Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Формування асортименту в магазині

Зміст

Вступ 3
Розділ 1. Значення раціонального управління асортиментом у ринкових відносинах 5
Розділ 2. Формування асортименту на підприємстві 13
2.1. Характеристика асортименту (груп, підгруп, видів) 13
2.2. Характеристика чинників формування асортименту 16
2.3. Процес формування асортименту на підприємстві 24
Розділ 3. Планування товарного асортименту і управління товарним асортиментом 29
3.1. Роль товарних запасів у забезпеченні стійкості товарного асортименту 29
3.2. Управління товарними запасами в магазинах 31
Висновки та пропозиції 38
Використана література 40
Додатки 42

ВСТУП

Ламаешь голову о том, куда пойти погулять в Одессе? Городской журнал Афиша Одессы откроет тебе все развлечения в Одессе. Информация о кинотеатрах, театрах, музеях, ресторанах и мн.др. доступна в режиме онлайн и абсолютно бесплатна.
Актуальність теми дослідження. Формування асортименту – процес підбору груп видів і різновидів товарів у відповідності з попитом населення з метою більш повного його задоволення.
Формування асортименту здійснюється постійно у всіх ланках руху товарів – від виробництва до споживання. У кожній з них асортимент товарів розрізнений. При цьому як цільова установка формування асортименту в усіх ланках руху товарів виступає торговий асортимент роздрібних торгових підприємств.
Асортиментна структура попиту міського і сільського населення, а також населення окремих районів держави володіє особливостями, викликаними географічними, кліматичними, національними та іншими факторами. Навіть у межах одного міста окремі магазини (великі чи малі, у центрі чи на околиці) мають особливості в структурі попиту населення, що ними обслуговується.
Для прийняття управлінських рішень працівникам торгівлі і промисловості потрібна різна інформація про попит і чинники, що його формують, по всьому асортименту товарів. Кожна ланка апарату управління залежно від характеру рішень, що приймаються, висуває особливі вимоги до обсягу, складу і якості інформації, на основі якої приймаються рішення.
У торгових організаціях і підприємствах на основі матеріалів вивчення попиту і прогнозів його розвитку вирішуються три основні завдання:
1) організовується поточне постачання магазинів товарами відповідно з попитом;
2) розробляються замовлення на постачання товарів;
3) вносяться необхідні корективи в замовлення в ході їх виконання, проводяться рекламні та інші заходи щодо активізації продажу товарів.
Попит на товари може бути стабільним (стійким) або зазнавати певних (в тому числі і різких) коливань. З урахуванням цього товари ділять на наступні групи: стабільного попиту; товари, попит на які схильний до різких коливань; твердо сформульованого попиту; альтернативного попиту; імпульсного попиту.
Для раціонального формування асортименту товарів в роздрібній торговій мережі велике значення має угруповання товарів за комплексністю попиту покупців, коли до складу комплексів входять товари різних груп, призначені для комплексного задоволення попиту. В основу розробки таких комплексів може бути поставлена статево-вікова ознака ("Товари для жінок" і т.д.), особливості образу життя і проведення дозвілля ("Товари для садівника", "Товари для туриста" і т.д.). Споживчі комплекси діляться на мікрокомплекси.
У магазинах відносно вузький виробничий асортимент перетворюється на широкий торговий, що включає товари різних спеціалізованих виробничих підприємств. Випуск виробів в ринковій економіці, з точки зору маркетингу, повинен бути направлений на задоволення різноманітних запитів населення з урахуванням місцевих, національних і кліматичних умов, тому першорядна увага в магазинах повинна бути звернена на формування товарного асортименту як процесу встановлення такої номенклатури, яка задовольняла б потоварну структуру попиту населення.
Все це відіграє чи не найважливішу роль у здійсненні успішної господарської діяльності роздрібного торгового підприємства
Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження теми курсової роботи.
Об’єкт дослідження – теоретичне обґрунтування та практичне втілення методів формування асортименту магазину.
Предмет дослідження – формування асортименту в магазині "Троянда".
Метою курсової роботи є дослідження принципів формування асортименту в магазині "Троянда".
Мета роботи передбачає виконання таких завдань:
