеки мореплавства в територіальному морі та внутрішніх морських водах України, суб’єктом міжнародних економічних та правових взаємовідносин, закріплених у міжнародному законодавстві.
Морський транспорт широко використовується для міжнародних і внутрішніх перевезень. Він реалізує більше ніж половину та відіграє надзвичайно важливу роль у формуванні всіх зовнішньоекономічних зв'язків України, особливо з країнами далекого зарубіжжя і характеризується високою ефективністю перевезень порівняно з іншими видами транспорту.
Це найбільш дешевий вид транспорту, тому що експлуатація морських шляхів не вимагає більших витрат на утримання мережі як у інших видах транспорту.

Заключення

Незважаючи на фінансово-економічну кризу 2008-2009рр. на сьогодні морські порти України є одними з найбільш благополучних в економічних відносинах підприємств країни, хоча поки Україна не може забезпечити істотний ріст обсягів своєї зовнішньої торгівлі. Свої надії морські торговельні порти покладають на ріст транзиту, чому сприяє дуже вигідне розташування України,
Отже, розвиток українських морських портів - справа самостійна, але обійтися без інвестиційних проектів не може жоден порт.
Українські морські порти без особливих проблем можуть бути задіяні в системі міжнародних транспортних коридорів, оскільки в останні роки їх колективи приділяли серйозну увагу реконструкції, модернізації й технічному переозброєнню перевантажувальних потужностей.
Україна, якщо хоче стати цивілізованою, економічно незалежною державою, зобов'язана приймати повну участь у всесвітній морській торгівлі, оскільки в неї є для цього всі передумови: морські порти, суднобудівні й судноремонтні заводи, кадровий і науковий потенціал.
Портово-промислові комплекси відіграють значну роль в економіці країни, але вони мають свої проблеми розвитку, які необхідно дослідити та охарактеризувати.
Транспортна галузь значною мірою залежить від державної підтримки,щодо розвитку транзиту. Ця галузь потребує значних капіталовкладень, але інвестиції мають великий рівень прибутковості та відносно малий ступінь ризику через природній характер переваг України.
У цілому розвиток морського транспортного комплексу України має орієнтуватися на поліпшення якості обслуговування населення за рахунок поповнення і поновлення морських суден.
Розвиток морського транспортного комплексу України має значення не лише для України, тому можемо розраховувати на підтримку світових фінансових структур, але знову ж таки виникають питання державного рівня.
Ми надіємося на більш багаті перспективи. На мою думку на морському транспорті потрібно підвищити якість обслуговування, попоповнити флот новими суднами, підвищити якість перевезень. Та, нажаль, морська транспортна система України має деякі проблеми та труднощі. Морський транспорт України потребує значного технічного оновлення.

Список літератури

• Амбарян О.А., Брюм А.И., Иванов В.Г. Главные морские порты Украины : Одесса,Ильичевск, Южный. – О.: Маяк, 1993. – 336 с.
• Амбарян О.А., Белинская Л.Н. Устройство морских портов. – М.: Мысль, 1998. -250 с.
• Горюнов Е.В., Курлович Т.В. Порты и портовыесооружения. – М.: Стройиздат, 1999. – 607 с.
• Журналы Порты Украины и Судоходство // Укр.журнал. – 2008 - №4,5,6,8,10 – 70 с.
• Зеркалов Д.В. Транспортна система України.Порти.Довідник. – К.:Основа, 2007. – 620 с.
• Статистичний щорічник Транспорт України за 2008 рік. – О.:
Облстат,2008. – 200 с.
• Топчієв О.Г. Суспільно – географічні дослідження: методологія,методи,методики. – О.:Астропринт,2005. – 631 с.

Література з інтернету

8.Сайт Міністерства транспорту – http:// www. mintrans.gov.ua
9. Журнал Порти України - http:// www.ports of Ukraine.com
10. Транспортна система України - http:// www.mtu.gov.ua

Повна інформація про роботу

курсова робота "Портово-промисловий комлекс Чорного та Азовського морів" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.05.2011 в 22:25. Автором даного матеріалу є Людмила (burundo4ka@email.ua). З моменту опублікування роботи її переглянуто 706 та скачано 43 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Людмила...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали