Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Аналіз рівня вищої освіти населення у Дніпропетровській області та УкраїніЗміст

Вступ
1. Статистика освіти…....4
2. Аналіз рівня вищої освіти населення у Дніпропетровській обл. та Україні....9
Висновки.12
Список використаної літератури.13

Вступ

При аналізі соціально-економічного розвитку будь-якої країни важли-вим є дослідження освітнього рівня суспільства як одного з факторів впливу на різноманітні сфери громадського життя. Якісна освіта розглядається сьогодні як один з індикаторів високої якості життя, інструмент соціальної та культурної злагоди й економічного зростання.
Мета дослідження: аналіз рівня освіти населення у Дніпропетровській області та Україні.
Освіта є ключовим елементом забезпечення сталого розвитку людського потенціалу, це свідчить про актуальність теми. Вона готує людину до сучасного життя, забезпечує свободу інтелектуального, професійного та соціального вибору. Рівень освіти є чинником формування процесу якісного відтворення робочої сили, зростання продуктивності праці, вдосконалення суспільних відносин, визначає якість життя як суспільства в цілому, так і окремої особи.
Освіта — це певна сукупність систематизованих знань, навичок і пере-конань, одержаних на тому чи іншому рівні діючої системи навчання або самоосвіти.
Головні завдання статистики освіти полягають у:
вивченні процесів формування, диференціації та використання освітнього рівня суспільства;
стані, розвитку й результатах діяльності мережі освіти.

Список використаної літератури

1. Уманець Т.В. Пігарєва Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр.. - К: Вікар, 2003. - 623с. - (Вища освіта XX стол.)
2. Статистика: Учебник/Под ред. проф. И.И. Елисеевой. - М.: Витэрм, 2002.
3. Колесникова И.И. Социально-экономическая статистика: Учеб. пособие. - М.: Новое Издание, 2002.
4. Статистика. / С.С. Герасименко та ін.; Ї К.:КНЕУ, 2000.
5. Статистика: Підручник / С.С. Герасименко, А.М. Єріна та ін..; За наук.ред. д-ра екон. Наук С.С. Герасименка - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 467с.
6. http://www.dneprstat.gov.ua/
7. http://www.ukrstat.gov.ua/
Повна інформація про роботу

реферат "Аналіз рівня вищої освіти населення у Дніпропетровській області та Україні" з предмету "освіта". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.10.2011 в 15:33. Автором даного матеріалу є Сергій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 407 та скачано 38 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій...

реферат написано дуже якісно


Подібні матеріали