Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Використання нетрадиційних видів гімнастики у фізичному розвитку дошкільників. Аеробіка

Зміст

Вступ: Аеробні вправи – ключ до гармонії тіла і душі.
Розділ 1. Мета, завдання та засоби ритмічної гімнастики.
1.1. Історія виникнення ритмічної гімнастики.
1.2. Методичні особливості проведення занять ритмічної гімнастики:
а. методи навчання
б. дидактичні принципи
в. фізичне навантаження
1.3. Види гімнастики
1.4. Методика проведення занять з дітьми дошкільного віку
1.5. Використання музичного супроводу
Розділ 2. Планування занять з аеробіки в педагогічному процесі дошкільного закладу.
2.1. Вивчити підбір та планування ритмічної гімнастики в старшій групі дитячого закладу. Аналіз досліджень.
2.2. Аналіз взаємин дітей з вихователем, між собою, для емоційної гармонії.
Висновки
Література

Вступ: Аеробні вправи – ключ до гармонії тіла і душі.

Фізичне виховання у дошкільному закладі є органічною частиною загального виховання, яке повинно забезпечити розвиток розумових, фізичних, моральних, вольових якостей та навичок дітей дошкільного віку. Дослідження багатьох авторів свідчать про закономірну тенденцію до зниження стану здоров'я сучасних дошкільнят. Це зумовлено погіршенням екологічної обстановки, неправильним способом життя, низьким рівнем санітарно-гігієнічної культури, а також недостатньою руховою активністю дітей. Від якості організації та проведення занять із дітьми залежить рівень їх фізичної підготовленості та здоров'я, а також відношення до фізичної культури.
В теперішній час є актуальним пошук нових нетрадиційних форм та методик проведення занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку. Ряд авторів рекомендують застосовувати аеробіку, як ефективний засіб, що викликає великий інтерес у дошкільників.
Аеробнi вправи — це вправи, якi вимагають великої кiлькостi кисню на протязi тривалого часу i примушують органiзм вдосконалювати свої системи, якi вiдповiдають за транспорт кисню. При цих вправах зростає об’єм кровi; збiльшується об’єм легень; укрiплюється серцевий м’яз; зменшується концентрацiя холестерину в кровi i ризик захворiти iшемiчною хворобою серця.
Аеробнi вправи, як правило, пов’язанi з подоланням довгих дистанцiй в повiльному темпi, а не з виконанням швидких ривкiв.
Для того, щоб аеробнi вправи принесли максимальну користь, потрiбно пiд час навантаження досягти досить високої частоти серцевих скорочень, що й забезпечить тренувальний ефект, який проявиться в благотворних змiнах з боку серцево-судинної системи. В цьому випадку потрiбно керуватися концепцiєю оптимального пульсу. Це така мiнiмальна частота серцевих скорочень, при якiй досягається оптимальний оздоровчий ефект.
Загалом регулярні заняття аеробікою надають оздоровчу та тонізуючу дію на організм людини, в процесі занять аеробікою поліпшується діяльність серцево-судинної та дихальної систем, підвищується працездатність, укріплюються кісткова та м'язова тканини.
А якщо глибше розглядати вплив аеробіки на дитячий організм, то можна зазначити, що аеробіка допомагає впоратися з фізичними й емоційними стресами протягом дня, адже служить діючим засобом проти емоційних розладів дітей.
Також аеробіка захищає від ризику серцевих захворювань. З високим рівнем аеробної тренованості зв'язане збільшення життєвої ємності легенів, а вона, у свою чергу, впливає на тривалість життя. Аеробна тренованість сприяє меншому утворенню тромбів у крові, що особливо важливо у більш старшому віці.
Використовуючи різноманітні програми аеробіки, можна одержати максимальну користь за мінімум часу, що також є дуже вагомим.
Аеробіка включає комплекс дозованих фізичних вправ, які виконуються з різним фізичним навантаженням і швид¬кістю. Вправи виконують на свіжому повітрі, здебільшого у суп¬роводі музики, завдяки чому створюється піднесений емоцій¬ний стан при виконанні фізичних рухів, що активізує процеси енергетичного обміну, засвоєння організмом кисню, діяльність симпатоадреналової системи.
Отже, це все це сприяє ефективному віднов¬ленню фізичних сил організму дошкільників, швидкому зняттю втоми, підви¬щенню працездатності, поліпшенню настрою, викликає енерг¬ійний підйом творчості й емоційного стану організму.
Можна сказати, що регулярні заняття аеробікою підвищують здатність організму пропускати повітря через легені, збільшують загальний кровотік, причому кров ефективніше здійснює одну зі своїх основних функцій - транспорт кисню.
Медичні дослідження показують, що фізичні вправи допомагають поліпшити психічний стан, кровообіг і захистити організм про серцевих захворюваннях. Рухова активність - ось у чому річ для нормального функціонування, для зміцнення здоров'я і гарного самопочуття.
Було виявлено, що досить важко визначити енергетичну цінність аеробіки через те, що інтенсивність рухів найрізноманітніша.
Також можна зазначити, що аеробіка це поєднання танців (як виду мистецтва) зі спортом, а це дає стимул для фантазії і розвитку дітей.
В даний час ритмічна гімнастика в нашій країні розвивається на багатих традиціях фізкультурного руху і танцювального мистецтва попередніх поколінь. Але не можна заперечувати і впливи кращих сучасних зарубіжних напрямів. Це системи Джейн Фонди, Сидневі Ром, Марлен Шарель, Моніки Бекман і інших.
Розглядаючи сучасний стан дослідження проблеми ритмічної гімнастики у науковій літературі, також можна відмітити, що є чимало авторів науковців, що займалися цим питанням.
Олена Низковська, викладач кафедри дошкільної педагогіки УДПУ ім. Драгоманова в своїй статті «Знайомтесь ближче: ритмічна гімнастика», що була опублікована в журналі «Дошкільне виховааня» розкриває вагоме значення ритмічної гімнастики у роботі з дітьми дошкільного віку. В статті викладені методичні особливості проведення даних занять.
В збірнику «Скарбничка» інструктором фізичного виховання ДНЗ №4 м. Бердичева Бульбіною Т.П. розроблений орієнтовний календарний план занять для гурткової роботи з аеробіки зі старшими дошкільниками. Також нею додаються релаксаційні вправи, що використовуються під час проведення комплексу.
Е. Скепер, старший викладач інституту фізичного виховання Уральського педагогічного університету в статті «Эвритмическая гимнастика» в журналі «Дошкольное воспитание» виклав орієнтовний зміст занять з даного виду гімнастики. Обгрунтував значення евритмічної гімнастики, а також розробив конспекти комплексів ігрових вправ для гімнастики.
Людмила Білик (ДНЗ №3 «Малятко», М Бершанськ) у журналі «Дошкільне виховання» за 2006 р. №2 та 6 пропонує колегам комплекси, розроблені авторкою для дошкільнят і молодшого і старшого віку. Стаття вкючає вправи на мячах з ріжками для дівчаток, вправи з силової гімнастики для хлопчиків, вправи на стільці та вправи для ритмічної гімнастики.

