Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Виробничi можливостi (економічна теорія)

Зміст

I. Введення 2
II. Основні проблеми економіки.3
2.1. Безмежні потреби. 3
2.2. Рідкість ресурсів 8
III. Економіка та ефективність 13
3.1. Повна зайнятість та повний об’єм виробництва 14
3.2. Крива виробничих можливостей 14
IV. Вибір 18
V. Заключення 29
VI. Список використаної літератури 31

Введення

Ринкова трансформація економічної системи України об’єктивно потребує підготовки нової генерації спеціалістів, які володіють ґрунтовними знаннями сучасної ринкової економіки, законів її розвитку і функціонування. Рівень економічних знань, економічної культури громадян завжди був і залишається важливим чинником економічного прогресу суспільства. І навпаки, відсутність таких знань перетворюється на чинник гальмування прогресу, стримує здійснення економічних реформ.
Головна мета – навчити методів економічного аналізу для прийняття і реалізації ефективних господарських і управлінських рішень, що досягається двома взаємопов’язаними шляхами: через власне зміст економічної освіти, її пізнавальну і практичну функції та за допомогою найефективніших форм організації навчального процесу.[2,23]
Сучасний розвиток комп’ютерної техніки та програмного забезпечення суттєво змінює методи і характер економічної освіти.
За своєю структурою економіка містить виклад загальних, фундаментальних основ функціонування сучасної змішаної економіки ринкового типу, основних проблем мікро - та макроекономіки, закономірностей та тенденцій розвитку світової економіки в умовах її зростаючої глобалізації.[5,92]

Висновки

Я узяв цю тему тому що хотів розглянути проблему безмежності ресурсів та вибору, який би зробили люди, політики та інші. У своїй темі я бачу, що людям випадає тяжкий тягар, тому що їм доводиться робити вибір між одним товаром та іншим. Наприклад, візьмемо тумбочку та телевізор з телеканалом Viasat Explorer. Viasat Explorer - ідеальний канал для допитливих людей, а також тих, хто любить якісні розваги. Звичайно людина візьме тумбочку, тому що нащо людині телевізор, коли його нема куди поставити. Так і у політиків, їм доводиться віддати гроші на ті блага, які були б корисні для людини, а не тільки для нього.
Обмеженість ресурсів значно ускладнює проблему розподілу то¬варів і доходів між різними індивідами і сім'ями. Якщо певний ре¬сурс обмежений, постає питання, як його розподілити. Виникає по¬треба в існуванні ряду економічних форм і способів у розподілі ма¬теріальних благ, їх ми розглянемо у наступних розділах.[12,49]
Як правильно зазначають теоретики ринкової економіки, якщо б не було обмеженості ресурсів, то питання, що, як і для кого виробляти, не становило б проблеми. В таких умовах можна вироб¬ляти будь-який товар у потрібній кількості. І найскладніша пробле¬ма задоволення людських потреб була б успішно вирішена.[5,67]
Проте закон рідкості зумовлює певну поведінку людей в системі господарювання. Виникає проблема вибору застосування ресурсів. Оскільки, як уже зазначалося, використання деяких ресурсів має певні межі, застосування їх виключає можливість одночасного застосування для задоволення ряду потреб. Люди змушені обирати той спосіб зас¬тосування ресурсів, який вони вважають найбільш раціональним.[9,24]
Обмеженість стосується не тільки засобів виробництва, а й тру¬дових ресурсів, особливо кваліфікованої робочої сили.

Список використаної літератури

1.А.У.Уразов, П.В.Маслак, І.В.Саух “Основи економічної теорії” 2005р., - С.21 – 23.
2.В.Г. Мельничук, Г.О. Ковальчук, В.О.Огнев’юк “Економіка” 2004р., - С.23 – 25.
3. А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін “Основи економічної теорії”
4. Горкіна Л.П. “Нариси з історії політичної економії в Україні” – Київ “Наукова думка”, 1994р.,
5. Польсамуельсон “Економіка”.
6. Ю.В. Ніколенко, А.В. Денківський В.В. Фещенко “Основи економічної теорії”.
7. К.Р. Макконнелл, Л.С. Брю “Economics”.
8. А.А. Чухна “Основи економічної теорії”.
9. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Мікроекономіка: К.: Основи, 1998.-676с.
10. Джуніор Ечивмент. Прикладна економіка.-К., 2001.
11. Базидевич В. Економічна теорія. Політекономія: Підручник. - К.: Знання, 2004.
12. Долгов С. В.Глобализация экономики. – М., 2001.
13. В.Б. Захожая, М.Ф. Базася. – К.: 2005. – 968с.
14. www.rambler. Ru.
15. www. A- counter. Kiev.ua

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Виробничi можливостi (економічна теорія)" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: можливостi, Виробничi, теорія), (економічна. Робота опублікована 04.02.2011 в 13:37 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 252 та скачано 18 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?