Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Курсова робота зі статистикиЗміст

Вступ
1. Теоретична частина:
1.1. Предмет, об’єкт, метод статистики товарного ринку. Показники статистики
ринку товарів та послуг в системі національних рахунків.
1.2. Статистика кон`юнктури ринку .
1.3. Статистичні методи в маркентигових дослідженнях.
1.4. Статистика цін, тарифів та інфляції.
1.5. Статистика товаропросування і товарообороту.
1.6. Статистика товарних запасів і товарооборотності.
1.7. Статистика ринкової інфраструктури.
1.8. Статистика соціально-економічної ефективності ринку товарів та послуг.
1.9. Статистика зовнішньої торгівлі.
1.10. Кореляційне дослідження.
2. Практична частина:
2.1. Завдання №1
2.2. Завдання №2
2.3. Завдання №3
2.4. Завдання №4
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Вступ

Проблемы с сотовой связью? Вашу проблему решит установка репитера, который позволяет усилить сигнал gsm сети в независимости от площади или типа помещения (территории). Специалисты компании it-store.in.ua комплексно займутся решением данной проблемы уже сейчас.
Ринок товарів та послуг вивчається різними дисциплінами. Однак лише статистика як метод наукового й практичного дослідження має можливість відслідковувати й відобразити стан ринку,охарактеризувати його структуру й динаміку,дати оцінку стійкості його параметрів, виявити та змоделювати вплив комплексу ринкових чинників і нарешті, виступити підґрунтям для побудови прогнозів його подальшого розвитку.
Статистика ринку товарів та послуг забезпечує задоволення інформаційно - аналітичних потреб державних структур та органів місцевого самоврядування щодо прямого чи опосередкованого регулювання ринку, контролю за параметрами його розвитку, розробки й упровадження в життя соціально – економічної політики .Вона забезпечує задоволення методологічних та аналітичних потреб служби маркетингу і маркетингового дослідження підприємств , котрі служать підґрунтям для прийняття оптимальних управлінських рішень.
Статистика ринку сприяє подальшому розвитку й удосконалювання інших економічних наук , оскільки вона не тільки інформаційно ілюструє їх дефініції , але також виявляє нові закономірності й тенденції , піддержуючи або викидаючи висунуті гіпотези.
Завдання статистики ринку товарів та послуг:
- збір і опрацювання статистичної інформації;
- оцінка й аналіз кон`юктури ринку;
- характеристика обсягу, рівня і структури основних ринкових показників;
- оцінка і аналіз динаміки параметрів ринку;
- регіональний аналіз товарного ринку;
- характеристика економічних і соціальних наслідків розвитку ринку;
Статистика ринку відіграє роль інформатора громадськості про характер розвитку ринку, про ті чи інші ринкові процеси, у котрих зацікавлене суспільство в цілому чи окремі його прошарки.

Висновки

Ми розкрили концептуальну сутність статистики ринку товарів та послуг, її інформаційні джерела та показникові базу. Висвітлили засади статистичного забезпечення маркетингових досліджень, статистики зовнішньої торгівлі, проблеми відслідковування і аналізу кон`юнктури ринку, цін, інфляційних процесів, товаропросування, товарообороту, товарних запасів, ринкової інфраструктури та ефективності ринку товарів та послуг.
Статистика як метод пізнання володіючи відповідним апаратом наукового й разом з тим достатньо оперативного дослідження, має можливість узагальнювати інформацію про ринок, відслідковувати його стан, структуру, динаміку, коливання, циклічність, виявляти і моделювати вплив комплексу ринкових чинників , дозволяє будувати прогнози його подальшого розвитку та приймати ефективні управлінські рішення.
Ми розкрили суть, зміст, функції та передумови функціонування ринку, товарного ринку, який виступає об`єктом статистичного спостереження ринку товарів та послуг.
Визначили місце статистики ринку в системі розділів статистики, визначили її роль, де вона виступає таким інформатором громадскості, який розповідає про характер розвитку ринку, про ті чи інші процеси, у котрих зацікавлене наше суспільство.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Курсова робота зі статистики" з предмету "Статистика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.03.2012 в 02:18. Автором даного матеріалу є Яковенко І. В.. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1338 та скачано 54 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Яковенко І. В....

відмінна курсова зі статистики