Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Товар і його властивостіЗміст

1. Вступ….......3
2. Характеристика товарного виробництва.4
3. Товар і його властивості…...…9
4. Споживча вартість товару.......11
5. Вартість і мінова вартість товару...........14
6. Двоїстий характер праці, втілений у товарі..........16
7. Економічні закони і категорії товарного виробництва........17
8. Теорії вартості..20
9. Функції закону вартості..24
10. Висновки..25
11. Список використаної літератури…27

Вступ

Актуальність даної теми обумовлена тим, що товар – перший і мабуть, найважливіший елемент комплексу економіки. Товарна політика вимагає ухвалення рішень, що погоджуються між собою, які стосуються окремих товарних одиниць, товарного асортименту і товарної номенклатури. В той же час протягом останнього часу в діалектиці відносин конкретної і абстрактної, приватної і суспільної праці з’явилися якісно нові сторони, пов’язані з процесом еволюції товару.
У системі економічних відносин товарного господарства центральне місце займають відносини купівлі-продажу. Об'єктом цих відносин є товар. От чому в теорії товарного господарства категорія «товар» відноситься до розряду ключових. Розкриття її економічної суті і тієї ролі, яку вона грає в господарстві, дозволяє достатньо об'ємно побачити основний зміст як організаційно-економічних, так і соціально-економічних відносин, що виникають в товарному господарстві, а в подальшому і зрозуміти визначальні тенденції її розвитку.
В даний час в світі відбуваються постійні зміни стратегій і методів, і проблематика даного дослідження як і раніше несе актуальний характер, тому представляє науковий і практичний інтерес.
Значущість даної роботи полягає в оптимізації і впорядковуванні існуючої науково-методологічної бази по досліджуваній проблематиці. Практична значущість теми «Товар, його властивості та функціональні форми» полягає в аналізі проблем як в тимчасовому, так і в просторовому розрізах.
Мета роботи: вивчення та аналіз товару та його властивостей.
Виходячи з мети роботи сформуємо задачі роботи:
1. Розглянути поняття «товар».
2. Розкрити сутність споживчої вартості товару.
3. Проаналізувати вартість товару.
Об’єкт роботи: товар – як економічна категорія.
Предмет роботи: товар і його властивості.

Висновки

Ламаете голову над тем, как скачать музыку из Контакта? Все предельно просто - скачайте и установите специальную программу VkSaver. Подробная инструкция по установке и работе находится на kpeople.ru. Метою даної роботи виступав аналіз товару і його властивостей, споживчої вартості і вартості.
Були реалізовані наступні завдання:
1. Розглянуто поняття «товар».
2. Розкрито сутність споживчої вартості товару.
3. Проаналізовано вартість товару.
Отже, поняття «товар» є центральним поняттям всієї економічної теорії. Товар – це продукт виробництва або діяльності людини, створений для задоволення якихось потреб за допомогою обміну. Товаром може бути як матеріальне, так и нематеріальне благо, в тому числі й послуга. З цього випливають дві властивості товару: споживча вартість і вартість.
Зміст категорії «споживча вартість» визначається сукупністю природних і суспільних властивостей товару. Споживча вартість виступає об’єктом вивчення політекономії, тому що вона в своїй суспільній властивості виступає як носій виробничих відносин людей і, в першу чергу, мінової вартості.
Вартість проявляється тільки на ринку, тільки у взаємовідносинах між суб’єктами ринку з приводу купівлі-продажу товару. Вартість є історичною категорією, властивою лише товарному виробництву. Вона є властивістю лише продуктів, вироблених для обміну, - товарів.
Як бачимо з викладеного, обидві властивості товару— споживна вартість і вартість — тісно взаємопов'язані й впливають одна на іншу. Ця взаємопов'язаність знаходить свій вияв в такій ознаці товару, як цінність. Вона визначається, з одного боку, суспільне необхідними витратами на виробництво товару, а з іншого — індивідуальним сприйняттям кожним покупцем споживної його вартості. Звідси категорія цінності поєднує в собі як об'єктивне, так і суб'єктивне сприйняття товару покупцем. Через цю категорію відбувається поєднання різноманітних теоретичних підходів до визначення ціни товару як грошового вираження, насамперед його вартості, а також споживної вартості. Виготовлення тих чи інших товарів — особиста справа кожного товаровиробника. Його конкретна праця виступає безпосередньо як приватна праця. Водночас суспільний поділ праці пов'язує між собою окремих товаровиробників — власників знарядь, предметів і продуктів праці, які фактично працюють один на одного. Тому їх праця виступає й як суспільна праця. В результаті виникає і розвивається суперечність між приватною і суспільною працею. Суть її полягає в тому, що лише на ринку, в процесі обміну товарів і ринкової конкуренції, виявляється суспільний характер втіленої в них праці, залежність учасників обміну один від одного. На ринку відбувається процес суспільного обліку праці.
Повна інформація про роботу

реферат "Товар і його властивості" з предмету "політична економія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 07.10.2011 в 16:04. Автором даного матеріалу є Сергій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1901 та скачано 74 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій...

реферат виконано "на відмінно"


Подібні матеріали