Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Архіви Коша нової Запорізької Січі. Архіви та архівна справа в Правобережній Україні та в Західноукраїнських землях у XVIII столітті

Зміст

Знаешь, что ольга джарты входит в топ 10 самых завидных невест Украины. Подробную информацию, включая компромат, об Ольге Джарте ты можешь найти на Политраде.

Вступ 3
1. Архіви Коша нової Запорізької Січі 4
2. Архіви та архівна справа в Правобережній Україні у XVIII ст. 5
2.1 Архіви адміністративних та судових установ Правобережної України 5
2.2 Церковні архіви Правобережної України 6
2.3 Магнатські архіви 6
3. Архіви та архівна справа в Західноукраїнських землях у XVIII ст. 7
3.1 Заснування Архіву гродських і земських актів у Львові 7
3.2 Розвиток архівної справи на Закарпатті 7
Висновки 9
Використанні матеріали 10

Вступ

Історія архівної справи в Україні є складовою і невід'ємною частиною української історії. З часу здобуття Україною незалежності розпочався новий етап у розвитку історичної науки, помітно посилився інтерес і до архівознавства – наукової системи і спеціальної галузі історичної науки, яка трактує архівну справу як частину розвитку науки і культури, один з напрямків державного будівництва.
Документи є засобом закріплення різними способами на спеціальних матеріалах інформації про факти, події, явища, об'єктивну дійсність і розумову діяльність людини. В державних і відомчих архівах, бібліотеках, інших центрах документації зосереджений великий об'єм ретроспективної інформації, що використовується для діалектико-матеріалістичного вивчення історії держави, в народногосподарських, наукових і культурних цілях.

Висновки

Вивчення історії архівів з часу їхньої появи до сьогодення допомагає осмислити їхнє місце і роль у житті суспільства, пізнати закономірності еволюції різних типів архівів: від сховищ документів, до наукових центрів зберігання та використання їх. Знання історії архівів надає можливість простежити процес збирання документальних матеріалів та формування архівних фондів. Дослідження історії архівів сприяє вирішенню евристичних завдань. Відомості про склад і зміст архівів, особливості формування їх у різні історичні періоди дозволяє з'ясувати причини та обсяги втрат документальних матеріалів (знищені або вивезені за межі України архівні фонди), націлює на пошук документів і окремих частин архівних фондів, на реконструкцію національної архівної спадщини.
Архівна справа в Україні взаємопов'язана з історією державних установ, громадських об'єднань і рухів. Зміни в адміністративно-політичному і адміністративно-територіальному устрої впливали на становище архівів та організацію архівної справи. Адміністративно-політичний устрій обумовив особливості історії формування та функціонування мережі архівів різних регіонів України (Лівобережжя, Правобережжя, західні та південні регіони), які перебували у складі Литви, Польщі, Росії та Австро-Угорщини.

Використані матеріали

1. Архів Коша Нової Запорозької Січі. Опис справ (1713-1776). Видання друге, доповнене і виправлене. - К.: Наукова Думка, 1994. - С.27 та Архів Коша Нової Запорозької Січі. Корпус документів. (1734-1775). - Т. І. - К., 1998. - 639 с.

2. Атестати запорозьких козаків в архіві Коша нової Запорозької Січі як джерело до вивчення козацьких біографій [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://www. ukrterra.com.ua/developments/history/cossacks/ chencova_atestat.htm. — Назва з екрану.

3. Архівна справа козацько-гетьманської України [Електроний ресурс]. — Режим доступу : http://5ka.at.ua/load/dilovodstvo/arkhivnij_fond_kursova_robota/17-1-0-531. — Назва з екрану.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Архіви Коша нової Запорізької Січі. Архіви та архівна справа в Правобережній Україні та в Західноукраїнських землях у XVIII столітті" з предмету "Архівознавство" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: україні, Правобережній, коша, архівна, Архіви, справа, Запорізької, нової, Січі.. Робота опублікована 14.02.2012 в 23:51 її автором (А.С.). З моменту опублікування роботи її переглянуто 206 та скачано 15 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

А.С....

відмінний реферат про архіви Запорізької Січі