Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Приватизація на селі (національна економіка)Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Приватизація на селі: теоретичні засади 4
1.1. Поняття приватизації землі та історичні аспекти її проведення в Україні 4
1.2. Порядок приватизації і право на отримання земельних часток (паїв) 12
1.3. Особливості приватизації майна на селі 16
Розділ 2. Аналіз сучасного процесу приватизації в Україні 22
2.1. Проблеми приватизації в сільській місцевості 22
2.2. Аналіз сучасної ситуації приватизації сільських земель 28
2.3. Перспективи реформування відносин власності у сфері сільського господарства 32
Висновок 34
Список використаної літератури 35

Вступ

В економіці України триває затяжна трансформаційна криза, що найсильніше проявилася в аграрному секторі. Найбільшою її причиною є незавершеність і недосконалість інституційних реформ. Одним із найскладніших перетворень стало реформування інституту власності в аграрній економіці. Аграрні реформи мали двоїстий характер. З одного боку, кінцевим результатом їх проведення стала приватизація землі й створення нових організаційно-правових форм господарювання, а з іншого, українське село так і не отримало ефективного приватного власника, який би став локомотивом виходу вітчизняного сільського господарства на якісно вищий рівень. Проблеми розвитку сільськогосподарської галузі одночасно стають проблемами формування і функціонування господарств різних форм власності на селі. Приватизація значно загострила соціальні проблеми у сільській місцевості. Усе це актуалізує проблему відносин власності й обумовлює необхідність її глибшого розуміння.
Об’єктом дослідження є приватизація як основа перехідного періоду від командно-адміністративної системи до ринкової економіки. Проведення приватизації виступає не як мета, а як засіб підвищення продуктивності праці й ефективності підприємництва в цілому. На неї покладено функцію каталізатора виникнення нових економічних відносин у суспільстві загалом.
Предметом курсової роботи є дослідження сучасного стану приватизації майна у сільській місцевості, в тому числі землі, на даному етапі трансформації форм власності в Україні.
Мета роботи полягає у тому, щоб на основі сучасних теоретичних концепцій та положень сучасної державної політики розкрити особливості, проблеми та перспективи здійснення процесу приватизації у сільськогосподарській сфері.

Рік захисту: 2011

Повна інформація про роботу

курсова робота "Приватизація на селі (національна економіка)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.12.2010 в 16:59. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 432 та скачано 32 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...