Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Фінансова звітність як джерело інформації для управлінняЗміст

1. Значення і основні принципи фінансової звітності.
2. Використання даних фінансової звітності для управління.
Список використаної літератури

Уривки

Метою складання Звіту про власний капітал е розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного року. Звіт містить відомості про: зміни у складі статутного, пайового, додатково вкладеного, іншого вкладеного, резервного, неоплаченого і вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку. Серед основних статей звіту слід назвати такі, як залишок власного капіталу на початок року, переоцінка активів, розподіл прибутку, внески учасників, вилучення капіталу та залишок власного капіталу на кінець року.
Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.04.99 № 87, визначає зміст, структуру і форму цього звіту.
Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період. Це стосується інформації про суми надходжень та вибуття грошових коштів, які з'являються в результаті операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємства.

Список використаної літератури

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Наказ Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати ". Наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.
4. http://pidruchniki.com.ua/12120124/ekonomika/zvitnist_pidpriyemstva_osnovne_dzherelo_informatsiyi#348
Повна інформація про роботу

доповідь "Фінансова звітність як джерело інформації для управління" з предмету "фінанси". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.09.2011 в 15:49. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 309 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

доповідь детально розглядає фінансову звітність і її значення для управління


Подібні матеріали