Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Проект планового і висотного обґрунтування для топографічної зйомки місцевості в масштабі 1:5000Зміст

І.Вступ
1.1. Коротка фізико – географічна і економічна характеристика району робіт. 3
1.2. Огляд, аналіз і оцінка топографо – геодезичної вивченості району робіт. 3
1.3. Призначення проектних робіт. 3
ІІ. Визначення номенклатури рамки трапеції М 1 : 5000.
ІІІ. Проектування вставки двох пунктів тріангуляційної мережі.
3.1. Визначення фактичної і проектної щільності опорних пунктів площі. 7
3.2. Аналіз місцевості і вибір найбільш висотних місць для встановлення пунктів. 7
3.3 Схема закладки центру знаку. 8
3.4. Визначення видимості між встановленими пунктами. 9
3.5. Визначення схеми ( виду ) піраміди чи сигналу. 9
3.6. Вибір приладів для вимірювання і методика виконання робіт. 10
3.7. Підготовчі роботи в тріангуляції. 10
3.8. Обробка тріангуляції, ї врівноваження та оцінка точності. 11
ІV. Проектування полігонометрії.
4.1. Короткий опис схеми проектної мережі. 12
4.2. Розрахунок точності одиночного витягнутого ходу. 14
4.3. Вибір знаків для закріплення пунктів. 15
4.4. Вибір приладів для кутових та лінійних вимірювань. 16
4.5. Вибір методу врівноваження. 16
V. Проект знімальної мережі.
5.1. Визначення кількості необхідних пунктів. 17
5.2.Методи створення знімальної мережі. 17
VI. Проектування нівелірної мережі.
6.1. Визначення кількості необхідних пунктів. 18
6.2. Схема і короткий опис нівелірної мережі. 18
6.3. Розрахунок точності запроектованої мережі. Вибір приладів і методів нівелювання. 18
6.4. Підготовчі роботи. 19
Висновки. 20
Список використаної літератури. 21
Додатки

ВСТУП

Ищешь старых друзей, но все безрезультатно? Search people очень трудная штука для обычных людей, поскольку информация о каждом человеке всегда тщательно скрывается органами власти. И, тем не менее, searchency поможет тебе найти человека, используя данные о имени, телефонном номере или е-мейле.
1.1. Коротка фізико - географічна і економічна характеристика району робіт.

Ділянка зйомки розміщена на півдні України в Одеській області Біляївського району.
В межах зйомки п’ять населених пунктів сільського - типу з кількістю домів: Дяки 45. Меловци 37. Реутово - 28, Тальковий - 23. Яри ловка -22. Найбільший з них Дяки має школу з спортивною площадкою, діючий цегляний завод і церкву. В селі встановлений пам’ятник воїнам, які загинули в боях за Батьківщину. Південна частина села забудована цегляними одноповерховими будинками, в північній частині с. Дяки та в усіх інших населених пунктах будинки дерев'яні одноповерхові. Лише в с. Тальковий є школа з цегли.
Близько південної окраїни с.Дяки та по центральній вулиці с.Реутово з заходу на схід проходить шосе ( покриття булижник , ширина покритої частини 8м., ширина всієї дороги 12м).На пересіченні з балками та водостоками побудовані дерев’яні мости, вантажопідйомністю 40-50 т.
Вздовж східної границі ділянки, через окраїну с.Меловци проходить покращена ґрунтова дорога шириною 6м з виїмками та насипами.
На території району робіт розвинута мережа ґрунтових та польових доріг.
З півночі на південь територію розсікає ріка Наумка з в'язким дном, глибиною 1.2-1.5м та швидкістю течії 0,2м/сек. Лише в двох місцях є броди глибиною 0.5-0.6м з в'язким дном.
Долина р. Наумка і її притоки заболочені. Урочище Мокрос покрите купинами.
Окремими ділянками на території розмішені: мішані ліси висотою 15м та товщиною 0.20м., горілі та вирублені ліси, рідколісся, кущі висотою 2м. Сухі ділянки схилів і долин покриті луговою рослинністю, місцями зарослі кущами.
Рельєф району горбистий з пологими схилами і широкими долинами. Абсолютні висоти коливаються від 154,2м ( уріз р. Наумка ) до 197.5м.
Ґрунти - суглинисті, глибина промерзання до 1,3м.
Клімат помірно-континентальний. Кількість опадів 400-500мм в рік. Сніговий покрив нестійкий. Тривалість без морозного періоду становить 190 днів.

1.2. Огляд, аналіз і оцінка топографо - геодезичної вивченості району робіт.

Для вивчення робіт, які проводяться на даній території вивчаються слідуючі матеріали:
- топографічні карти від М 1:10000 та крупніші;
- схеми всіх виконаних раніше тріангуляцій, полігонометрії, нівелювання;
- матеріали оцінки якості раніше виконаних робіт;
- каталоги координат пунктів, характер і висота знаків, опис місць, розміщення пунктів і рисунки центрів;
- каталоги висот пунктів з описом розміщення реперів.
При обстеженні на місцевості збирають відомості, які необхідні для складання проекту, для чого відвідуються метеостанції, адміністративні, дорожні та інші організації. Також поряд з цим оглядають пункти тріангуляції та репери нівелювання попередніх років для виявлення степені їх збереженості.
Для проектних робіт в наявності є карта в М 1:10000, січення рельєфу 2.5м. Площа даної ділянки становить 244,26 га.
При огляді та вивченні району робіт, було виявлено 2 пункти тріангуляції IV класу: пункт А з відміткою 180.3м, пункт В з відміткою 183.8м.Висоти пунктів тріангуляції визначені нівелюванням III класу. Система висот - Балтійська.

1.3. Призначення проектних робіт.

Проектні роботи призначені для вибору і встановлення найбільш раціональної організації та методики польових робіт, які забезпечують необхідну точність і щільність зйомки
Складання проекту виконують в наступній послідовності:
1. На карту наносяться межі району робіт, вихідні пункти геодезичних мереж;
2. Виходячи із заданої щільності підраховується загальне число пунктів по кожному класу і розряду, із розрахунку забезпечення вихідними пунктами зйомочної геодезичної мережі:
3. Вибирається найбільш раціональна технологія побудови геодезичної мережі. В закритій місцевості вигідніше застосовувати полігонометрію, в відкритій - тріангуляцію. При розробці проекту обов'язково враховується необхідна точність;
4. Розраховують висоти зовнішніх знаків так, щоб вибрати оптимальні висоти на суміжних пунктах. Розраховується точність різноманітних варіантів запроектованої мережі;
5. Розраховується об’єм та вартість робіт по побудові геодезичної мережі; оформляється : проект на карті, схеми планового та висотного обґрунтування .

ВИСНОВКИ

Даним курсовим проектом було передбачено створення планового та висотного обґрунтування топозйомки на території с. Дяки Біляївського району Одеської області.
В процесі роботи були виконані слідуючі види робіт:
1. Проектування тріангуляції 1-го розряду за допомогою типової геодезичної фігури - геодезичного чотирикутника. Два пункти були відомі, а два інші ми закладаємо у відповідності з „Інструкцій з топографічних знімань". Один пункт С з відміткою 180.9 м, другий Д з відміткою 182.9 м. Було розраховано чи є видимість між всіма напрямками геодезичного чотирикутника, в результаті чого визначились з схемою зовнішнього знаку. Оскільки по всіх напрямках геодезичного чотирикутника є взаємна видимість з землі і кутові вимірювання можна проводити з штатива, тому рекомендується над пунктами тріангуляції встановлювати прості піраміди.
2. Проектування полігонометрії 1-го розряду у відповідності зі всіма геодезичними вимогами. Розрахували точність одиночного полігонометричного ходу.
3. Проектування зйомочної мережі, яка створена за допомогою теодолітних ходів, висячих теодолітних ходів та оберненої засічки. При цьому розрахували необхідну кількість пунктів зйомочної мережі для даного району робіт, яка становить для забудованої території точки, для незабудованої - .
Всі перераховані вище види робіт представляють собою планове обґрунтування зйомки.
4. Висотне обґрунтування ми створюємо за допомогою нівелювання IV класу, яке прокладається по пунктах тріангуляції та полігонометрії 1-го розряду, та технічне нівелювання, яке прокладається по пунктах теодолітних ходів. Прив'язка здійснювалась за допомогою реперів ( пункти А та В геодезичного чотирикутника), висоти яких визначені нівелюванням ІV класу.
5. Було описано детально: про типові геодезичні знаки і центри пунктів тріангуляції та полігонометрії; всі прилади за допомогою яких будуть виконуватись всі проектні роботи; методика виконання польових та камеральних робіт.
В процесі виконання курсового проекту ми одержали практичні навики по створенню планового та висотного обґрунтування крупномасштабнтх зйомок.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Ассур В.Л.. Филатов А.М. Практикум по геодезии. - М.: Недра, 1985. 358с.
2. Баканова В.В., Блудова Н.М., Павлова Г.К. и др. Практикум по геодезии. М.: Недра, 1973.-368 с.
3. Данилов В.В., Хренов Л.С., Кожевников Н.П., Кононов Л.С. Геодезия. М.: Недра, 1976.-488с.
4. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, І:І00(
1:500. ГКНТА - 2.04-02-98.
5. Инструкции по нивелированию 1, II, НІ, IV классов. - М.: Недра, 1990 167с.
6. СНИП 1.0207- 87 ., Инженерные изыскания для строительства".
7. Справочник геодезиста ./ Под ред. В.Д. Большакова и Г.П. Левчука. – М Недра, 19757
8. Чижмаков А.Ф., Чижмакова А.М. Геодезия. - М.: Недра, 1975, - 352 с.
9. Шилов П.И. Геодезия. - М.: Геодезиздат, 1961. - 390 с.

Повна інформація про роботу

проект "Проект планового і висотного обґрунтування для топографічної зйомки місцевості в масштабі 1:5000" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.05.2011 в 16:18. Автором даного матеріалу є Антон. З моменту опублікування роботи її переглянуто 844 та скачано 41 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Антон...

качественный проект


Подібні матеріали