– охарактеризувати значення раціонального управління асортиментом у ринкових відносинах;
– дослідити формування асортименту на підприємстві "Троянда";
– висвітлити процес планування товарного асортименту і управління товарним асортиментом.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Стабільність роздрібної торгівлі визначається раціональністю, повнотою і стійкістю асортименту товарів. Від складу й оновлення асортименту безпосередньо залежать зростання товарообігу і швидкість реалізації товарів. Відсутність у торгівлі потрібних товарів, їх вузький, нестабільний чи невідповідний запитам споживачів асортимент породжують незадоволений попит, що негативно позначається на ефективності торгівлі.
Асортимент – (від фр. assortiment) – комплект, сукупність сортів. Однак у сучасній торговельній практиці поняття "асортимент" набуло більш широкого змісту, ніж проста сукупність сортів. Під асортиментом товарів розуміють перелік, номенклатуру товарів, їх різновидів, сортів тощо, об'єднаних або поєднаних за певною ознакою.
При формуванні асортименту електропобутових товарів в магазині "Троянда" було враховано його місце розташування відносно "Завокзального" і "Північного" ринків; контингент населення, що обслуговується (жителі даного району, постійні покупці); взаємозв'язок з іншими торговими підприємствами (в районі діяльності магазину працює магазин "Ранет" з аналогічною групою товару); можливості товаропостачання та інші чинники.
Почався безперервний процес поточного формування і регулювання асортименту електропобутових виробів. Працівники відділу постійно в процесі спілкування з покупцями ведуть спостереження, вивчають вимоги покупців до асортименту, якості та упаковки товарів.
В асортименті електропобутових товарів відділу присутня як продукція вітчизняних виробників (холодильники "Норд", наприклад), так і імпортна побутова техніка. Товари для середнього класу в даний момент представлені торговельними марками "Тефаль", "Молінекс", "Ровента", "Бош", "Сіменс" "Філіпс", "Браун" "Арістон Індезіт", "Зануссі", "Ардо", "Електролюкс" та ін. Товари, що розраховані на менш заможного покупця, представлені торговельними марками "Уніт" (Австрія), "Меліса" (Швеція), "Северин" (Німеччина).
Щодо джерел постачання електропобутових товарів, то магазин підписав договір на поставку з Донецьким AT "Норд".
Загалом, щодо досліджуваного підприємства, то слід сказати про те, що магазин "Троянда" не є еталоном сучасної торгівлі, як і кожне підприємство, воно має певні недоліки. На мою думку, необхідно доповнити асортимент електропобутових машин товарів виробами вітчизняних виробників, виділивши їх продукцію також окремою групою. При цьому асортимент кожного виробника буде представлений окремо.
При підборі асортименту товару необхідно приділяти більшу увагу споживчим властивостям товару. Оскільки ріст споживання побутових електромашин стимулює розвиток розробок нових конструкцій, що в свою чергу призводить до інтенсивного збільшення різновидів цієї групи товарів, необхідно слідкувати за всіма новинками у цій сфері.
При зберіганні і транспортуванні даної групи товарів необхідно приділяти особливу увагу підбору спеціалізованих або спеціально обладнаних транспортних засобів, що сприятиме збереженню товару і його зручному і швидкому вантаженню. Приміщення для зберігання товару необхідно вибирати з особливою ретельністю і врахуванням усіх факторів, що впливають на тривале і правильне зберігання товарів.
У магазині повинен бути чіткий контроль по всіх параметрах, передбачених відповідної нормативно-технічної документації.
Я вважаю, що саме в такому напрямку повинні працювати торгові підприємства, а покупцеві буде легше знайти потрібний товар. А загалом магазин "Троянда", як і його молодий творчий колектив, працює в постійному пошуку нових методик організації торгівлі. Гарантією високої культури обслуговування є високий професіоналізм працівників магазину.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Формування асортименту в магазині" з предмету "Економіка підприємства" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: магазині, асортименту, Формування. Робота опублікована 26.02.2012 в 00:45 її автором (Андрій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 361 та скачано 28 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Андрій...

супер робота про асортимент продукції, горджуся нею
Які ще реферати можна знайти по цій темі?