Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Судимість (кримінальне право)Зміст

Введення
1.Поняття судимості та її правове значення.
2. Загальноправові і кримінально-правові наслідки судимості.
3. Погашення судимості.
4. Зняття судимості.
Висновок
Перелік використаної літератури і нормативних актів.

Введення

Розгляд питання про поняття судимості, її погашення і зняття є одним з найбільш складних розділів науки кримінального права.
Поняття судимості вивчається в Загальній частині кримінального права. Вивчення правового значення судимості відіграє важливу роль при практичному застосуванні кримінального закону.
При роботі над даною темою був проаналізований Кримінальний Кодекс України, Кримінально – процесуальний кодекс, підручники з кримінального права, монографії авторів.
Необхідно відзначити той факт, що тема досить повно висвітлювалася в літературі, що, як представляється, було пов'язане з важливістю предмета теми в загальній системі законодавства.

Висновок

У такий спосіб із усього сказаного бачимо, що інститут судимості відіграє досить важливу роль в кримінальному праві України. Судимість виступає, як обтяжуючий фактор при вчиненні особою нового злочину, враховується при кваліфікації тяжкості злочину, призначенні міри покарання, тим самим посилюючи кримінальну відповідальність особи за вчинений злочин. Також наявність судимості тягне за собою ряд інших негативних для особи правових наслідків, які істотно обмежують свободу її діяльності. Але це не означає, що особа, яка вчинила злочин є носієм такого негативного статусу все життя.

Перелік використаної літератури і нормативних актів

Фріс П.Л.
1. Кримінальне право України. Загальна частина : Навчальний посібник. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 362 с. Пинаев А.А.
2. Курс лекций по Общей части уголовного права.
Книга вторая „О наказании”. – Харьков: Харьков юридический, 2002.
3. Кримінальне право України. Загал. частина: Підруч. для студентів юрид. Вузів і фак. / Г.В.Андрусів, П.П.Андрушко, В.В.Бенківський та ін.;
За ред. П.С.Матишевського та ін. – К.: Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.
4. Науково – практичний коментар до Кримінального кодексу України. – 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С.С.Яценко. – К.: А.С.К., 2005. – 848 с. – (Нормат. док. та комент.).
Тертишник В.М.
5. Науково – практичний коментар до Кримінально – прцесуального кодексу України. – К.: А.С.К., 2004. – 1056 с. – (Нормат. док. та комент.).
6. Конституція України. – 2006.
7. Постанова Пленуму Верховного Суду України „ Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості” від 26 грудня 2003 р. №16.

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

курсова робота "Судимість (кримінальне право)" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.02.2011 в 18:35. Автором даного матеріалу є Юрій (questiojuris@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1002 та скачано 44 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Юрій...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали