Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Організація оплати праці в галузі рослинництваПовна назва роботи: «Організація оплати праці в галузі рослинництва» на прикладі ТОВ «Фастівецьке»

Зміст

Вступ
РОЗДІЛ І ОРГАЦІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА.
1.1. Природно – кліматичні умови і місце розташування підприємства5
1.2. Склад і структура сільськогосподарських угідь....7
1.3. Наявність і використання трудових ресурсів.9
1.4. Забезпеченість основними засобами та ефективність їх використання.....11
1.5. Спеціалізація підприємства....14
1.6. Ефективність діяльності підприємства.....16
РОЗДІЛ ІІ ОРГАНІЗАЦІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В РОСЛИННИЦТВІ.
2.1. Аналіз стану галузі рослинництва в підприємстві......18
2.2. Аналіз витрат на оплату праці в рослинництві...20
2.3. Системи оплати праці в рослинництві та їх застосування.22
2.4. Визначення розцінок та визначення заробітку працівників при виконанні окремих видів робіт в рослинництві...27
2.5. Особливості оплати праці трактористів-машиністів..30
РОЗДІЛ ІІІ ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ВИНАГОРОД ЗА ПРАЦЮ В РОСЛИННИЦТВІ..33
Висновки і пропозиції
Використані джерела інформації.
Додатки

Вступ

У соціально - економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце. Це одна з основних галузей народного господарства, яка забезпечує виробництво продуктів харчування і є найпершою умовою розвитку суспільства. Продукти сільського господарства і промислові товари, що виробляються з сільськогосподарської сировини, становлять 75% фонду народного споживання.
Для України нарощування виробництва аграрної продукції, а особливо сільськогосподарських культур, має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. Зростання розмірів власного капіталу аграрних підприємств є важливим чинником підвищення економічної ефективності виробництва, що забезпечує розвиток сільських територій та поліпшення добробуту населення.
Тема курсової роботи: «Організація оплати праці в рослинництві».
Метою курсової роботи є аналіз стану галузі рослинництва на підприємстві та оплати праці на роботах в рослинництві, визначення перспектив розвитку даного господарства та заходів щодо підвищення його ефективності.
Актуальність теми полягає в дослідженні оплати праці в рослинництві на прикладі ТОВ «Фастівецьке», чи відповідає заробіток працівників обсягу виконаних робіт.
Обєктом дослідження даної курсової роботи є ТОВ «Фастівецьке».
У курсовій роботі будуть вирішені такі завдання:
1. Проаналізувати стан галузі рослинництва та ефективність діяльності підприємства.
2. Розгляд систем оплати праці в рослинництві та їх застосування. Визначення розцінок та визначення заробітку працівників при виконанні окремих видів робіт в рослинництві.
3. Вивчення основних напрямків вдосконалення систем винагород за працю в рослинництві.
Вивчення питань економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції здійснювалося на базі фактичних і статистичних даних, а також використанні форм державної звітності: форма № 50-СГ (річна) за 2007-2009 роки, Баланс (Форма N1) (за 2007-2009 роки), Форма № 3-ПВ (за 2007-2009 роки), Форма-№ 1-ПВ (за 2007-2009 роки), Статут, інші матеріали взяті з ТОВ «Фастівецьке», що знаходиться у Фастівському районі Київської області .

Висновки і пропозиції

Спеціалізація ТОВ «Фастівецьке» на протязі трьох років не змінювалась і була спрямована на зерновиробництво.
За аналізований період суттєво змінились показники діяльності в негативний бік. Практично всі мають негативну тенденцію.
Знижується валове виробництво продукції, урожайність сільськогосподарських культур та продуктивність тварин. Зниження урожайності спричинило зниження культури землеробства, несприятливі погодні умови та недотримання технологій, а в тваринництві – значне зниження середньорічного поголів’я тварин.
Негативну тенденцію мають також і показники трудових ресурсів. В цілому по підприємству їх використання знаходиться на дуже низькому рівні і продовжує знижуватися.
Аналізуючи діяльність підприємства за останні 3 роки можна зробити висновок, що підприємство розвивається переважно екстенсивним шляхом з поступовим зменшенням галузі тваринництва. Це сприяє значному розвитку сезонності працівників.
Для уникнення такої ситуації необхідно розвивати тваринницькі галузі та промислову переробку. Це сприятиме зменшенню сезонності та підвищенню рівня використання трудових ресурсів підприємства.
Для покращення економічної ефективності виробництва продукції необхідно здійснювати більші вкладення капіталу на одиницю площі, що супроводжує запровадження прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Це буде окупатися вищими показниками економічної ефективності сільськогосподарського виробництва та давати вищі прибутки.
Держава надає малу підтримку для розвитку сільського господарства та підприємства ТОВ «Фастівецьке» вцілому, що не стимулює підприємство набирати більших потужностей виробництва продукції.
Потрібно додержуватись будь-якої технології в процесі виробництва, оскільки додержання навіть самої простої технології дає кращий результат, ніж часткове прогресивної.
Немає відділу маркетингу, який би займався взаємозв’язками з постачальниками та збутом товару.

Використані джерела інформації

1. Конституція України //Голос України, 13 липня 1996 р. \ Господарський кодекс України //Голос України, 14 березня 2003 р.
2. Аврамчук О. Ф., Балан В. В. та ін. Оплата праці в сільсько-господарському виробництві - К.: Центр "Агропромпраця". - 464 с.
3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. -2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2002. - 624 с.
4. Економіка підприємства: Підручник /За ред. С.Ф. Покропленого. -
К: КНЕУ, 2001.-528 с.
5. Єрмаков О. Ю. Організація сільськогосподарського виробництва. Навч. мет. посібн. - 2-е вид., доп. і перероб. - К.: НАУ, 2007. - 266 с.
6. Основи аграрного підприємництва / За ред. М.Й. Маліка. - К.:
ІАЕ УААН, 2000. - 582 с.
7. Підприємницька діяльність та агробізнес. Підручник / За ред.
М.М. Ільчука, Т.Д. Іщенко. - К.: Вища освіта, 2006. - 543 с.
8. Шкільов О.В. Організація виробництва і підприємницької
діяльності в сільськогосоподарських підприємствах: Підручник. - К.: Урожай
9. Національна програма розвитку агропромислового ви¬робництва і соціального відродження села на 1999-2010 роки // Економіка АПК. - 1999. - № 6. - С. 3-49.
10. Підприємництво в аграрній сфері економіки // М.Й. Малік, Ю.О. Лупенко, Л. В. Романова та ін. / За ред. П.Т. Саб-лука, М.Й. Маліка, - К: ІАЕ, 1998.-514 с.
11. Основи підприємницької діяльності та агробізнесу: Ільчук М.М. , Іщенко Т.Д., Збарський В.К., та інші. За ред. М.М. Ільчука – К: Вища освіта, 2002. – 398с.
12. Навчальний посібник / Гордієнко О.В., Рудько О.І., Кулініч О.І. – К.: Аграрна освіта, 2010. – 377 с.
13. Бугуцький А.А. Підвищення продуктивності праці –ключова проблема аграрної економіки–Мінськ: Урожай , 1986.
14. Остапа В.С. Коллективный подряд в специализированном хозяйстве –Київ: Урожай 1987.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Організація оплати праці в галузі рослинництва" з предмету "організація виробництва". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.11.2011 в 15:10. Автором даного матеріалу є Юлія Олександрівна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2794 та скачано 155 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Юлія Олександрівна...

відмінна курсова робота, всесторонній аналіз оплати праці в галузі рослинництва