Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Оптимізація процесів прийняття рішень при плануванні транспортних перевезень в умовах невизначеностіЗміст

I. Анотація........3.
II. Постановка задачі......3.
III. Перший етап:
1. Перший етап процесу прийняття рішень. .........4.
2. Дерево рішень..........14.
IV. Другий етап:
1. Короткі теоретичні відомості.............16.
2. Застосування всіх критеріїв до третього етапу.............34.
3. Дерево рішень...........42.
4. Лінійні, квадратичні та ентропійні індекси нечіткості 43.
V. Висновок...47.
VI. Список літератури. .............46.

Анотація


Падают объемы продаж на сайте? Установите онлайн чат для сайта и оказывайте поддержку посетителям сайта, повышая тем самым их уровень доверия и эффективность рабочего процесса. Первые 14-ть дней Ваш онлайн чат для сайта будет работать бесплатно, чтобы Вы смогли оценить все его преимущества.
Курсовий проект для оптимізації задачі по перевезенню м’ячів з фабрик до магазинів поділяється на два етапи: перший – з чіткими значеннями транспортних витрат, та другий – з нечіткими значеннями. Задача оптимізації транспортних перевезень полягає в необхідності побудови такого плану перевезень, щоб загальні сумарні витрати на його реалізацію були мінімальними.
На першому етапі застосовуються: початковий розподіл за допомогою північно-західного кута, і процедури ss-метода.
На другому етапі також застосовуються: початковий розподіл за допомогою північно-західного кута, і процедури ss-метода, але альтернативне рішення уже обраховуємо для нечітких значень. Для знаходження альтернативного рішення застосовуються класичні та похідні критерії.
В проекті наведені дерево рішень(I та II етапів), блок-схеми критеріїв, графіки залежностей та результуючі підсумкові матриці.

Висновок

Курсовий проект дає змогу побачити як застосовується на практиці теоретичні знання з курсу “Теорія прийняття рішень”. Ця дуже важка дисципліна базується на методології прийняття рішень. В курсовому проекті проводиться аналіз різних критеріїв, що дозволяють вибрати найбільш оптимальне і вірне рішення. Треба зазначити, що методологія ґрунтується на виборі стратегій прийняття рішень та на теорії корисності.
В результаті роботи над курсовим проектом були засвоєні теоретичні відомості про класифікацію систем підтримки прийняття рішень, математичних методів, критеріїв та алгоритмів. При застосуванні отриманих знань було розв’язано актуальну транспортну задачу, та проаналізовано отримані результати. Було досліджено вплив вагових коефіцієнтів деяких критеріїв, а також проаналізовано основні класичні та похідні критерії, та їх вплив на обрання оптимального рішення.
Вважається, що практика не існує без теорії. На прикладі курсового проекту доведено, що це так. Теоретична транспортна задача реалізована та перевірена. Досліджено та проаналізовано усі можливі рішення. Застосовано всі критерії, було розроблено алгоритми, що суттєво спрощують розв’язок задачі.
А головне, було засвоєно багато нового матеріалу, який безперечно знадобиться у майбутній професійній діяльності.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Оптимізація процесів прийняття рішень при плануванні транспортних перевезень в умовах невизначеності" з предмету "Теорія прийняття рішень в задачах контролю і управління, Інтелектуальні системи прийняття рішень". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 01.05.2012 в 15:21. Автором даного матеріалу є Женя. З моменту опублікування роботи її переглянуто 382 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Женя...

якісний проект з оптимізації прияняття рішень