Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Вплив економічної ситуації в регіоні на стан готельного господарстваПовна назва роботи: Вплив економічної ситуації в регіоні на стан готельного господарства (Рівненська та Волинська області)

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Характеристика сучасного стану готельного господарства 4
1.1. Загальна характеристика готельного господарства 4
1.2. Індустрія дозвілля в готельному господарстві 10
1.3. Послуги готельного бізнесу 12
Розділ 2. Показники сучасного стану готельного господарства 13
Шляхи та заходи покращення 18
Висновки 19
Список використаної літератури 20

Вступ

Актуальність теми. Трансформація економіки та інтеграція України у світовий економічний простір характеризується диференціацією форм господарювання підприємств, в тому числі в галузі готельного господарства.
За рахунок вибору найбільш раціональних форм господарювання готельне господарство перетворилося на справжню "індустрію гостинності". В регіоні воно знаходиться лише в стадії становлення. Нестабільна економічна ситуація, недостатня підтримка держави, недосконалість правової бази робить готельне господарство регіону сферою, недостатньо привабливою для інвесторів [2].
За останні роки інфраструктуру туризму в Україні було зруйновано, прийшла в занедбаність частина готелів, мотелів, туристичних баз, поруши-лась система напрацьованих зв‘язків і маршрутів, були втрачені досвідчені кадри. В Україні, згідно з інформацією Держтуризму, приймати інозем-них туристів можуть лише 300 готелів (86 тисяч місць) усіх форм власнос-ті. При цьому за міжнародними стандартами, тільки 28 українських готелів можуть претендувати на три “*” і лише 3, та й то з натяжкою, на чотири “*”.
З усіх готелів, які діють в Україні, 65% треба просто закривати.
Актуальною на сьогодні є проблема зміцнення існуючої матеріально-технічної бази готелів, зокрема її реконструкції та модернізації, заміни трубопроводов, клапана і вентиля на них [6].
Мета і задачі дослідження. Метою цієї наукової роботи є обґрун-тування теоретичних аспектів, розробка методичних основ ефективного управління підприємствами готельного господарства регіону за сучасного економічного стану. В процесі дослідження вирішені наступні задачі:
- проведено всебічний аналіз сучасного стану готельного господарства в регіоні;
- вивчено організаційні, економічні, правові передумови розвитку готельного господарства регіону;
- розроблено заходи щодо удосконалення корпоративного управління та підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності готельних підприємств [8].
Об’єктом дослідження є проблема управління готельними підприєм-ствами Волинської та Рівненської областей за сучасного економічного стану.
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні питання практики управління підприємствами готельного господарства.
Практичне значення одержаних результатів полягає в створенні та економічному обґрунтуванні методичної основи ефективного управління підприємствами готельного господарства в умовах ринкової економіки та вирішенні першочергових задач вітчизняної індустрії гостинності - підвищення якості обслуговування клієнтів за рахунок підвищення ефективності управління в підприємствах [8].
Висновки
Концепція розробки уніфікованих технологій готельних послуг пе-редбачає створення спеціальних технологічних стандартів, спрямованих на розробку єдиної "готельної марки".
Аналіз сучасного стану засобів розміщення в регіоні виявив неузго-дженість як термінологічну, типологічну, статистичну, так і за формами управління, володіння і рівнями комфорту.
Структурні зміни в готельному господарстві Волинської та Рівненської областей вимагають упровадження уніфікованих технологій для створення нової політики “готельної марки”: підвищення якості послуг і комфортності підприємств, використання нових технологій та комплексної автоматизації технологічних процесів [10].
Зростання доходів при загальному зниженні інших показників пов’язане з інфляційними процесами і ринковими умовами ціноутворення. На рівень цін впливає кілька чинників: розмір собівартості й нормативного прибутку, рівень конкуруючих цін, співвідношення попиту і пропозиції [12].
Важливим для регіону є також об‘єднання зусиль працівників туризму і наукових працівників різних профілів з метою створення програмного матеріалу для подальшого розвитку інфраструктури туризму в Рівненській та Волинській областях [8].

Список використаної літератури

1. Готельне господарство України [Електронний ресурс]//Режим доступу: htt://ebk.net.ua/Book/R265p7.htm.
2. Готельне господарство [Електроний ресурс]//Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua.
3. Готель «Україна» [Електронний ресурс]// Режим доступу: http:// www.hotel-lutsk.com.
4. Іванова Л.О. Маркетингові можливості сучасного готельного бізнесу в Україні. – Л., 2002.
5. Індустрія дозвілля в готельному господарстві [Електронний ресурс]//Режим доступу: http://www.library.if.ua/book/40/2683.html.
6. Основні показники роботи готелів України за 2008 рік. – К., 2009.
7. Послуги готельного господарства [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://book.li.org.ua/na/map/r10/106/.
8. Розвиток готельного господарства України та туризму, проблеми і перспективи розвитку готельного господарства та туризму [Електронний ресурс]//Режим доступу: http://www.readbooks.com/ book/123/3334.html.
9. Статистичний щорічник України за 2008 рік.
10. Сучасний стан готельного господарства в Україні [Електронний ресурс]//Режим доступу: htt://apelyacia.org.ua/node/3047 .
11. Сучасний стан готельного господарства [Електронний ресурс]//Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid-1476-1.html.
12. Федорченко В.К., Мініч І.М. Готельне гоподарство: основні показники, оцінка якості послуг. – К., 2000.
13. Чудновский А.Д. и др. Гостинничный и туристский бизнес. – М.: Экмос, 2000.

Повна інформація про роботу

індивідуальна робота "Вплив економічної ситуації в регіоні на стан готельного господарства" з предмету "Курсові роботи". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 31.07.2011 в 22:26. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1471 та скачано 85 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали