Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Зовнішньоекономічна діяльність агропромислового комплексу України в умовах трансформаційного періоду: проблеми перспективиЗміст

Вступ
1. Значення, місце,структура та форми територіальної організації АПК в економіці України
2. Зовнішньоекономічна діяльность агропромислового комплексу України.
3. Управління зовнішньоекономічною діяльністю вітчизняного АПК на шляху вступу України до ЄС
4. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу України
Висновки
Використана література

Вступ

Нужна качественная информация о предприятиях Украины? Закажи телефонный справочник каталога предприятий Запорожья, в котором ты сможешь найти информацию о наименовании предприятия, виде его работы, различного рода контактную информацию: юридический, фактический, а также почтовый адрес. Весь бизнес южного региона Украины в едином электронном каталоге.

Агропромисловий комплекс України нині переживає не найкращі часи. Як і багато інших галузей, він знаходиться у глибокій транснаціональній кризі. Реформи в аграрному секторі України просуваються повільно. Одна із причин – неспроможність уряду виробити і втілити дієву стратегію реформ, спрямовану на забезпечення тривалої ефективності галузі та підвищення її конкурентоспроможності. Цю неспроможність зумовлюють кілька чинників, зокрема такі: неспроможність виробляти й аналізувати політику; брак скоординованості у виробленні та провадженні політики; невідповідність адміністративних структур; опір сторін, зацікавлених у гальмуванні реформ; вплив консервативних сил.
Аграрний сектор України має величезний потенціал, але за браком відповідних економічних та інституційних умов не може його використати. Спад виробництва великою мірою зумовили помилки в здійсненні аграрної політики. Керівники та працівники сільськогосподарських підприємств не мають відповідних стимулів до діяльності, а ця обставина приводить до низької продуктивності факторів виробництва. Не останню роль відіграє збереження монополізованої і неефективної системи постачання виробничих ресурсів та реалізації продукції. Цю структуру Україна отримала в спадок від планової економіки. Як і раніше, існує також непрямий контроль над цінами, що його встановлюють через державні угоди та замовлення. За такої політики сільськогосподарські виробники постійно перебувають під тиском і змушені продавати продукцію за низькими цінами. Інакше не матимуть доступу до ресурсів та кредитів, які вкрай важко одержати самотужки. Тому існує істотна різниця між світовими і внутрішніми цінами на сільськогосподарську продукцію.

Висновки

Агропромисловий комплекс (АПК)- один з найбільших і найважливіших секторів економіки України. Агропромисловий комплекс (АПК) — це сукупність ланок народного господарства (галузей, підгалузей, виробничих підприємств, організацій), діяльність яких тісно пов'язана з виробництвом, зберіганням, транспортуванням, переробкою та збутом продукції.
Україна має достатньо великий експортний потенціал у сфері агропромислового комплексу, але не може його реалізувати. Це можна пояснити тим, що Україна зіткнулась з надмірно жорсткою конкуренцією на міжнародних ринках і все це посилюється тривалою і глибокою кризою. Тим не менш, в Україні зберігаються передумови для закріплення позицій на міжнародних ринках і створення конкурентноздатної економіки – це перш за все, зручне географічне положення, щедрі природні ресурси, наука і достатньо ефективна система освіти, кваліфікаційна і відносно дешева робоча сила
Одним із важливих завдань реформування економіки України є трансформація агропромислового комплексу, підвищення його конкурентоспроможності на світових ринках.
Для підвищення конкурентоспроможності АПК необхідно вирішувати наступні завдання:
- забезпечення сільськогосподарських товаровиробників сучасною технікою;
- створення новітніх технологій вирощування та підвищення урожайності сільськогосподарських культур, забезпечення приросту поголів’я худоби;
- фінансування сільськогосподарського виробництва та забезпечення фінансової підтримки виробників насіннєвого матеріалу, науково-дослідних установ, сортовипробувальних станцій;
- підготовка висококваліфікованих кадрів для села;
- удосконалення цінової політики;

Використана література

1. WWW.LIBRAR.ORG.UA – Бібліотека України
2. http://agpr.info/index.php?o=58&l=2 - агротехніка і продукція
3. http://www.agribusiness.kiev.ua/uk/analytics/1236068242/ - український клуб аграрного бізнесу
4. Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю
5. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 6) (За ред. П.Т. Саблука та ін.). К., ІАЕУААН, 2003, с.295.
6. Савчук Ю.С. Зовнішньоекономічна діяльність агропромислового виробництва: стабілізація та розвиток // Наукові праці Українського державного університету харчових технологій, 1999. — №5. — С. 101-103, 0,21 д.а.

Повна інформація про роботу

реферат "Зовнішньоекономічна діяльність агропромислового комплексу України в умовах трансформаційного періоду: проблеми перспективи" з предмету "зовнішньоекономічна діяльність". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 20.09.2011 в 12:30. Автором даного матеріалу є Василь. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1162 та скачано 70 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Василь...

реферат дуже детально розкриває всі пункти плану


Подібні матеріали