Висновок

Проглянувши заняття з ритмічної гімнастики в старшій групі д/с № 26 та зробивши аналіз комплексу, я можу зробити такі висновки:
З впевненістю можу сказати, що дітям дуже подобаються заняття з аеробіки. Це викликає у них великий інтерес, так як ритмічна гімнастика є нетрадиційною формою роботи з фізичного виховання з дітьми дошкільного віку. Діти з великим задоволенням активно виконують усі аеробні вправи.
Також, що дуже важливо і що привертає дитячу увагу, це музика, яка використовується під час ритмічної гімнастики. Можу зазначити, що музичний супровід у ритмічній гімнастиці – це емоційний стимул і компонент кожного руху, дітям легше дається виконувати різноманітні рухи під вдало підібрану музику.
Під час проведення комплексу фізкерівник включає вправи на розвиток усіх груп м’язів. Танцювальні хвилинки та творчі паузи є також дуже доречними у комплексі, вони урізноманітнюють заняття.
Поспілкувавшись з фізкерівником, я дізналася, що нетрадиційні види гімнастики в дитячому садку проводяться, але в основному у вигляді гуртка. Для успішного проведення комплексу створенні усі належні умови.
Уся робота чітко проводиться згідно календарного плану. Кожне заняття відповідає програмовим вимогам даної вікової групи дітей. Під час занять ефективно використовуються різноманітні методи і прийоми роботи з дітьми.
Із бесіди з дітьми я дізналася, що займатися аеробікою їм дуже подобається, їх це дуже приваблює. Саме тому на заняттях всі дітки дуже активні. Вони з великим задоволенням виконують рухи, які їм пропонує фізкерівник.
Крім того я звернула увагу на дітей, які проявляють більше інтересу до занять з ритмічної гімнастики. Спостерігаючи за ними, можна помітити, що такі діти більш емоційніші і легкі в кожному своєму русі. Таким діткам подобається імпровізувати під час проведення комплексу, часто вони проявляють власне бажання виконувати нові рухи. І саме музика, що супроводжує все заняття, дає їм поштовх до вияву творчості.
Отже я переконалась, що використання такого нетрадиційного виду гімнастики як аеробіка в роботі з дітьми є не лише цікавим видом діяльності, а ще й дуже корисним для розвитку дошкільнят.

Рекомендації

1. Частіше включати елементи ритмічної гімнастики в діяльність дітей протягом дня.
2. Урізноманітнити тематику занять з ритмічної гімнастики.
3. Влучніше підбирати вправи для різних груп дітей з різним рівнем фізичної підготовки.
4. Для збільшення інтересу дітей включати в комплекс ритмічні рухи з різноманітними предметами.
5. Залучати батьків та проводити з ними бесіди щодо фізичного здоров’я дітей, ознайомити з важливістю ритмічної гімнастики в житті дошкільнят.
6. Звертати більше уваги на дітей, які проявляють активну участь в заняттях з аеробіки.

Література

1. «Для вас, девочки», - А.М Буц., М.Ф. исп. 1988 г.
2. К. Купер «Аэробика для хорошого самочувствия» М.Ф. исп. 1987 г.
3. В.Ю. Сосина «Азбука ритмической гімнастики». К. Здоров’я 1986 г.
4. В.Ю. Сосина, Э.М. Фабиан «Ритмическая гімнастика» К. «Рад.ш.»
5. Т. Лисицкая «Ритмическая пластика» М.Ф. исп. 1987 г.
6. Т.Т. Ротерс «Музикально-ритмическое воспитание и художественнная гимнастика» М. «Просвещение» 1989 г.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Використання нетрадиційних видів гімнастики у фізичному розвитку дошкільників. Аеробіка" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 09.04.2011 в 18:27 її автором (olya, olya_sunny22@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 2967 та скачано 27 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

olya...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?