Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Сімейне право. ШлюбЗміст

Вступ 3
1. Поняття шлюбу, його ознаки та умови для вступу до шлюбу 4
1.1. Поняття та ознаки шлюбу 4
1.2. Необхідні умови вступу в шлюб 7
1.3. Перешкоди для укладення шлюбу 9
2. Порядок укладання шлюбу 13
3. Шлюбний договір 19
4. Розірвання та недійсність шлюбу 23
4.1. Розірвання шлюбу 23
4.2. Недійсність шлюбу 26
Висновок 32
Список використаної літератури 34

Вступ

Загальна декларація прав людини називає сім'ю природним і основним осередком суспільства. Природним тому, що сім'я відповідає сутності людини як біологічної субстанції, котра може бути людиною лише у спілкуванні з собі подібними. Основним – бо вона посідає головне місце у житті людини порівняно з іншими формами людської спільності. Сім'я впливає на відносини у суспільстві, хоч і сама зазнає його впливу.
Одне з призначень сім'ї полягає в тому ж, у чому й призначення окремої особистості: виявити в кожному з її членів і в самому собі все найкраще, розвинути й віддати все на загальне благо. Відтворення життя в усіх його іпостасях і його зміна на краще – загальна й кінцева мета спільного життя жінки й чоловіка.
З кожним роком все більше і більше уваги державою приділяється людині, зокрема можливості реалізації її основних прав. Це забезпечується за допомогою різноманітних галузей права. Але провідне місце серед інших галузей права займає сімейне право, адже сім'я необхідна кожній людині. Саме сім'я здійснює істотний вплив на розвиток суспільства, його моральне здоров'я і є одним з факторів підвищення соціальної активності людей. Саме в сім'ї формуються основні риси характеру особи, її відношення до праці, моральних, ідейних і культурних цінностей. Тому демократичне суспільство зацікавлене в міцній, духовній і морально здоровій сім'ї. Міцна сім'я означає міцне суспільство.
Шлюб – основна передумова сім'ї. Він ґрунтується на почутті любові, справжній дружбі і повазі – моральних принципах побудови родини в нашому суспільстві. В переважній більшості випадків саме це є основним аргументом жінки та чоловіка укласти шлюб. І, звичайно те, що нормальна, повноцінна сім'я виникає і розвивається лише на основі шлюбу.

Висновок

Шлюб – це вільний, спрямований на створення сім'ї союз рівноправних жінки та чоловіка, укладений з додержанням умов та форми, встановлених законом, який породжує взаємні права та обов’язки подружжя. Шлюб є основою сім'ї, яка, згідно статті 3 Сімейного кодексу, є первинним та основним осередком суспільства.
Будь-який шлюб, якщо до нього підходити з правової точки зору, є в кожному випадку цілком конкретним правовідношенням, тобто відношенням, породжуючим певні права та обов'язки. Реєстрація шлюбу – це юридичний акт. У сукупності зі згодою на вступ до шлюбу він створює шлюбний союз як цілісне і складне правовідношення між жінкою і чоловіком.
Для укладення шлюбу необхідно дотримуватися двох головних вимог: вільної згоди жінки та чоловіка на укладення шлюбу, а також, безперечно, досягнення шлюбного віку. І якщо у останньому випадку ще можна дійти компромісу (наприклад, вагітність жінки, яка не досягла шлюбного віку, і дозвіл суду у такому випадку на укладення шлюбу), то наявність першої умови необхідна для укладення шлюбу (це положення затверджено навіть у Основному Законі нашої держави – Конституції, а саме – у статті 51).
Існують випадки, коли шлюб є недійсним (наприклад, коли одна з осіб вже перебуває у іншому шлюбі), коли він є таким на підставі рішення суду (фіктивний шлюб, а також укладений без вільної згоди), а також коли він може визнаватися недійсним (наприклад, з особою, яка приховала тяжку хворобу). Якщо наречені були відсутні в момент реєстрації шлюбу, то такий шлюб за статтею 48 Сімейного кодексу взагалі є неукладеним.
Визнання шлюбу недійсним анулює всі права та обов’язки подружжя. Але бувають випадки, коли один з подружжя не знав і не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу. В такому випадку застосовуються норми 46 статті Сімейного кодексу, що зазначає вичерпний перелік прав, які має така особа. Відмітимо, що добросовісність однієї з осіб, які зареєстрували недійсний шлюб, частково паралізує негативні наслідки визнання шлюбу недійсним.
Сім'я – дуже важлива, дуже відповідальна справа людини. Сім'я дає повноту життя, сім'я дає щастя, але кожна сім'я, особливо в сучасному житті, є насамперед великою справою, яка має державне значення. І тому цілком природно, що зараз держава все більше уваги приділяє питанням шлюбу та сім'ї. Вона захищає права сім'ї як основної ланки суспільства. І, звичайно, важливе значення для майбутнього подружжя має знання умов та порядку укладення шлюбу, а також обізнаність щодо своїх майбутніх прав та обов’язків.

Список використаної літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 року
2. Цивільний Кодекс України, затверджений Законом від 16.01.2003 року
3. Кодекс про Шлюб та Сім’ю України затверджений Законом від 20 червня 1969 року, із змінами і доповненнями станом на 25 червня 1996 року. Міністерство Юстиції України. — К., 1996 р.
4. Сімейний Кодекс України затверджений Законом від 10.01.2002 року, із змінами і доповненнями внесеними згідно із законом „Про внесення змін до Сімейного Кодексу України” від 26.12.2002, ВВР 2003, №7.
5. Декларація прав людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року
6. Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України – К., 2003
7. Кодекс о браке и семье Украины / Научно-практический комментарий. – Х., 2001
8. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Мін'юсту України від 18 жовтня 2000 року №52/5 (у редакції наказу міністерства від 18 листопада 2003 року № 140/5)
9. Антокольская М.В. Гражданское право / Учебник. – М., 1999
10. Антокольская М.В. Семейное право / Учебник. – М., 1999
11. Афанасьєва Т.М. Сім'я / Навчальний посібник – К., 1988
12. Гопанчук В.С. Сімейне право України / Підручник. – К., 2002
13. Дзера О.В. Сімейне право України / Навчальний посібник. – К., 1997
14. Иоффе О.С. Советское гражданское право (Ч. 3) – Л., 1965
15. Кузнецов И.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. – М., 1996
16. Матвеев Г.К. История семейно-брачного законодательства Украинской ССР – К., 1960
17. Матвеев Г.К. Советское семейное право. – К., 1982
18. Пчелинцева Д.М. Семейное право России / Учебник для вузов. – М., 2001
19. Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. – Л., 1985
20. Ромовська З.В. Сімейний кодекс України: Погляд у майбутнє // Право України. – 2001. – № 2
21. Рясенцев В.А. Семейное право. – М., 1971
22. www.virtlib.odessa.net / Юридический справочник, 20.05.2004

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Сімейне право. Шлюб" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2011 в 16:48. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3487 та скачано 114 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...